Dagen börjar med ett gemensamt program i Aula Magna. På eftermiddagen eller den första veckan på terminen välkomnas du av den institution som ansvarar för just din utbildning.


Den gemensamma introduktionen på förmiddagen ger information om sådan som är centralt för alla lärarutbildningar och om hur det är att vara student på Stockholms universitet. Programmet innehåller information om:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Centrala lärarstudentrådet
  • Lärarstudenternas klubbmästeri 
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa

30 augusti 2019, start kl 10.00 i Aula Magna

17 januari 2020, start kl 10.00 i Aula Magna

 

För dig som är nyantagen student på Stockholms universitet och har en dokumenterad funktionsnedsättning finns studiestöd. Veckan innan terminsstart arrangeras en kurs med information som studiestöd på Stockholms universitet. För att bli kallad till kursen behöver du göra en anmälan.