Introduktion i Aula Magna
Introduktion i Aula Magna

Förmiddagen

Kårsdarget börjar att spela kl.9.30. Programmet börjar kl 10.00 i Aula Magna med en gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter.
 

Program i Aula Magna

  • Välkomsttal
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Lärarstudenternas klubbmästeri 
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa
  • Avslutning

 

Efter lunch

Introduktioner för de olika utbildningarna på programansvariga institutioner:

Förskollärarprogrammet & Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

Program mellan kl.13.00-15.30 i Hörsal 6, Södra huset (hus C), Frescati

För nya grundlärare F-3

Program mellan kl. 13.00-14.30 i G-salen (hus G vid Arrheniuslaboratorierna)

För grundlärare 4-6

Program mellan kl.13:15-15.15 i Vivi Täckholmsalen

För nya grundlärare i fritidshem

Program mellan kl.13.00-16.00 i Hörsal 2, plan 3, Södra huset, Frescati.

För nya ämneslärare med historia eller religionskunskap som ingångsämne

Program mellan kl.13-16 för nya ämneslärare med inriktning historia eller religionskunskap i Hörsal D 9, Södra husen

För nya ämneslärare i språk

Program mellan kl.13.00-14.30 i Hörsal 8, Södra huset, Frescati

Välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Du är välkommen till introduktion på Stockholms universitet.

 

Under eftermiddagen

Från kl 14.30-16.00 i Aula Magna: Studentmässa

Träffa Stockholms universitets studentkår och en mängd fakultets- och kårföreningar för tips om ett aktivt och roligt studentliv. Studie- och karriärvägledare, Särskilt pedagogiskt stöd, Biblioteket och många fler av universitetets enheter finns också på plats för att svara på dina frågor.

I samarbete med Fazer Food & Co bjuder vi på kaffe och kaka i caféet i Allhuset som ligger i anslutning till Aula Magna.

Utställare finns på plan 4 och 5 i Aula Magna.

Från kl 15.30: Sociala aktiviteter

Sociala aktiviteter

Bekanta dig med andra nya studenter genom att delta i någon av de aktiviteter som arrangeras under eftermiddagen och kvällen! Anmäl dig till studentkårens Facebook-event för att få uppdateringar om fler välkomstaktiviteter vid terminsstart.

Speed Friending i Rotundan kl. 14.30–16.00

Vill du hitta nya kompisar att hänga med resten av kvällen eller under din studietid här på Stockholms universitet? Kom på Speed Friending i Rotundan, Allhuset som arrangeras av studentkåren.

Anmäl dig gärna i Facebook-eventet!

Campuspubrunda med studentkåren kl. 16.00

Stockholms universitets studentkår samlar alla studenter som är pubsugna utanför Aula Magna kl. 16.00 för gemensam avfärd mot de olika pubarna. Samtliga studentpubar har gratis inträde och priserna på mat och dryck är humana.

Studentpubar från kl. 16.00

Gula villan är i vanliga fall hemorten för de studenter som studerar vid den humanistiska fakulteten. Under välkomstdagen öppnar de upp sitt pubhus för samtliga studenter, och känner vi dem rätt så blir det trevlig musik, vegetarisk mat och skönt umgänge.

Även Café Bojan har öppet för att ta emot alla nya studenter med skön pub och bra DJ. Café Bojan är i vanliga fall hemvisten för studenter från den samhällsvetenskapliga fakulteten, men dörrarna är öppna för samtliga studenter.

Gröna Villan är hem för Naturvetenskapliga Föreningen och har pub varje torsdag. Nu deltar de även Vid Välkomstdagen och öppnar upp för alla studenter, så väl nya som gamla.

Varmt välkommen!

 

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs.
Det du med funktionsnedsättning behöver veta.