Introduktion i Aula Magna
Introduktion i Aula Magna

Programmet börjar kl 10.00 i Aula Magna med en gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter.
 

Program i Aula Magna

  • Rektor hälsar välkommen
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Centrala lärarstudentrådet
  • Lärarstudenternas klubbmästeri 
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa
  • Avslutning

 

Efter lunch följer introduktioner för de olika utbildningarna på programansvariga institutioner:

Introduktion för Förskollärarprogrammet

Introduktion för Grundlärarprogrammet fritidshem

Introduktion för Grundlärarprogrammet F-3

Introduktion för Grundlärarprogrammet 4-6

Introduktion för Ämneslärarprogrammet inriktning språk

Introduktion för Ämneslärarprogrammet inriktning matematik, naturvetenskap

Introduktion för KPU matematik, naturvetenskap

 

Under eftermiddagen finns möjlighet att delta på olika aktiviteter som arrangeras för samtliga nyantagna studenter på Stockholms universitet:

Mässa, från kl. 14.30 plan 4 och 5 i Aula Magna
Studentkåren och en mängd fakultets- och kårföreningar, Studie- och karriärvägledare, Särskilt pedagogiskt stöd, Biblioteket och många fler av universitetets enheter finns på plats för att svara på frågor.

Speed Friending, kl. 15.30–16.30 i Rotundan som ligger i Allhuset
Speed Friending (Speed dating med vänner) är ett utmärkt tillfälle att på ett kul sätt hitta nya vänner. Ingen föranmälan. Du ställer dina egna frågor eller använder ett färdigt formulär (social bingo), någon pinsam tystnad ska inte behöva uppstå!

Kubb-spel, kl. 15.30–16.30 på gräsmattan utanför Aula Magna
Nybörjare eller veteran – alla är välkomna! Studentkåren arrangerar aktiviteten.

Studentpubar, Gula Villan och Café Bojan från kl 16.00
Trevlig musik, vegetarisk mat och skönt umgänge. Välkommen!

 

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs den 28-30 augusti. Mer info och anmälan.