Introduktion i Aula Magna
Introduktion i Aula Magna

Programmet börjar kl 10.00 i Aula Magna med en gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter.
 

Program i Aula Magna

  • Prorektor hälsar välkommen
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Centrala lärarstudentrådet
  • Lärarstudenternas klubbmästeri 
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa
  • Avslutning

 

Efter lunch följer introduktioner för de olika utbildningarna på programansvariga institutioner.