Några som kommer medverka på introduktionsdagen

Dagen börjar med ett gemensamt program för alla nya lärarstudenter i Aula Magna. Den gemensamma introduktionen på förmiddagen ger information om det som är centralt för alla lärarutbildningar.

På eftermiddagen går du till din institution som ansvarar för ditt lärarprogram. Din programansvariga institution informerar dig om det som är specifikt för ditt lärarprogram.

Introduktionsdag den 30/8 kl.10.00-11.30 i Aula Magna

Moderatorer: Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson
Anna och Philip är kända för sin podcast som riktar sig till lärare och beslutsfattare inom skolvärlden.

 

Program:

(Alla tider är ungefärliga)

09.30 Insläpp - Kårsdraget spelar

Kårsdraget är Stockholms universitets student- och showorkester. Sedan 1958 har de bjudit på musikalisk underhållning med glimten i örat. De bjuder på en fartfylld show med dans, sång och musik.
Läs mer om Kårsdraget

 

10.00 Läraryrket- ett val för framtiden

Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson
Anna och Philips Lärarpodcast

 

10.10 Välkomna!

Rektor Astrid Söderbergh Widding och Prorektor, Clas Hättestrand hälsar välkommen

 

10.20 Att vara lärarstudent vid SU

 • Om den utbildningsvetenskapliga kärnan: Ylva Ståhle (Biträdande prefekt på Institutionen för pedagogik och didaktik)
  Information om utbildningsvetenskaplig kärna
 • Om den verksamhetsförlagda undervisningen: Niclas Runebou (Universitetsadjunkt, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
  Information om Verksamhetsförlagd utbildning
 • Ämnesstudier Humanvetenskapliga området: Pernilla Rosell Steuer (Studierektor för grundnivå och avancerad nivå, Institutionen för språkdidaktik)
 • Ämnesstudier Naturvetenskapliga området: Ola Palm (Adjunkt, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik)
 • Att vara student på SUs lärarutbildningar: Karin Bohman, studerande
   

10.35 Vad händer utanför studierna?

 • Hur går man med i studentkåren? Disa Ahlbom-Berg, studiebevakare för Lärarutbildningarna på Stockholms universitets studentkår
 • Hur engagerar man sig i Föreningen lärarstudenterna, och vad är Insparquen? Mikaela Hammar, ordförande Föreningen lärarstudenterna

Länkar till kåren och Föreningen lärarstudenter

 

10.50 På SU finns allt du behöver

11.05 Tack för att du väljer att bli lärare

Utbildningsministern, Anna Ekström

11.20 -11.30 Avrundning, tack och avslut

 

Informationsmöte på din institution

Här kan du se vilken institution som är programansvarig för ditt lärarprogram och vilken plats och tid som ni ska träffas på för ett informationsmöte. Observera att det är olika datum och tider som gäller för olika lärarprogram. Se nedan vad som gäller för dig.

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00-15.30
Plats: Hörsal C 6, Södra huset
Se eftermiddagens program för dig som ska bli förskollärare
 

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00-16.00
Plats: Hörsal B 4, Södra huset
Se eftermiddagens program för dig som ska bli grundlärare med inriktning fritidshem
 

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (OBS! Tidig start)

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Institutionen för språkdidaktik (ISD) erbjuder tre introduktionsdagar som är speciellt framtagna för dig som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.
Start: Onsdag 28 augusti kl. 9.00 (för schema se länk nedan)
Plats: Hörsal B4 i Södra huset

Introduktionsdagarna avslutas med en sista träff efter det gemensamma seminariet i Aula magna.

Träffas: fredagen den 30/8 kl 13.00-13.45
Plats: G-salen, Arrheniuslaboratorierna
Se program för de tre dagarna som är för dig som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

 

Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 (OBS! Tidig start)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas: Måndagen den 26 augusti kl.9.00-12.00
Plats: G-salen
Se program för dig som ska bli grundlärare i 4-6
 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00-14.30
Plats: Hörsal 7, Södra huset
Se eftermiddagens program för ämneslärarprogrammet med inriktning språk
 

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen (OBS! Tidig start)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas:Måndagen den 26 augusti kl.9.00-12.00
Plats: G-salen
Se program för ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen
 

Ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällsvetenskap eller geografi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.45
Plats: Hörsal 5 i Södra husen
Se eftermiddagens program för ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap eller geografi
 

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.30
Plats: Vivi Täckholmsalen
Se eftermiddagens program för KPU med inriktning humaniora och samhällsvetenskap
 

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.30
Plats: Vivi Täckholmsalen
Se eftermiddagens program för KPU med inriktning matematik, naturvetenskap och teknik
 

Dokumenterad funktionsnedsättning

För dig som är nyantagen student vid Stockholms universitet och har en dokumenterad funktionsnedsättning finns studiestöd.
Studera med funktionsnedsättning
 

Välkomstdagen

Om du har tid och lust så kommer det vara en allmän välkomstdag för nya studenter. Det kommer finnas en mässutställning med fika, guidad tur på campus och speed friending mellan kl.13-16.
Information om välkomstdagen

 

Välkomstbroschyr