Några som kommer medverka på introduktionsdagen

Dagen börjar med ett gemensamt program för alla nya lärarstudenter i Aula Magna. Den gemensamma introduktionen på förmiddagen ger information om det som är centralt för alla lärarutbildningar.

På eftermiddagen går du till din institution som ansvarar för ditt lärarprogram. Din programansvariga institution informerar dig om det som är specifikt för ditt lärarprogram.

Introduktionsdag den 30/8 kl.10-11.30 i Aula Magna

Moderatorer: Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson
Anna och Philip är kända för sin podcast som riktar sig till lärare och beslutsfattare inom skolvärlden.

Program:

Prorektor, Clas Hättestrand hälsar välkommen

Läraryrket- ett val för framtiden

Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson
Anna och Philips Lärarpodcast

Att vara lärarstudent vid SU

Om utbildningens olika delar, Niclas Runebou
Information om utbildningsvetenskaplig kärna

Vad man kan förvänta sig, Ylva Ståhle
Information om Verksamhetsförlagd utbildning

Ämnesstudier, Pernilla Rosell Steuer och Ola Palm
Välkomstbroschyr

Kåren, Karin Bohman
Kårens webb

Vad händer utanför studierna?

Digitalamötesplatser och mötesplatser, events
FaceBook Studentkår
Kårens webb
Centrala lärarstudentrådets webb
Föreningen Lärarstudenternas webb
Lärarinsparquen

På SU finns allt du behöver

Medieverkstan
Medieverkstans webb

Kom igång med IT och biblioteket
IT för studenter
Bibliotekets webb

Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
Studie- och språkverkstadens webb
Studiestöds webb

Studenthälsa
Studenthälsans webb

Tack för att du väljer att bli lärare

Utbildningsministern, Anna Ekström

Avrundning

 

Informationsmöte den 30/8 kl.13-16 på din institution

Här kan du se vilken institution som är programansvarig för ditt lärarprogram och vilken plats och tid som ni ska träffas på för ett informationsmöte. Observera att det är olika datum och tider som gäller för olika lärarprogram. Se nedan vad som gäller för dig.

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00-15.30
Plats: Hörsal C 6, Södra huset
Se eftermiddagens program för dig som ska bli förskollärare
 

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00-16.00
Plats: Hörsal B 4, Södra huset
Se eftermiddagens program för dig som ska bli grundlärare med inriktning fritidshem
 

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Institutionen för språkdidaktik (ISD) erbjuder tre introduktionsdagar som är speciellt framtagna för dig som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.
Start: Onsdag 28 augusti kl. 9.00
Plats: Hörsal B4 i Södra huset
Se program för de tre dagarna som är för dig som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.
 

Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas: Måndagen den 26 augusti kl.9.00-12.00
Plats: G-salen
Se program för dig som ska bli grundlärare i 4-6
 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.13.00
Plats: Hörsal 7, Södra huset
Se eftermiddagens program för ämneslärarprogrammet med inriktning språk
 

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas: Måndagen den 26 augusti kl.9.00-12.00
Plats: G-salen
Se program för ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen
 

Ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällsvetenskap eller geografi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.45
Plats: Hörsal 5 i Södra husen
Se eftermiddagens program för ämneslärarprogrammet med ingångsämne historia, religion, samhällskunskap eller geografi
 

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.30
Plats: Vivi Täckholmsalen
Se eftermiddagens program för KPU med inriktning humaniora och samhällsvetenskap
 

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Träffas: Fredag den 30 augusti kl.12.30-14.30
Plats: Vivi Täckholmsalen
Se eftermiddagens program för KPU med inriktning matematik, naturvetenskap och teknik
 

Dokumenterad funktionsnedsättning

För dig som är nyantagen student vid Stockholms universitet och har en dokumenterad funktionsnedsättning finns studiestöd.
Studera med funktionsnedsättning
 

Välkomstdagen

Om du har tid och lust så kommer det vara en allmän välkomstdag för nya studenter. Det kommer finnas en mässutställning med fika, guidad tur på campus och speed friending mellan kl.13-16.
Information om välkomstdagen