En rolig förändring sedan förra nyhetsbrevet är att vi nu fått två nya studentråd på lärarutbildningarna! Både CeSam och ISD har nu samlat ihop engagerade studenter som alla är intresserade av ännu mer studentinflytande på lärarutbildningarna. BUV och MND har sedan "gammalt" också aktiva studentråd, och nu har det också börjat ske utbyten mellan dem.
   En gemensam fråga som delvis knyter ihop studentråden är till exempel frågan om en avslutningsceremoni för lärarstudenter som tar examen. För tillfället finns inte någon sådan, vilket många studenter verkar uppleva är synd. Kursutvärderingar och återkoppling är också en fråga som lyfts hos bland annat Cesams studentråd.
   Vill du vara med och påverka din utbildning? Kontakta gärna oss på kåren eller varför inte studentråden, kontaktuppgifter hittar du längst ner i mejlet.

Som vi nämnde i tidigare nyhetsbrev pågår nu även ett utvecklingsarbete av lärarutbildningarna, där syftet är att försöka formulera en gemensam idé om vad en bra lärarutbildning på Stockholms universitetet är. Här försöker vi få in ännu mera studentröster, delvis genom studentråden. Kontakta ditt studentråd eller oss på kåren och berätta gärna dina tankar kring vad en bra lärarutbildning är, så försöker vi lyfta just ditt perspektiv i det fortsatta utvecklingsarbetet. Varje synpunkt och tanke är viktig!

VAD HÄNDER PÅ CAMPUS?

Lärarrummet: Hur vi rör barn skapar könsroller
20 oktober 12:00 – 13:30 i Gula villan
Risken finns att vi pedagoger rör vid flickor och pojkar olika på ett sätt som kan göra flickor mer empatiska och pojkar mer aggressiva.
   Julia Wester är grundlärare med inriktning på fritidshem och skrev sin C-uppsats om beröring ur ett genusperspektiv på fritidshem. Gratis vegetarisk lunch finns, först till kvarn.
Arrangörer: SUS, SU och Humanistiska föreningen

Lärarrummet: Ge dina elever bättre läxor
27 oktober 12:00 – 13:30 i Gula villan
Vad är en bra och rättvis läxa, hur förbereds den och hur följs den upp? Hur kan vi som lärare ta till vara på föräldrarnas livserfarenheter i skolarbetet?
   Frågan är inte om vi ska ha läxor utan snarare vad som är en bra läxa, menar Max Strandberg som är doktor i didaktik och forskar på hur läxor kan stötta inlärning och bygga relationer mellan hem och skola. Gratis vegetarisk lunch finns, först till kvarn.
Arrangörer: SUS, SU och Humanistiska föreningen

Lärarrummet: ”den andre” i lärarutbildningen
3 november 12:00 – 13:45 i Gula villan
Hur pekas icke-vita lärarstudenter ut som annorlunda och osvenska? Hur märks rasism och kolonialt tänkande inom lärarutbildningen? Och hur kan vi som lärare motverka en eurocentrisk och monokulturell kunskapskonstruktion?
   Zahra Bayati är pedagog med förskollärarbakgrund och forskar vid Göteborgs universitet om rasifierade lärarstudenters villkor och bristen på pluralism inom lärarutbildningen. Gratis vegetarisk lunch finns, först till kvarn.
Arrangörer: SUS, SU och Humanistiska föreningen

Medieverkstan: Vilken digital kompetens behöver lärare?
10 november 13:00 – 14:00 i William Olsson-salen, Geovetenskapens hus (hus Y, plan 1)
En skola som ska rusta eleverna att möta "en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt" (Lgr 11 kap 1) kräver väl rustade lärare. När eleverna ska lära sig att "använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" (Lgr 11 kap 2) krävs det att de har lärare som behärskar digitala verktyg, som har ett kritiskt och medvetet förhållningssätt till tekniken och som kan göra medvetna didaktiska val när det gäller digitala redskap och lärresurser. Frågor om säkerhet och integritet kräver kunskap och kloka förhållningssätt. Och sen har vi förstås de olika skrivningar som finns i kurs- och ämnesplaner kring digitalisering och digitala verktyg... Det är mycket en lärare måste kunna!
Katarina Lycken Rüter är undervisningsråd på Skolverket och projektledare för IT i skolan. Anmäl dig till: medieverkstan@isd.su.se Obs: Anmälan är bindande.
Arrangör: Mediverkstan

Pub för lärarstudenter
Tisdagar 17.00 – 23.00 på Café Bojan
Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM) arrangerar som vanligt tisdagspub på Café Bojan. Medlemskap i Samhällsvetenskapliga fakultetsföreningen krävs och kan lösas på plats.
Arrangör: Lärarstudenternas klubbmästeri

TIPS!

Sista chansen: Gå med i kåren och få luncher på köpet
Idag är sista chansen att gå med i studentkåren (120 kr) och samtidigt få tv

Skolforum
26 – 27 oktober på Stockholmsmässan
På Skolforum utbyter tusentals lärare och skolledare erfarenheter och tar del av det senaste inom forskning, läromedel och pedagogik. Över 200 programpunkter och över 100 utställare under två dagar. Gratis för lärarstudenter
Arrangörer: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska läromedel

Facebook-sida: Lärarstudenter och kurslitteratur
Här kan du köpa/sälja/byta/låna kurslitteratur tillsammans med andra lärarstudenter. Gruppen är som en digital basar, där vi kan tipsa och hjälpa varandra.

Studentombuden hjälper dig
Skriv till studentombuden och ställ frågor om dina rättigheter som student. Studentombuden på Stockholms universitets studentkår har en spalt i kårtidningen Gaudeamus dit du kan skicka in dina frågor om studenträttigheter. Mejla dina frågor till: studentombud@sus.su.se

Kontaktuppgifter till studentråden på lärarutbildningarna:
För ämneslärarstudenter med språk som ingångsämne eller grundlärare F-3 är ISD hemvist. ISDs studentråds ordförande heter Minna Bllström och kan nås på: minna.billstrom@icloud.se

För ämneslärare med något naturvetenskapligt ämne som ingångsämne eller grundlärare 4 -6 är MND hemvist. MNDs studentråd nås på: studentrad.MND@gmail.com

Ämneslärare med samhällskunskap eller geografi som ingångsämne har CeSam som hemvist och CeSams studentråd nås på: ulf.boren@gmail.com

Ni som läser grundlärare fritidshem eller förskollärarprogrammet har BUV som hemvist och deras studentråd nås för tillfället på: mala__202@hotmail.com

Vi hörs!
Anja Enerud
Studiebevakare för lärarutbildningarna /
Student Governance Officer of Teacher Educations
08-674 62 28 / 073-612 53 62
anja.enerud@sus.su.se

Mårten Michanek
Samordnare för lärarstudenter /
Coordinator for Teacher Students
08-674 62 55 / 070-294 83 00
marten.michanek@sus.su.se

Stockholms universitets studentkår /
Stockholm University Student Union
Universitetsvägen 2A
114 18 Stockholm
www.sus.su.se
www.facebook.com/studentkar