Om du har frågor eller vill tipsa om något kan du alltid kontakta mig. Din utbildning påverkar dig och därför är det viktigt att du är med och påverkar den.

Lycka till med studierna!

Mvh

Erik Blohmé

Studiebevakare för lärarutbildningarna

08 - 674 62 28

erik.blohme@sus.su.se

 

VAD HÄNDER PÅ CAMPUS?

Lärarrummet: Varför ska vi lärare kunna något om normer? 20 november kl. 12.00 - 13.00 (Gula villan)

Välkommen till Lärarrummet! Vi bjuder under terminen på intressanta föreläsningar, samtal och gratis lunch i Gula villan.

Hur får normkritisk pedagogik plats i vårt läraruppdrag, och vad har det med mänskliga rättigheter att göra? Kom och lyssna på när Lina Lundström, leg. Lärare och doktorand på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, ger svar på dessa frågor.

 

Dörrarna öppnas klockan 12.00 då det även börjar serveras lunch, och själva föreläsningen börjar 12.15. med beräknad sluttid 13.00.

 

Arr. Stockholms universitets studentkår, Stockholms universitet, Humanistiska föreningen

 

Uppstartsmöte med studentrådet ERG! 20 november kl. 13.30 - 14.30 (Arrhenius hus E, sal E250)

Vill du påverka? Tycker du att det är viktigt att studenters röster blir hörda? Vill du lära känna andra studenter som pluggar inom ditt ämne? Kom på uppstartsmötet!

 

Studentrådet och studiebevakare Josefin Velander från studentkåren kommer att informera om vad ett studentråd gör och vilka möjligheter du har att engagera dig, påverka din utbildning och anordna aktiviteter tillsammans med andra studenter. Vi bjuder på fika.

 

Hjärtligt välkommen, oavsett hur mycket eller litet du vill engagera dig!

 

Arr. ERG Studentråd

 

TIPS!

Facebook-sida: Lärarstudenter vid Stockholms universitet

Sidan är en levande samlingsplats där alla kan bidra och ta del av aktuella händelser. Det vore toppen om vi kan hjälpas åt med marknadsföringen, så att fler hittar dit. Bjud in kursare och kompisar, så gör vi studietiden bättre tillsammans!

 

Facebook-sida: Lärarstudenter och kurslitteratur

Här kan du köpa/sälja/byta/låna kurslitteratur tillsammans med andra lärarstudenter. Gruppen är som en digital basar, där vi kan tipsa och hjälpa varandra.

 

Skriv till studentombuden och ställ frågor om dina rättigheter som student!

Studentombuden på Stockholms universitets studentkår har en spalt i kårtidningen Gaudeamus dit du kan skicka in dina frågor om studenträttigheter! Mejla dina frågor till: studentombud@sus.su.se   

 

Tips på hur du som lärarstudent kan engagera dig!

Ett blogginlägg med tips på hur lärarstudenter vid Stockholms universitet kan engagera sig under studietiden.

 

Gilla studentkåren på Facebook!

 

Följ studentkåren på Instagram!