Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Studievägledare: Sebastian Andersson
Telefon: 08-1207 6499
www.buv.su.se

Grundlärarprogrammet

inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Studievägledare: Sebastian Andersson
Telefon: 08-1207 6499
E-post: studievagledare-fdid@buv.su.se
www.buv.su.se

inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Utbildningsadministratör: Lena Brandel
Telefon: 08-1207 6700
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: lena.brandel@isd.su.se
Studievägledare: Pia Engberg
Telefon: 08-1207 6741
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet

med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik
Utbildningsadministratör & Studievägledare: Heléne Norstedt
Telefon: 08-1207 6657
Telefontid: mån 13-14, ons-tors 10-11
E-post: helene.norstedt@isd.su.se, studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

med ingångsämne historia, religion, samhällsvetenskap eller geografi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Specialpedagogiska institutionen

Adress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss
E-post: studievagledare@specped.su.se

Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 13.00–14.30
Besökstider: tisdag 12.30-13.00, torsdagar 11.00–11.30.
Öppettiderna gäller under terminstid – begränsade öppettider under sommar och julhelgerna.

Studievägledare

Frida Hager (institutionens flesta utbildningar)
Tfn: 08-1207 6433

Aino Collmar Fröding (studenter som läser Lärarlyftets kurser)
Tfn: 08-1207 6009

www.specped.su.se

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik
Studentkontakt: Anna Cederin
E-post: anna.cederin@edu.su.se
Telefon: 08-16 45 50
www.edu.su.se
 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna från och med höstterminen 2012:

inriktning humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se


Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna till och med vårterminen 2012:

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post:studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd