Förskollärarprogrammet

Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studentexpedition@buv.su.se
Telefon: 08-1207 6347
www.buv.su.se

 

Grundlärarprogrammet

inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Studievägledare: Pia Engberg
Telefon: 08–12 07 62 03
E-post: studentexpedition@buv.su.se
www.buv.su.se

inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Utbildningsadministratör: Lena Brandel
Telefon: 08- 120 767 00
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: lena.brandel@isd.su.se

Studievägledare: Shona McLean
Telefon: 08-1207 6741
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

 

Ämneslärarprogrammet

med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik
Utbildningsadministratör & Studievägledare: Camilla Gamrell
Telefon: 08-1207 6701
Telefontid: mån 13-14, ons-tors 10-11
E-post:amneslarare@isd.su.se, studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

med ingångsämne historia, religion, samhällsvetenskap eller geografi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

 

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Specialpedagogiska institutionen

Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa). Hitta till oss

Besökstider: efter överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

Tfn: 08-1207 6433 Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00-11.00

Studievägledare

Kristina Salenstedt Linder
Tfn: 08-1207 6433

Carolina Ejdne
E-post: studievagledare@specped.su.se

www.specped.su.se

 

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik
Studentkontakt: Eva Ahlzén
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Telefon: 08-163145
www.edu.su.se

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna från och med höstterminen 2012:

inriktning humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna till och med vårterminen 2012:

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post:studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL-Samordning

Sektionen för uppdragssamordning
Studievägledning
Telefon: 08: 120 767 69
Telefontid: mån 13-15, tors 10-12
E-post: val@su.se
www.su.se/val
 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV- Samordning

Sektionen för uppdragssamordningen
Studievägledning,
E-post: ulv@su.se
Telefon: 08-120 765 35
Telefontid: tis 10-12, tors 10-12
www.su.se/ulv

 

Hitta till lärarutbildningarna

Karta över campus. Kartan visar var de programansvariga institutionerna och samordningen för ULV och VAL ligger på campus.

Karta över campus för lärarutbildningarna.
Karta över campus för lärarutbildningarna.