Förskollärarprogrammet

Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studievagledare@buv.su.se
Telefon: 08-1207 6347
www.buv.su.se

Grundlärarprogrammet

inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Studievägledare: Pia Engeberg
Telefon: 08–12 07 62 03
E-post: studievagledare@buv.su.se
www.buv.su.se

inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Utbildningsadministratör: Lena Brandel
Telefon: 08- 120 767 00
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: lena.brandel@isd.su.se

Studievägledare: Shona McLean
Telefon: 08-1207 6741
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11
E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet

med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik
Utbildningsadministratör & Studievägledare: Camilla Gamrell
Telefon: 08-1207 6701
Telefontid: mån 13-14, ons-tors 10-11
E-post:amneslarare@isd.su.se, studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se

med ingångsämne historia, religion, samhällsvetenskap eller geografi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet

Specialpedagogiska institutionen

Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa). Hitta till oss

Besökstider: efter överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

Tfn: 08-1207 6433 Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00-11.00

Studievägledare

Kristina Salenstedt Linder
Tfn: 08-1207 6433

Carolina Ejdne
E-post: studievagledare@specped.su.se

www.specped.su.se

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik
Studentkontakt: Eva Ahlzén
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Telefon: 08-163145
www.edu.su.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna från och med höstterminen 2012:

inriktning humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post: studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd

inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Studievägledning, MND
E-post: studievagledning@mnd.su.se
www.mnd.su.se


Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), antagna till och med vårterminen 2012:

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post:studievagledning@hsd.su.se
www.su.se/hsd