Under din utbildning kommer du att läsa kurser som ges av olika institutioner. Ibland läser du med studenter som går fristående kurser eller andra program.

Vänd dig till din programansvariga institution om du har frågor om:

• Din studiegång
• Byte av inriktning
• Studieuppehåll
• Återupptagande av studier
• Avbrott på program
• Studievägledning
• Tillgodoräknande
• Byte av studieort

Om du söker information om en speciell kurs ska du vända dig till den institution som håller i kursen.

Kontaktuppgifter till programansvariga institutioner