De flesta scheman finns i Time Edit och på schema.su.se/. Gå in regelbundet och kontrollera eventuella schemaändringar.

Scheman brukar även läggas ut på respektive kurshemsida cirka tre veckor före kursstart.  På institutionernas kurshemsidor finns även information om kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för kursen.

Hitta rätt lokal

För att hitta till de olika lokalerna börjar du att ta reda på vilket hus du ska till. Sedan ser du vilket rum du ska till. Säg att du ska till E237. Då står E för huset, 2 för vilket plan du ska till och 37 är rumsnumret.


Kurshemsidor till institutioner som är programansvariga för lärarutbildningarna:

Hitta till rätt lokal

För att hitta till de olika lokalerna börjar du att ta reda på vilket hus du ska till. Sedan ser du vilket rum du ska till. Säg att du ska till E237. Då står E för huset, 2 för vilket plan du ska till och 37 är rumsnumret.

Karta över campus. Kartan visar var de programansvariga institutionerna och samordningen för ULV och VAL ligger på campus.

Karta över campus för lärarutbildningarna.
Karta över campus för lärarutbildningarna.