De flesta scheman finns i Time Edit och på schema.su.se/. Gå in regelbundet och kontrollera eventuella schemaändringar.

Scheman brukar även läggas ut på respektive kurshemsida cirka tre veckor före kursstart.  På institutionernas kurshemsidor finns även information om kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning och kontaktpersoner för kursen.


Kurshemsidor till institutioner som är programansvariga för lärarutbildningarna: