Infocenter

Du kan få svar på frågor kring antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och mycket annat. På den allmänna ytan intill Infocenter finns även datorer för att söka information om öppettider, evenemang, information om kurser och program med mera. Aktuella aktiviteter finns angivna på digitala skärmar vid Infocenter.

Som student kan du vända dig till Infocenter bland annat för att:

  • Få registreringsintyg som visar dina kursregistreringar
  • Få studieintyg som visar dina avklarade kurser, poäng och betyg
  • Köpa universitetets profilprodukter

Allt samlat på samma ställe

I Studenthuset hittar du Studentavdelningens alla studentstödjande verksamheter, som till exempel allmän studie- och karriärvägledning, Studie- och språkverkstaden, Studenthälsan samt service till studenter med funktionsnedsättning. Stockholms universitets studentkår har också sin expedition här. Dessutom har du möjlighet att ta en fika i Studenthusets café eller använda de läsplatser som står till studenternas förfogande.