Nihad Bunar, Foto: Eva Dalin
Nihad Bunar, Foto: Eva Dalin

Lärarrummet på Gula Villan anordnas av Stockholms Universitets Studentkår och är en lunchföreläsningsserie endast för lärarstudenter.

Läsåret 2017-2018 hålls den varje torsdag kl. 12-13.30 i HumFs lokal Gula Villan. Det bjuds på riktigt lunch som är gratis, god, vegetarisk och till stor del ekologisk - så lång det räcker. Tanken med Lärarrummet är att skapa en mötesplats för lärarstudenter och att erbjuda intressanta föreläsningar, seminarier, workshops etc i lärar- och skolrelaterade ämnen som kanske inte alltid får plats inom lärarutbildningen.

Facebookevent