Allmän studentinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent
  5. Allmän studentinformation
Studenthuset

Studentservice

Vill du söka information, få studievägledning, intyg eller ha en studieplats? Då kan du gå till Studenthusets entréplan på Universitetsvägen 2 B.

Handledare och lärarstudent

Vanliga frågor

Här finns några vanliga frågor med svar om bland annat lärarlegitimation och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Behöver du hjälp med skriftliga uppgifter?

Till Studie- och språkverkstaden kan du som student vända dig för språklig handledning av skriftliga uppgifter på svenska, antingen vid personligt besök eller på distans. Du kan få handledning med att förbättra alla typer av skriftliga uppgifter du ställs inför på universitetet, i alla ämnen och på alla nivåer. Här kan du även förbättra din studieteknik.

Äpplen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

Gemensamt för lärarprogrammen - den utbildningsvetenskapliga kärnan. Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan delas in i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp.

Lärarstudenternas klubbmästeri

På Stockholms universitet finns en kårförening som heter Lärarstudenternas klubbmästeri (LäSKM), Det är en aktiv förening som både arrangerar pubar, sittningar, insparkar och andra sociala aktiviteter.