Lärarprogrammet, 7-11 terminer (210–330 hp). Du blir lärare och kan arbeta i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, specialskola eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Lärarprogrammet
 

Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen, minst 10 terminer (300 hp). Du blir lärare i grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildning samt får en masterexamen i ett huvudområde.