En del av dina studier sker i en studiegång inom ett profilområde under 4-5 terminer (120 – 150 hp). Normalt omfattar studiegången 4 terminer (120 hp), men när studierna inriktas mot gymnasieskolan med ämnena svenska eller samhällskunskap omfattar den 150 hp.

Studiegångarna beskriver vilka kurser som ingår och i vilken ordning kurserna läses. De anger också hur mycket verksamhetsförlagd utbildning, VFU som finns i de olika kurserna i profilområdet. Ämnesteori, ämnesdidaktik och VFU i studiegångarna är integrerade och kombineras på olika sätt i de olika studiegångarna. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Alla studenter läser också, förutom kurser inom studiegången, kurser inom det allmänna utbildningsområdet (AUO), dvs kurser som behandlar lärarkunskap, t ex betyg och bedömning, ledarskap, samtal, styrdokument för skolan etc. Kurser inom AUO är antingen vinklade mot ett ämnesområde, t ex betyg och bedömning av kunskaper i engelska eller allmän lärarkunskap, t ex läroplaner eller ledarskap. För studenter som studerar med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan kombineras kurserna inom studiegången med kurser i ett andra ämne.

Kurserna i lärarprogrammet ligger på grundnivå eller avancerad nivå, GN eller AN. En lärarexamen på 210 hp ligger på grundnivå och en examen på 240-330 hp på avancerad nivå.

Under din utbildning kommer du att göra olika studieval.

Din hemvistinstitution ger dig information om val, kurser, scheman, lokaler, kurslitteratur och dylikt. Se Hemvist.

Studiegångar i lärarprogrammet (210-330 hp) och hemvistinstitutioner, se länk Studiegångar i lärarprogrammet