Är du en student vid ett av nedanstående lärosäten som läser hos oss idag, eller funderar du på att välja ditt andra ämne hos oss?

Vi erbjuder studenter som läser ämneslärarprogram mot gymnasiet att läsa sitt andra ämne tillsammans med våra egna lärarstudenter, för att sedan få dessa studier tillgodoräknade hos det programansvariga lärosätet.

Idag samarbetar vi huvudsakligen med följande lärosäten:

  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
  • Kungliga musikhögskolan (KMH)
  • Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Stockholms universitet samarbetar även med Kungliga tekniska högskolan (KTH) för att erbjuda en unik utbildning som leder till en lärarexamen, samt civilingenjörsexamen. Läs mer om detta samarbete.