Ansökan och val av ämne

Ansökan och val av ämne

I och med att du läser vid ett av de lärosäten vi samarbetar med får du möjlighet att välja ditt andraämne vid Stockholms universitet. Du påbörjar då ditt lärarprogram vid det programansvariga lärosätet, som även är de som har hand om den övergripande samordningen av din utbildning. Beroende på vilket lärosäte du tillhör läser du sedan ditt andraämne under olika terminer vid Stockholms universitet, för att sedan återvända till det programansvariga lärosätet, som även utfärdar din lärarexamen.

Nedan hittar du en förteckning över valbara ämnen och förkunskapskrav. Ämnena kan ändras utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden. Ansökan om andraämnet sker i början av terminen innan andra ämnet startar vid Stockholms universitet, då du hunnit komma in i dina lärarstudier och kan göra ett medvetet val av ditt andraämne.

Ansökan om andraämnet sker vid det programansvariga lärosätet. Vänligen kontakta det lärosäte där du läser ditt huvudämne för att ansöka om ditt andraämne.

Engelska (1-90 hp) 
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Svenska (1-120 hp) 
(OBS för skolämnet Svenska förlängs utbildningen med 1 termin)
Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Svenska som andraspråk (1-90 hp)
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Franska (1-90hp) 
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3
Spanska (1-90 hp) 
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3
Geografi (1-90 hp) 
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c
Kemi (1-90hp)
Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4
Matematik (1-90 hp) 

Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4

Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. För de som väljer matematik som andraämne skickas information om kursen ut av samordnarna för samarbetet i samband med antagning. 

Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c

Biologi (1-90hp)

Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c

Studenter vid GIH som avklarat idrottsfysiologin är undantagna kravet på Kemi B/Kemi 2

Tyska (1-90hp) 

Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Moderna språk - Tyska 3. Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till ämnesinstitutionerna

Gymnastik- och idrottshögskolan

Kungl. Musikhögskolan

Stockholms konstnärliga högskola

Om du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss samordnare för samarbetet: fhs@su.se.

Telefon: 08-16 2112

 

Vilka terminer läser du vid Stockholms universitet?

Klicka på någon av nedanstående länk för att se vilken termin du läser ditt andra ämne vid Stockholms universitet.

Genvägar