Nedan finner du information om ämnesbyten, studieuppehåll/studieavbrott och tillgodoräkning av studier.

 

Byta av ämne

Om du önskar byta ditt andraämne innan du påbörjat studierna vid Stockholms universitet måste du meddela oss senast terminen innan du börjar läsa ditt andraämne, för att vi ska kunna påbörja arbetet med att bereda en ny studieplats till dig. Förutsatt att studieplats finns och att du uppfyller behörighetskraven godkänns bytet och detta kommer inte att innebära luckor i din studiegång.

Om du önskar byta ditt andraämne efter att studierna vid Stockholms universitet redan är påbörjade måste du kontakta oss snarast möjligt för att vi ska kunna påbörja arbetet med att ta fram en ny studiegång till dig. Generellt tillåter vi inte att en student börjar en kurs senare än dag fem efter kursstart.

Observera dock att samarbetet är uppbyggt så att vissa kurser endast ges vissa terminer. Det skulle med andra ord kunna bli så att en lucka uppstår i den nya studiegången.

Skriv till fhs@su.se om du vil ansöka om att byta andra ämnet.

Tillbaka upp

 

Studieuppehåll/Studieavbrott

Då en studiegång tas fram gemensamt genom ett samarbete mellan Stockholms universitet och ditt programansvariga lärosäte är det mycket viktigt att du meddelar både oss och ditt programansvariga lärosäte om ett eventuellt studieuppehåll eller studieavbrott. Detta gäller oavsett om du redan påbörjat studierna vid Stockholms universitet eller ej.

Vid studieuppehåll är det viktigt att även ange vilken termin du önskar återuppta dina studier, så att vi kan ta fram en ny studiegång och bereda plats till dig. Du kommer att få information om din nya studiegång och i mån av plats går det bra att återuppta dina studier under den termin du angett. Om du inte anger en termin för återupptagande, eller om du vill återuppta dina studier i ett senare skede måste du kontakta oss för att få besked om huruvida detta är möjligt. Sriv till fhs@su.se om önskar göra studieuppehåll. 

Vid studieavbrott är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt för att undvika att du blir registrerad på kurser du inte har för avsikt att läsa. Om du ångrar dig och vill återuppta dina studier i ett senare skede måste du kontakta oss för att få besked om huruvida detta är möjligt. Ett avbrott på kurs går att göra via Mina studier senast tre veckor från kursstart. Om du gör avbrott efter tre veckor anmäler du studieavbrott till fhs@su.se.

Tillbaka upp

 

Tillgodoräkning av studier

Om du har ämnesstudier sedan tidigare som du vill tillgodoräkna är det mycket viktigt att du tar kontakt med oss samordnare för samarbetet senast terminen innan du ska påbörja dina studier vid Stockholms universitet, för att säkerställa att vi kan behandla din ansökan och bereda en studieplats för dig.

Observera att samarbetet är uppbyggt så att vissa kurser endast ges vissa terminer. Det skulle med andra ord kunna bli så att en lucka uppstår i studiegången vid tillgodoräkning. Samordningsgruppen meddelar dig din nya studiegång och vid en eventuell lucka kan du få hjälp att hitta andra passande kurser. Skriv till fhs@su.se om du önskar ansöka om en tillgodoräkning.

Tillbaka upp