Vilket är mitt "programansvariga lärosäte"?
Hur söker man in till sitt andraämne?
Kan man inte välja ett annat andraämne än de som listas?
Har du frågor om studiegång, tillgodoräkning av studier i ditt andraämne, studieuppehåll och byte av andraämne?
Har du frågor om hur du hittar schemat för kursen?
Har du frågor om kursinnehållet och kurslitteraturen?
Har du andra kursspecifika frågor?
Måste jag söka in till kurserna varje termin?
Har du frågor om dina ämnesstudier i förstaämnet, VFU, byte av inriktning och examen?
Har du frågor om studentkonto, kopiatorer, e-post och övriga IT-tjänster?
Behöver du hjälp med att hitta, studieinytg och frågor om studentservice?
Har du frågor rörande hur man kan komplettera för att bli behörig i ytterligare skolformer, årskurser eller ämnen?

Kan jag studera mitt andra ämne utomlands?

 

Vilket är mitt "programansvariga lärosäte"?

Det lärosäte där du läser ditt huvudämne. 

Tillbaka upp

Hur söker man in till sitt andraämne?

De olika lärosätena har olika rutiner. Kontakta ditt programansvariga lärosäte. 

Tillbaka upp

Kan man inte välja ett annat andraämne än de som listas?

Inom ramen för samarbetet erbjuds endast de ämnen som listas på sidan "ansökan och val av andraämne" (se vänstermenyn). 

För information om hur du kan komplettera din lärarexamen med behörighet i ytterligare ämnen, kontakta studievägledningen för lärarlegitimationsfrågor här vid Stockholms universitet.

Tillbaka upp

Har du frågor om studiegång, tillgodoräkning av studier i ditt andraämne, studieuppehåll och byte av andraämne?

Se information under "förändring i dina studier" i vänstermenyn.  

Tillbaka upp

Har du frågor om hur du hittar schemat för kursen?

Ditt schema hittar du på denna sida. Schemat finns även tillgängligt via vår mobilapp, där du även hittar kartor och övrig information.

Via portalen ”mina studier” kan du logga in med ditt studentkonto och se dina kursregistreringar, anmäla dig till tentor och skriva ut studieintyg. 

Tillbaka upp

Har du frågor om kursinnehållet och kurslitteraturen?

Kursens innehåll presenteras i kursplanerna, som du hittar under rubriken "vad ingår i andraämnet" i vänstermenyn. 

Tillbaka upp

Har du andra kursspecifika frågor?

Vänd dig i första hand till studievägledningen vid ämnesinstitutionen för det andraämne du läser. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten på denna sida, under "kontakt".

Tillbaka upp

Måste jag söka in till kurserna varje termin?

Nej, du antas till samtliga terminer och registreras automatiskt på fortsättningskurserna vid terminsstart den termin de läses. 

Tillbaka upp

Har du frågor om dina ämnesstudier i förstaämnet, VFU, byta av inriktning och examen?

Vänd dig till ditt programansvariga lärosäte.

Tillbaka upp

Har du frågor om studentkonto, kopiatorer, e-post och övriga IT-tjänster?

Kontakta helpdesk.

Tillbaka upp

Behöver du hjälp med med att hitta, studieintyg och frågor om studentservice?

Vänd dig till infocenter i Studenthuset.

Har du frågor rörande hur man kan komplettera för att bli behörig i ytterligare årskurser, skolformer eller ämnen?

Kontakta studievägledningen för lärarlegitimationsfrågor här vid Stockholms universitet.

Om du har övriga frågor om dina studier vid Stockholms universitet och inte vet vart du ska vända dig, kontakta samordningsgruppen för samarbetet, så hjälper vi dig.

Tillbaka upp

Kan jag studera mitt andra ämne utomlands?

Det går att ansöka om att studera utomlands inom ditt andra ämne. Möjligheterna varierar beroende på val av ämne. Det bästa blir att anmäla ditt intresse till fhs@su.se för vidare information.

Tillbaka upp