Kungliga musikhögskolan (länk)

Vilka terminer läser du vid Stockholms universitet?

Kungliga musikhögskolan

Ämne 2 läses i en omfattning om minst 90 hp och läses under terminerna 3, 4 och 7 på Stockholms universitet. Ett självständigt arbete skrivs om 15 hp i de fall svenska är ämne 2 läses ytterligare 30 hp på nivå 91-120 hp.

Studiegång
Termin 1           Studier vid KMH
Termin 2           Studier vid KMH
Termin 3           Ämne 2, 1-30 hp
Termin 4           Ämne 2, 31-60 hp
Termin 5           Studier vid KMH
Termin 6           Studier vid KMH
Termin 7           Ämne 2, 61-90 hp inkl självständigt arbete. Grundnivå
Termin 8           Studier vid KMH
Termin 9           Studier vid KMH
Termin 10         Studier vid KMH

 

Studiegång (andra ämne: svenska)
Termin 1           Studier vid KMH
Termin 2           Studier vid KMH
Termin 3           Svenska, 1-30 hp
Termin 4           Svenska, 31-60 hp
Termin 5           Studier vid KMH
Termin 6           Studier vid KMH
Termin 7           Svenska, 61-90 hp 
Termin 8           Studier vid KMH

Termin 9           Svenska 91-120 hp (inkl uppsats GN)

Termin 10         Studier vid KMH
Termin 11         Studier vid KMH

Kontakt

Kontaktuppgifter till ämnesinstitutionerna

Gymnastik- och idrottshögskolan

Kungl. Musikhögskolan

Stockholms konstnärliga högskola

Om du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss samordnare för samarbetet: fhs@su.se.

Telefon: 08-16 2112

 

Vilka terminer läser du vid Stockholms universitet?

Klicka på någon av nedanstående länk för att se vilken termin du läser ditt andra ämne vid Stockholms universitet.