Observera att det inte sker någon ny antagning i ämnena historia och religionskunskap. Informationen om dessa ämnen riktar sig till befintliga studenter.

Ämneskurserna i naturvetenskapliga ämnen  innehåller inte någon ämnesdidaktik utan detta måste läsas in enligt ett system som måste göras upp med respektive programansvarigt lärosäte.

Engelska
Svenska
Svenska som andraspråk
Spanska
Historia
Religionskunskap
Geografi
Kemi
Matematik
Biologi

Tyska

 

 

Engelska (1-90hp) 

Engelska I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Engelska II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Engelska III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp  (inkl. självständigt arbete)
 

Svenska (1-120hp) 

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, 30hp
Svenska II inom ämneslärarprogrammet, 30hp
Svenska III inom ämneslärarprogrammet, 30hp
Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, 30hp (inkl. självständigt arbete)
 

Svenska som andraspråk (1-90hp)

Svenska som andraspråk I ämneslärarprogrammet, 30hp

Svenska som andraspråk II ämneslärarprogrammet, 30hp

(för dig som läser svenska som andraspråk som ämne 2 och har svenska som ämne 1)

Svenska som andraspråk II ämneslärarprogrammet, 30hp

(för dig som läser svenska som andraspråk som ämne 2, men inte har svenska som ämne 1)

Svenska som andraspråk III ämneslärarprogrammet, 30hp (inkl. självständigt arbete)
 

Spanska (1-90hp) 

Spanska I ämneslärarprogrammet, 30hp
Spanska II ämneslärarprogrammet, 30 hp 
Spanska III ämneslärarprogrammet, 30 hp (inkl. självständigt arbete)
 

Historia (1-90hp) 

Historia I, inom Lärarprogrammet, 30 hp
Historia II, inom Lärarprogrammet, 30hp  
Historia III, inom Lärarprogrammet, 30hp  (inkl. självständigt arbete)
 

Religionskunskap (1-90hp) 

Religionskunskap I, inom Lärarprogrammet, 30hp
Religionskunskap II, inom Lärarprogrammet, 30hp
Religionskunskap III, inom Lärarprogrammet, 30hp (inkl. självständigt arbete)
 

Geografi (1-90hp) 

Geografi I, 30 hp
Geografi II, 30 hp
Geografi III, 30 hp (inkl. självständigt arbete)
 

Kemi (1-90hp) (inkl. självständigt arbete)

Grundläggande kemi, 30 hp
Organisk kemi, 7,5 hp
Analytisk kemi I, 7,5 hp
Biokemi I, 7,5 hp
Moderna kemiska metoder, 7,5 hp
Valbar kurs i kemi, 15 hp
Valbar kurs i kemi, 15 hp
 

Matematik (1-90hp) 

Matematik I, 30 hp
Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp
Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp
Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp
Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7,5 hp
Matematik, självständigt arbete för lärare, 15hp

Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 7.5 hp

 

Biologi (1-90hp)

Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

Floristik och faunistik 10 hp

Fysiologi 15 hp

Cell-och molekylärbiologi 15 hp

Organismernas mångfald och fylogeni, 15hp
Ekologi, 15 hp

Självständigt arbete i biologi 15 hp

 

Tyska (1-90hp)

Tyska I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Tyska II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Tyska, kandidatkurs inom ämneslärarprogrammet, 30hp

 

Tillbaka upp