Minor Field Studies

Att söka Mindre Fältstudiestipendier, MFS

Det är bra att vara ute i god tid för MFS och att vara medveten om att varje institution har sina ansökningsdatum och att det i många fall går att söka andra institutioners stipendier.

Minor Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat resestipendium. Det riktar sig till dig med ett internationellt intresse som studerar på kandidat-/magister- och/masternivå och som vill samla in material till ett examensarbete eller motsvarande under minst 8 veckor i ett utvecklingsland.

Kontakter internationella utbyten

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: Malin Håkansson, international@buv.su.se

Institutionen för språkdidaktik: Suk-hi Cho, international@isd.su.se

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik:

Elisabeth Nygren och Kerstin Olander
international@mnd.su.se

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
studievagledning@cehum.su.se

Specialpedagogiska institutionen: Eleonor Svensson Lindholm och Kristina Rabell, studievagledare@specped.su.se