Av intresse för utlandsstudier


Skola(d) i världen? Drömmer du om utlandsstudier?

Som lärarstudent har du möjlighet att studera utomlands i en eller två terminer. De utbildningsvetenskapliga institutionerna har avtal med ett femtiotal högskolor och universitet i framför allt Europa men även i Nordamerika, Australien, Japan och övriga delar av världen. Tag chansen och lär dig ett nytt språk, upplev en ny kultur och skaffa vänner för livet runt om i världen.
 

Utbytesprogram

Stockholms universitet har avtal med universitet i Norden, Europa och hela världen. På sidorna om utbytesstudier kan du läsa mer vilka universitet vi har och om hur du planlägger, ansöker och vad som gäller för dig som fått din utbytesplats. Att resa som utbytesstudent är enkelt, tryggt och fördelaktigt. Utbytesstudier

OBS! Att du som lärarstudent har möjlighet att åka på utbytesavtal via andra institutioner än din hemvistinstitution inom Stockholms universitet.


Frågor?

Frågor angående utlandsstudier besvaras av berörd/berörda institution(er). Kontaktuppgifter finns till höger i den blåa rutan.


Erasmus och institutionsavtal

Studentutbyte i Norden genom ämnesnätverk, Europa genom Eramusprogrammet och genom andra institutionsspecifika samarbetsavtal administreras av Utbyteskoordniatorerna på institutionerna.

Kontakta den internationella koordinatorn vid din programansvariga institution för att få information om vilka möjligheter till utbytesstudier som finns. Kontaktuppgifter finns även till höger i den blåa rutan.

Information om utlandsstudier vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.


Minor Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat resestipendium och riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Stipendiet kan sökas av de som studerar på kandidat-/magister- och/masternivå och som vill samla in material till ett examensarbete eller motsvarande under minst 8 veckor i ett utvecklingsland. Om Minor Field Studies i allmänhet. Institutioner vid lärarutbildningarna som har Minor Field Studies.


Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av eller hela sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra plus är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter. Studera utomlands