Då lärarutbildningens ämnesinriktning är inom det pedagogiska fältet har vi samarbete med liknande högskolor/universitet ute i världen, och ett stort antal av kurserna har därför pedagogisk inriktning. Undantagsvis finns även möjligheter att läsa kurser utan pedagogisk inrikting. Oftast ges kurserna på värdlandets språk, men några högskolor/universitet erbjuder kurser på engelska vid sidan av det egna språket.

Är du behörig?
För att kunna studera utomlands inom ett utbytesprogram måste du vara antagen vid Stockholms universitet och ha studerat i minst ett år, dvs ha klarat av 60 hp. Du kan läsa en termin eller ett läsår utomlands. Fördelarna med att studera utomlands som utbytesstudent är bland annat att:
- du inte behöver betala några kursavgifter
- din institution hjälper dig med praktiska detaljer
- dina utlandsstudier kan tillgodoräknas i din svenska examen

OBS! Att du som lärarstudent har möjlighet att åka på utbytesavtal via andra institutioner än din hemvistinstitution inom Stockholms universitet.

Vad kan du studera?

Vad/vilken termin du kan läsa utomlands bestäms av flera faktorer. Där utgör språkkunskaper, val av land och universitet och kursutbud några av de mest avgörande. Mer information om det här hittar på respektive institutions webbplats. Institutioner

Var kan du studera?

Frågor kring utbytesländer, utbytesprogram, bilaterala avtal och ansökan besvaras av berörd/berörda institutioner.

OBS!

Att du som lärarstudent i första hand ska kontakta den internationella koordinatorn vid hemvist-institutionen för att få information om vilka möjligheter till utbytesstudier som finns.