"Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål
Förvärv av material eller andra saker”


Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter
    gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid
    Stockholms universitet.

Disponibelt belopp för 2017/2018 är 230 000 kr.

Stipendiet kan sökas av enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet. Se länk http://www.su.se/utbildning/studentservice/stipendier/universitetets-donationsstipendier för mer information och ansökan.

Sista ansökningsdag är 15 april.