Lärarstudent

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent
Teacher and school girl using tablet in class

Lärarutbildningarnas webbsidor har flyttat

För dig som läser till lärare eller förskollärare, nu har våra sidor med information om lärarutbildningarna flyttat till su.se/utbildning.

Akademiskt skrivande och läsande

Vill du förebereda dig?

Många har stor glädje av bra studieteknik. Flera lärarstudenter rekommenderar blivande lärarstudenter att läsa boken Akademiskt skrivande och läsande så snart som det är möjligt. Du kan låna den på biblioteket.

En man i bibliotek

SU-bibliotekets guider för studenter

Guide-sidan är en satsning på digitala lärresurser för ökad tillgänglighet och flexibilitet, och vänder sig främst till studenter, men även till lärare och forskare.

lärare och elev

Relationerna med eleverna är jätteviktiga

Hur är det att vara yrkeslärare i handel- och administration? Louise Österlund gillar att vara lärare.

Examen

Examen är ett av målen för studier vid universitet. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.