Lärarstudent

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent
Två studenter och några ballonger i bakgrunden.

Aktiviteter för dig som är ny lärarstudent

De första veckorna finns en rad aktiviter för dig. Aktiviteterna finns till för att du ska få lära känna dina blivande studiekamrater och få en bättre bild av vad som förväntas av dig som lärarstudent. Du får en introduktion till vilka olika möjligheter och resurer som finns för att hjälpa dig in i din framtida yrkesroll som lärare. Varje program har aktiviteter för sina förskollärarstudenter och lärarstudenter.

Studenter som studerar i Studenthuset

Ny student

Är du ny vid Stockholms universitet? Här finns all praktisk information som du behöver inför terminsstart.

Akademiskt skrivande och läsande

Vill du förebereda dig?

Många har stor glädje av bra studieteknik. Flera lärarstudenter rekommenderar blivande lärarstudenter att läsa boken Akademiskt skrivande och läsande så snart som det är möjligt. Du kan låna den på biblioteket.

En man i bibliotek

SU-bibliotekets guider för studenter

Guide-sidan är en satsning på digitala lärresurser för ökad tillgänglighet och flexibilitet, och vänder sig främst till studenter, men även till lärare och forskare.

lärare och elev

Relationerna med eleverna är jätteviktiga

Hur är det att vara yrkeslärare i handel- och administration? Louise Österlund gillar att vara lärare.

Examen

Examen är ett av målen för studier vid universitet. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.