Lärarstudent

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent
Akademiskt skrivande och läsande

Vill du förebereda dig?

Många har stor glädje av bra studieteknik. Flera lärarstudenter rekommenderar blivande lärarstudenter att läsa boken Akademiskt skrivande och läsande redan före utbildningen börjar. Eller så tipsar lärarstudenterna om att man ska försöka att göra det så snart som det är möjligt. Det finns även en sommarkurs på 7,5 hp som heter Akademiskt skrivande och läsande. Den tar upp hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Vad innebär UKÄ:s omdöme för dig som lärarstudent?

Här får du som student svar på några frågor om granskningen och vad som händer nu.

En man i bibliotek

SU-bibliotekets guider för studenter

Guide-sidan är en satsning på digitala lärresurser för ökad tillgänglighet och flexibilitet, och vänder sig främst till studenter, men även till lärare och forskare.

lärare och elev

Relationerna med eleverna är jätteviktiga

Hur är det att vara yrkeslärare i handel- och administration? Louise Österlund gillar att vara lärare.

Examen

Examen är ett av målen för studier vid universitet. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.