Om oss

Aula Magna

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar.

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Lärarutbildningen för samtliga kategorier av lärare är påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. Ansvaret för lärarprogrammen ligger hos programansvariga institutioner.

Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är: Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Civilingenjör och lärare, Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Stockholms universitet erbjuder Lärarlyft, vidareutbildning av lärare utan examen, utländska lärares vidareutbildning, snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare och rektorsprogrammet.

Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Pressekreterare lärarutbildningarna: 0732-70 43 19
Universitetets presstelefon:
08-16 40 90

Institutioner som bedriver lärarutbildning

Studievägledning för lärarstudenter
Lärarstudenter ska ta kontakt med studievägledaren på sin programansvariga institution.

Allmän studie- och karriärvägledning
I Studenthuset finns allmän studie- och karriärvägledning för Stockholms universitet.
Kontaktuppgifter och aktuella öppettider

Lärarutbildningens nyhetsbrev

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube