Programråd för ämneslärarprogrammet,
ämnesområde humaniora och samhällsvetenskap

Programansvarig, ordförande:

Per Fransson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Ledamöter:

Cecilia Eskilsson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Per Fransson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Per Höjeberg
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Helena Tolvhed
Historiska institutionen

Maria Jansson
Statsvetenskapliga institutionen

Karin Persson
Institutionen för naturgeografi

Erik Östling
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kursansvarig institution