Programråd för ämneslärarprogrammet,
ämnesområde matematik, naturvetenskap och teknik

Programansvarig, ordförande:

Susanne Ekström
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Ledamöter:

Kristofer Döös
Meteorologiska institutionen (MISU)

Lars Eriksson
Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Veronika Flodin
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Tony Hansson
Fysikum

Kristoffer Hylander
Institutionen för biologisk grundutbildning

Helena Isaksson Persson
Kungliga tekniska högskolan

Veronica Jatko Kraft
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Karin Persson
Institutionen för naturgeografi

Joseph Samec
Institutionen för organisk kemi

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik

Torbjörn Tambour
Matematiska institutionen