Programråd för ämneslärarprogrammet,
KPU, humanvetenskapliga området

Programansvarig, ordförande:

Pernilla Andersson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Ledamöter:

Per Höjeberg
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Tore Nilsson
Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Johan Sandahl
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)