Programråd för ämneslärarprogrammet,
KPU inom det naturvetenskapliga området

Programansvarig, ordförande:

Veronica Jatko-Kraft
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Ledamöter:

Veronica Flodin
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Jakob Gyllenpalm
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)