Programansvarig, ordförande

Bodil Halvars
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Ledamöter:

Gunilla Almström Persson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Anders Fjällhed
Specialpedagogiska institutionen

Mie Josefson
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Annelie Gunnerstad
Juridiska institutionen

Ulrika Munch Sundman
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Håkan Salwén
Filosofiska institutionen

Ann Svensson
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)