Programansvarig, ordförande:

Diana von Börtzell-Szuch
Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Ledamöter:

Karin Boberg
Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Andrew Cooper
Engelska institutionen

Anna Jonsson
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Eva Nilsson
Institutionen för språkdidaktik (ISD)

AnnaCarin Nyberg
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Anette de Ron
Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND)

Oliver Smith
Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Marlene Öhberg
Institutionen för språkdidaktik (ISD)