Programansvarig, ordförande:

Anna-Lena Ljusberg
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Ledamöter:

Gunilla Almström Persson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Catrine Björck
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Anders Fjällhed
Specialpedagogiska institutionen

Annelie Gunnerstad
Juridiska institutionen

Mikael Janvid
Filosofiska institutionen

Richard Jonsson
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Andreas Quist
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Ylva Ståhle
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Ulrika Munch Sundman
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)