Programansvarig, ordförande:

Eva Eliasson
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Ledamöter:

Gunilla Almström Persson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Annelie Gunnerstad
Juridiska institutionen

Helen Knutas Nyqvist
Specialpedagogiska institutionen

Åsa Broberg
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Helena Rehn
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)