Programråd

Programråden är sammansatta av representanter från programansvarig institution, kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor. Beroende på relevanta besluts- och delegationsordningar svarar programråden gentemot institutions-, fakultets eller områdesnivån.

Programråden som är inrättade är (med programansvarig institution inom parentes):

- Yrkeslärarprogrammet (Institutionen för pedagogik och didaktik)
- Förskollärarprogrammet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)

Grundlärarprogrammet

- Grundlärarprogrammet, fritidshem (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)
- Grundlärarprogrammet, F-3 (Institutionen för språkdidaktik)
- Grundlärarprogrammet, 4-6 (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik)

Ämneslärarprogrammet inom Humanvetenskapliga området

- Ämnesområde språk (Institutionen för språkdidaktik)
- Ämnesområde humaniora och samhällsvetenskap (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
- Ämneslärarprogrammet KPU (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)

Ämneslärarprogrammet inom Naturvetenskapliga området

- Ämnesområde, matematik, naturvetenskap och teknik (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik)
- Ämneslärarprogrammet KPU (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik).

För mer detaljerad information, se beslut om Ledamöter för programråd inom Lärarutbildningarna, beslut om Inrättande av områdesövergripande arbetsgrupp, UVK och det tidigare beslutet: Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets lärarutbildningar och skapa större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Gemensam arbetsgrupp

Det finns en för områdena gemensam arbetsgrupp med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner och implementering av tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Arbetsgruppen är temporär och upphör när frågorna sköts inom ramen för den ordinarie verksamheten.