Under Ingvar Lindqvistdagen berättar pristagarna om sitt pedagogiska arbete. Vi får också lyssna till spännande föreläsningar om bland annat forskningsfronterna inom några av prisets ämnesområden.

Årets lärarpristagare

Föreläsare:

Camilla Christensson, Katedralskolan i Lund, pristagare i kemi
Lligo Matson, Renforsskolan i Vindeln, pristagare i matematik
Anna-Lena Ekström, Vänge skola i Uppsala, pristagare i NO
Erik Waltersson, Europaskolan i Strängnäs, pristagare i fysik
Gesa Weyhenmeyer, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
Francisco de Lacerda, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Jenny Jansson, Västerbergslagens utbildningsförbund i Ludvika, tidigare lärarpristagare

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset utdelas sedan 1991 genom Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor.

Deltagandet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Anmäl dig senast den 27 mars.

Gå in på Kungliga vetenskapsakademiens webb.