Nyheter

Nyheter

 • Vill du delta i ett forskningsprojekt om föräldrasamverkan i skolan? 2018-02-16 Lärare i år 1-6 och föräldrar sökes i Stockholms och Mälardalsområdet.
 • Välkommen på öppen studio! 2018-02-16 På måndagar kl. 09-10.30 står dörren till sal 156 i Studenthuset öppen. Ta med dig kaffe och macka, slå dig ner och kom igång med veckoplanering, läsande eller skrivande.
 • Starta eget-dagen i Aula Magna 2018-02-16 Starta eget-dagen på Stockholms universitet är Sveriges största inspirations-event för dig som funderat på driva eget företag. Denna gång med tema miljö och hållbarhet. Anmälan senast den 13 mars.
 • Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik 2018-02-16 Petra Svensson Källberg har intervjuat elever med utländsk bakgrund i årskurs nio och analyserat policytexter om nyanländas lärande med syftet att undersöka elevernas möjligheter till lärande i matematik.
 • Disputation - Petra Svensson Källberg 2018-02-16 Fredagen den 9 mars lägger Petra Svensson Källberg fram sin avhandling “Immigrant students’ opportunities to learn mathematics In(ex)clusion in mathematics education".
 • Passionerad forskare ny professor på BUV 2018-02-15 Arniika Kuusisto, är ny professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon har närmast i tid varit docent vid Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki och innehar titeln Hedersforskare på Department of Education, University of Oxford.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2018-02-15 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Ny modell för VFU vid Stockholms universitet 2018-02-15 Krönika av prorektor Clas Hättetrand.
 • Spikning av Linnèa Holmbergs avhandling 2018-02-15 Spikning av avhandlingen sker den 16 mars kl. 10, på Frescati hagväg 20B. Övergripande handlar avhandlingen "Konsten att producera lärande demokrater", om diskursanalytiska styrningsperspektiv som problematiserar organisering av fritidshem som institution, samt organisering i fritidshemmets praktik.
 • Disputation Linnéa Holmberg 2018-02-15 Övergripande handlar avhandlingen "Konsten att producera lärande demokrater", om diskursanalytiska styrningsperspektiv som problematiserar organisering av fritidshem som institution, samt organisering i fritidshemmets praktik.
 • Masterdag på Buv Alumni 2018-02-15 Samtal forskning i barn- och ungdomsvetenskap eller förskoledidaktik. Vad innebär det att vara masterstudent? Vad läser du om du går ett masterprogram på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen? Passa på och kom och lyssna på studenter och programansvariga för våra masterprogram.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar 2018-02-14 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 14 mars.
 • Träffa student som skrivit uppsats utomlands 2018-02-14 Föreläsning om att göra sitt examensarbete utomlands. Kom och träffa en student från Förskollärarprogrammet som höstterminen 2017 samlade in material för sitt examensarbete i England. Uppsatsen handlar om barns lärandeprocesser i lek.
 • Ny sommarkurs för lärarstudenter i akademiskt läsande och skrivande 2018-02-14 Vi lär dig knäcka den akademiska koden. Ansök senast 15 mars!
 • NC kommenterar Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet 2018-02-14 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har nu lämnat över sitt betänkande och lägger fram ett antal väldigt intressanta och viktiga förslag. Förslagen innebär bland annat ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers utbildning, förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och att nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen i stort men kommer i denna artikel att kommentera vissa delar.
 • Examensarbete på en förskola i England - Louise Holmgren 2018-02-13 Jag har en dröm om att bo och arbeta i England, vilket var en av anledningarna till att jag valde att göra min materialinsamling i England. Min uppsatsfråga rör främst hur brittiska förskollärare arbetar och planerar sitt arbete.
 • Radioprogram om skolelevers intresse för moderna språk 2018-02-13 Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, deltog i januari 2018 i radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1. Bland annat pratade hon om hur det ser ut med intresset för moderna språk bland skolelever.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2018-02-13 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar vetenskaplig information och blir bättre på källkritik och referatteknik till din uppsats eller rapport. Efter föreläsningen, som tar 45 minuter, finns möjlighet till frågor och individuell handledning om informationssökning och akademiskt skrivande.
 • ULV, VAL och Snabbspåret deltog på Bazaren 2018-02-12 Flera av de kompletterande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltog vid årets utbildningsmässa Bazaren.
 • Avhandling om matematikbegåvade elever 2018-02-12 Attila Szabo har nyligen lagt fram sin avhandling om matematikbegåvade elever, avhandlingen rymmer två olika teman; dels begåvade elevers matematikundervisning, dels högpresterande elevers matematiska förmågor under problemlösning med särskilt fokus på det matematiska minnet.
 • "Inget slår känslan när en elev förstått det jag förklarar" 2018-02-12 Snabbspåret hjälpte Maher Arshinak från Syrien att utveckla det svenska språket och gav kunskaper om den svenska skolan. Idag arbetar han som Lärarvikarie.
 • Fem frågor till... Åsa Bartholdsson 2018-02-12 Åsa Bartholdsson är nyanställd sedan augusti 2017 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, och har fått uppdraget som programansvarig för det nya masterprogrammet i förskoledidaktik med start hösten 2018.
 • Ny variant av ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 2018-02-12 Stockholms universitet erbjuder från och med höstterminen 2018 en ny variant av ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9. Programmet omfattar nu fyra års heltidsstudier och ger djupare ämneskunskaper i andraämnet än tidigare.
 • Förskoelakademien 2018 2018-02-12 Välkommen till en heldag med föreläsningar och seminarier kring forskning och utbildning inom förskola.
 • Nytt Masterprogram i förskoledidaktik BUV 2018-02-08 En av de viktigaste fördelarna med det nya masterprogrammet är att den fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen inom förskoledidaktik. Programmet startar hösten 2018. Ansök och läs mer.
 • ”Delat ledarskap har funnits sedan romarriket” 2018-02-08 Marianne Döös, professor, intervjuas i tidningen Karriär, om sin forskning kring delat ledarskap. Här berättar hon om utmaningarna men också om vinsterna det kan ge i komplexa verksamheter: – Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.
 • Institutionen för pedagogik och didaktik söker två doktorander i pedagogik 2018-02-07 Institutionen för pedagogik och didaktik utlyser två doktorandtjänster i pedagogik. Sista ansökningsdag är den 1 mars.
 • Språkdidaktik och språkstöd i högre utbildning 2018-02-06 Vid Lärarkonferens 2018 bjuder CeUL in till uppstart av högskolepedagogiska intressegrupper vid Stockholms universitet. Språkstudion och Studie- och språkverkstaden kommer tillsammans att starta upp intressegruppen Språkdidaktik och språkstöd i högre utbildning.
 • Ny seminarieserie: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) 2018-02-06 I höst startar en ny seminarieserie med datasessioner för forskare med intresse för området: Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM). Det är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet och engelska institutionen.
 • Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver 2018-02-05 Trots att pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär tar de ofta ett ansvar för barnens väl som går långt utöver professionskraven. Det visar en ny doktorsavhandling.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2018-02-01 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Vill du få en skjuts framåt i ditt uppsatsarbete? Föreläsning och snabbhandledning i biblioteket 2018-01-29 Ska du skriva uppsats i vår? Kom till biblioteket och lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt på en föreläsning om källkoll för skrivande studenter.
 • Utlysning av samverkanscheckar 2018-01-26 Universitetet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Samverkansavdelningen inleder därför en satsning på att underlätta initiering och utveckling av samverkan genom en utlysning av medel – så kallade samverkanscheckar.
 • Forskarskola i Specialpedagogik 2018-01-26 Stockholms universitet har fått medel för att koordinera en forskarskola i specialpedagogik med medsökande lärosäten Jönköping University, Karlstad och Linköpings universitet samt Karolinska institutet, med medverkan av internationella samarbetspartners.
 • Lediga doktorandplatser i Specialpedagogik 2018-01-26 Doktorandplatser i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren.
 • Skicklig personal livsviktig 2018-01-25 Nina Stigstedt Dahlqvist undervisar studenter som ska ta hand om våra gamla och sjuka. De utbildas till undersköterskor. Nina berättar om hur det är att vara yrkeslärare i vård och omsorg.
 • Fem frågor till... Mie Josefson 2018-01-24 De små barnens blick skärper den egna blicken. Mie Josefson, aktuell med avhandlingen: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan, svarar på frågor om sin forskning.
 • Nytt rekord för sökande till VAL 2018-01-24 Söktrycket till VAL är fortsatt stort. Sedan en termin tillbaka ges ubildningsintroduktionen på distans för att öka tillgängligheten för nya studenter.
 • Lärarstudenter kan göra praktik i Helsingfors 2018-01-24 Hösten 2018 kan grundlärarstudenter vid Stockholms universitet göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en svenskspråkig skola i Helsingfors. Sista ansökningsdatum är den 15 mars.
 • Utbyte mellan universiteten i Helsingfors och Stockholm 2018-01-24 Ett hundratal lärare och studenter från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland besökte i januari 2018 Stockholms universitet. Många idéer och erfarenheter utbyttes om samarbete kring forskning och lärarutbildning.
 • Sara Backman Prytz debatterar i kvällspressen för att barn ska vaccineras mot mässlingen 2018-01-24 - Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz i Expressen den 9 jan. 2018.
 • Fem frågor till... Emilie Moberg 2018-01-24 När barnen bryter mot det regler som förskolan har satt upp, kanske med läroplanen i ryggen, är de med och påverkar hur pedagogerna förhåller sig till läroplanen, menar Emilie Moberg i sin avhandling.
 • Snabbhandledning på drop-in öppet för terminen 2018-01-22 Kom förbi Studie- och språkverkstaden för att få snabbhandledning i akademiskt skrivande och studiestrategier, eller för att få information om våra seminarier och föreläsningar.
 • Nytt specialnummer om yrkespedagogisk forskning 2018-01-18 Lazáro Herrera Moreno, professor, är redaktör för ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol 7, issue 2, 2017. Så här säger han om innehållet i numret: "The contributions in this special issue show a diversity of uses of cultural historical theory and in specific activity theory that is of value for research beyond the field of vocational education and training".
 • Erfarenhetsutbyte med Finland 2018-01-17 Över 120 personer från Helsingfors som arbetar med lärarutbildning var på besök vid Stockholms universitet i januari. Det som stod högt upp på programmet var erfarenhetsutbyten.
 • Inspirerande möten under Forskardagarna 2018-01-17 "Att föreläsa för en ung publik som har alla spännande livsval framför sig är energigivande, liksom att få chansen att slå hål på myter om vad en forskare är och gör", säger ekologen Malin Jonell.
 • Vem vill du se som Årets lärare 2018? 2018-01-15 Har du som är student haft en engagerande lärare som inspirerat dig att lära mer? Eller har du som är anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Med en nominering till det pedagogiska priset - Årets lärare 2018 har du chansen att lyfta fram och premiera just din eller er lärare.
 • Bli mentor åt en student med funktionsnedsättning 2018-01-15 Vill du ha ett givande, avlönat och meriterande extraarbete? Stockholms universitet rekryterar just nu mentorer till studenter med utredd och dokumenterad svårighet inom planering och strukturering.
 • Glädje och förväntan på Välkomstdagen 2018-01-12 Nya studenter strömmade in i Aula Magna när Stockholms universitet bjöd in till vårterminens Välkomstdag den 12 januari. <p>- Det är viktigt att ni är här, sa alumnen Jenny Jägerfeld.
 • Nyantagna lärarstudenter förgyllde välkomstdagen 2018-01-12 Närmare 700 nyantagna lärarstudenter välkomnades till universitetet med tradjazz och glada tillrop.
 • Datasessionsserie kring tal, interaktion och multimodalitet: Anmäl intresse att presentera forskning 2018-01-11 I slutet av januari startar våra datasessioner för forskare, doktorander och masterstudenter kring tal, interaktion och multimodalitet, (TIM).
 • Ämneslärarstudent på fältstudie i Kambodja 2018-01-10 Ämneslärarstudenten Lydia Sundh åkte till Kambodja för att skriva sin uppsats i engelska. Under ett par veckor var hon med på engelskalektioner i skolor i Phnom Penh och Siem Reap, och hoppas på ett fortsatt samarbete med dem i sitt arbete som lärare.
 • Disputation: Mie Josefson 2018-01-09 "Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan". Mie Josefson tar upp frågor som på olika sätt belyser förskolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik och kretsar kring förskolläraryrkets etiska förutsättningar.
 • Högre seminarium: Grammatical errors in English academic writing 2018-01-09 Francesco Romano, postdoc vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet, håller tisdagen den 20 februari 2018 ett högre seminarium med titeln Grammatical errors in English academic writing: are they worth correcting? Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
 • Negativ trend bruten - fler antagna till vårterminen 2017-12-27 Den negativa trenden, med färre antal antagna till vårterminen, är nu bruten. Till vårterminen 2018 antogs det i andra urvalet 20 216 individer till Stockholms universitet, vilket är en ökning på 6 % jämfört med året innan då antalet antagna var 19 085.
 • Nyutkommen bok - utmanar företeelser inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet 2017-12-21 Den rykande färska boken "Cultural, social and political perspectives in Science education – a Nordic view" har skrivits med syftet att problematisera och utmana tillvägagångssätten i forskning, undervisning och lärande inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet.
 • Vernissage bland vattensamlingspotatisar och fiffiga QR-koder på Stockholms universitet 2017-12-21 Studenter och lärare på grundlärarprogrammet F-3 och 4-9 ordnade en gemensam utställning på MND inom kurserna: ”Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II” och den valbara kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6”.
 • Ladok för dig som student 2017-12-20 Ladok-systemet har nyligen uppgraderats. Här hittar du en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.
 • Lärarutbildningar från Finland gästar Stockholms universitet 2017-12-20 I januari 2018 får lärarutbildningarna vid Stockholms universitet besök av Helsingfors universitets lärarutbildningar och Aalto-universitetet i Finland. Syftet med besöket är att utveckla pedagogiska studier för lärare.
 • Magisterpromotion 2017-12-20 Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.
 • Ny forskarskola för lärarutbildare 2017-12-20 Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet har beviljats bidrag från Vetenskapsrådet för forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning - forskarskola för lärarutbildare. Den nya forskarskolan kommer att starta höstterminen 2018.
 • Uppsatstävling om innovation 2017-12-20 Nytt&Nyttigt belönar studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Tävlingen arrangeras av ESBRI och VINNOVA.
 • Tips på digitala verktyg som kan underlätta dina studier 2017-12-20 Hur kan studierna underlättas med hjälp av digitala studieverktyg? Läs mer om detta här.
 • Disputation: Emilie Moberg 2017-12-19 Emilie Mobergs disputation äger rum i Nordenskiöldsalen den 20 december, kl. 10-12. Entréadressen är Svante Arrhenius väg 12.
 • "Relationerna med eleverna är jätteviktiga" 2017-12-19 Louise Österlund arbetar som yrkeslärare på handel- och administrationsprogrammet på Upplands-Bro gymnasium. I den här korta filmen berättar hon om varför hon verkligen gillar sitt yrke.
 • Julbrev från vicerektor 2017-12-19 Karin Helander summerar i sitt sista julbrev sina tre år som vicerektor för det humanvetenskapliga området.
 • Så kan undervisningen öka förståelsen för miljöproblem 2017-12-14 ”Hur borde det vara?”. Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.
 • Ökning av antalet antagna till Stockholms universitet 2017-12-13 Den 8 december publicerades resultatet av det första urvalet till vårterminen 2018. Totalt har 23 475 personer erbjudits plats, vilket är en ökning med 6 % jämfört med vårterminen 2017.
 • Ny bok: Kritiska analyser av utbildningsreformer och transnationell styrning 2017-12-12 Elisabeth Hultqvist är huvudredaktör för antologin: Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance, utgiven på Springer förlag.
 • Nu kan du få sökhandledning varje vardag 2017-12-06 Från och med måndag, den 31 oktober, är du välkommen till vårt handledningsbord på Frescatibiblioteket och få individuell sökhandledning.
 • Fjärdeklassare bättre på att läsa 2017-12-05 Svenska fjärdeklassares läsförmåga ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre.
 • Forskare och skolan - Kristina Danielsson 2017-12-04 Hur kan lärarens olika sätt att uttrycka sig på utveckla innehållet i klassrummet?
 • Forskare och skolan - Iben Christiansen 2017-12-04 Iben Christiansen, docent, arbetar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet med ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.
 • ”Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor att lära om sig själva" 2017-12-04 Christer Langström om sin avhandling Lärande i professionellt samtalsstöd.
 • Nya vicerektorer för Humanvetenskapliga området 2017-11-30 Rektor fattade den 30 november 2017 beslut om att utse Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre till vicerektorer för Humanvetenskapliga området för mandatperioden 2018-2020.
 • Nytt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 2017-11-30 Hösten 2016 startar en ny utbildning! Programmet ger dig en tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning, med möjligheter till egen profilering och fältarbete genom valbara kurser. Exempel på profileringar är bland annat "Barn och ungdomar i en globaliserad värld", "Fritidspedagogik" eller "Barn och unga i utsatta livssituationer". Du har också möjlighet att läsa vissa delar av programmet utomlands.
 • Anna Palmers forskning uppmärksammas i SvD 2017-11-30 Sjukskriven på grund av matteångest med ont i magen och huvudvärk. Så illa var det för en del av Anna Palmers studenter på utbildningen till förskollärare.
 • Anjas tips till lärarstudenter 2017-11-30 Anja Enerud är lärare i samhällskunskap och historia. Hon läste till lärare vid Stockholms universitet för något år sedan. Här ger hon tips till lärarstudenter.
 • Eleven i centrum 2017-11-30 Anja Enerud är lärare i samhällskunskap och historia på Globala gymnasiet. Här kan du höra henne berätta om sin yrkesroll och vad som engagerar henne som lärare.
 • Varför är det så krångligt med sakkunniggranskning? 2017-11-29 Sakkunniggransking (peer review) är en ständigt aktuell fråga i universitetsvärlden. Inte minst i dessa tider när alla institutioner ska rapportera vad de publicerat under året. Men åsikterna går isär gällande dess förtjänster och definition.
 • Hur kan forskarskolor bidra till en bättre lärarutbildning? 2017-11-24 Det var rubriken på ett panelsamtal som Vetenskapsrådet arrangerade under konferensen Resultatdialog i Aula Magna.
 • Gustav Nilsonne om de förändringar som behöver ske inom forskningspolitik i Sverige 2017-11-24 “Det handlar framför allt om en kulturförändring i forskarsamhället. Vi forskare behöver bli bättre på att värdera öppen vetenskap i samband med ansökningar om anslag och tillsättning av tjänster”, skriver Gustav.
 • Sakkunniggranskning av vetenskapligt material - möjligheter och utmaningar 2017-11-23 Välkommen till Frescatibiblioteket den 6 december och ta del av möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning av vetenskapligt material.
 • Fem frågor till Barbro Westlund, 2017-11-22 Fem frågor till Barbro Westlund, lärarutbildare och universitetslektor i läs- och skrivutveckling, som spänt inväntar resultatet av den internationella studien Pirls, som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4.
 • Alan Prout gästföreläser: In defence of interdisciplinary childhood studies 2017-11-21 Alan Prout, professor emeritus vid University of Leeds, gästar Stockholms universitet för att föreläsa om vikten av tvärvetenskapliga barndomsstudier.
 • Så kan lärarutbildningen knytas närmare skolforskningen 2017-11-20 Stockholm universitetet har bedrivit undervisningsutvecklande forskning i samarbete med skolhuvudmän sedan 2009. Förutsättningarna är därför goda när nu universitetet anmäler sig till regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning. En utmaning blir att koppla samman forskningen med lärarutbildningen.
 • Hallå där, Mara Westling Allodi! 2017-11-17 Professor i specialpedagogik som fått medel från Vetenskapsrådet för att koordinera en forskarskola med inriktning mot tidiga insatser i förskolan och de första skolåren.
 • Mål i sikte 2017-11-16 Välkommen till ett gratis seminarium som vänder sig till lärare, lärarstudenter och rektorer för att uppnå mål för ett globalt hållbart samhälle.
 • Valresultat för val av vicerektorer för Humanvetenskapliga området 2017-11-16 Val av ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området för mandatperioden 2018-2020, genomfördes elektroniskt under perioden 2017-11-08 till och med 2017-11-15. Resultatet presenteras här.
 • Fler möjligheter med ny ämneslärarutbildning 2017-11-16 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Utbildningskatalogen för 2018/2019 är här 2017-11-15 Beställ hem Stockholms universitets utbildningskatalog för 2018/2019 eller bläddra i den direkt på webben. Det går även bra att hämta katalogen vid Infocenter i Studenthuset.
 • Modersmålsundervisningen behöver integreras med övriga ämnen i skolan 2017-11-15 Det är dags för en diskussion om hur vi får en så bra modersmålsundervisning som möjligt. Christina Hedman vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, diskuterar modersmål och flerspråkighet i P4 Örebro.
 • Joakim Landahl och Johanna Ringarp deltar i två projekt som får finansiering från Vetenskapsrådet 2017-11-14 Joakim Landahl deltar i projektet ”Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020”, och Johanna Ringarp i projektet ”Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet”, som får finansiering från Vetenskapsrådet. Ett stort grattis!
 • Camilla Thunborg får 3 miljoner för forskning om unga vuxna i förorts- och glesbygdsområden 2017-11-13 Camilla Thunborg har beviljats 3 miljoner från Formas för projektet ”Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden”. Agnieszka Bron och Ali Osman deltar i projektet. Ett stort grattis!
 • Disputation: Exploring changes of conceptions, values and beliefs concerning the environment 2017-11-10 Caroline Ignell disputerar i pedagogik den 1 december 2017, kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8.
 • Förskolebarn som medforskare i forskning rörande miljöfrågor 2017-11-09
 • Magnus har alltid haft siktet inställt på specialundervisning 2017-11-08 Magnus Lundqvist såg Lärarlyftet II som en långsiktig lösning för att bli behörig speciallärare. Med egen erfarenhet av funktionsvariation är Magnus både en resurs och mentor för elever i skolan.
 • Ny bok om att utveckla kunskaper om undervisning 2017-11-08 Karim Hamza vid MND är redaktör för den nyutkomna boken "Undersöka och utveckla undervisning" tillsammans med Jonas Almqvist vid Uppsala universitet och Anette Olin vid Göteborgs universitet. Boken ger exempel på hur praktik, beprövad erfarenhet och forskning tillsammans kan bidra till utveckling av både undervisningspraktiken och det didaktiska kunskapsfältet.
 • God utdelning för forskningsprojekt vid MND 2017-11-06 Under förra veckan fick MND glädjande nog forskningsmedel beviljade för fyra olika projekt, två fick medel från Vetenskapsrådet och två fick medel från Skolforskningsinstitutet.
 • Så påverkas beslutet om den nya upphovsrättsreformen 2017-11-03 Många i forskarsamhället är oroliga för den nya upphovsrättsreformen och eventuella negativa konsekvenser för öppen vetenskap. Europas vetenskapsrepositorier och text- och datautvinning inom forskning kan drabbas.
 • Bidrag från Vetenskapsrådet till forskare på BUV 2017-11-02 Klara Dolk, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får bidrag för forskningsprojektet "Förskolans möte med "tiggare". Social utsatthet som en etisk och pedagogisk fråga".
 • Forskningsmedel till ”Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets nv-ämnen" 2017-11-02 Skolforskningsinstitutet har beviljat medel till projektet: Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning. Forskningsledare är Karim Hamza, fil.dr, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.
 • ULV deltog på nordisk konferens om utländska akademiker 2017-11-02 Konferensen som var på uppdrag av Nordiska ministerrådet handlade om om kompletterande utbildning för utländska akademiker.
 • Konferens på temat Breddat deltagande vid Gävle Högskola 2017-11-02 Det nationella nätverket Include anordnade i samarbete med Gävle Högskola en konferens på temat Tillträde – Tillgång – Tillgänglighet.
 • Video: Ska du skriva en uppsats i höst? Så hanterar du din skrivkramp 2017-11-02 Lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport. Du får också råd om referatteknik och akademiskt skrivande.
 • Patricia Soares deltog på Jobbtorg för att få kontakt med skolvärlden 2017-11-01 Patricia Soares läser sista terminen inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är nöjd med Jobbtorg som nyligen arrangerades vid Stockholms universitet.
 • 5,7 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken 2017-11-01 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken” beviljats 5 775 671 kr. Projektledare är Iben Christiansen docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 • Bidragsbeslut i utbildningsvetenskap 2017 2017-11-01 Inte mindre än sex projekt och tre forskarskolor vid Stockholms universitet erhåller bidrag från Vetenskapsrådet inom utbildningsvetenskap i årets stora utlysning.
 • Skolforskningsmedel till universitetets forskare 2017-11-01 Karim Hamza och Susanne Kjällander beviljas forskningsmedel från Skolforskningsinstitutet över en period på tre år. Sammantaget beviljar institutet fem forskningsprojekt bidrag om drygt 20 miljoner.
 • Ny bok - Svindlande matematik 2017-11-01 Ny bok kring matematik i förskolan - Svindlande matematik, en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan.
 • Profilseminarium - Språk och politik 2017-10-31 Språket är inte bara ett av politikens instrument utan i själva verket förutsättningen för politikens existens. Analysen av politiska budskap är en mångfacetterad forskningsuppgift.
 • Sök pengar till ditt forskningsprojekt 2017-10-31 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.
 • Förslag till vicerektorer för Humanvetenskapliga området 2017-10-30 Humanvetenskapliga områdets valberedning presenterar sitt förslag till ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för Humanvetenskapliga området för mandatperioden 2018-2020.
 • "Även vi jurister behöver diskutera open access" 2017-10-27 Jonas Holm om upphovsrättsliga frågeställningar kring öppen vetenskap.
 • Ny professor till MND 2017-10-23 Paola Valero har nyligen tillträtt som professor i matematikämnets didaktik på MND.
 • Uppmärksammad forskning från MND vid internationell konferens 2017-10-23 Vid ESERA 2015 rankades symposiet: "Current Challenges about Epistemic Practices and Scientific Practices in Science Education" högst bland alla symposium och valdes att representera ESERA vid den amerikanska konferensen NARST i Baltimore, USA nästa år.
 • Verktyg för museipedagogers professionsutveckling 2017-10-23 Naturhistoriska riksmuseet har beviljats ett forskningsbidrag för projektet ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling”. Projektet leds av Jesús Piqueras, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 • Fler vill bli lärare mot yngre åldrar 2017-10-20 Totalt närmare 6100 personer har anmält sig till något av universitetets lärarprogram inför vårterminen 2018. Mest ökar antalet sökande till lärarutbildningen mot yngre åldrar och inriktningen idrott och hälsa.
 • Texter är en viktig del av yrkeskunnande inom vård- och omsorg 2017-10-19 Enni Paul har disputerat på en avhandling om vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. "Det finns elever i studien som inte får tillgång till att lära sig använda de textuella redskap de behöver i arbetet i samband med sin APL, eftersom de inte erbjuds möjligheter att delta i samspel med andra i sådana lärandesituationer som behövs för att utveckla sitt kunnande att delta i yrkesrelevant skriftbruk", berättar Enni Paul. I studien intresserar sig Enni för vilka uppgifter eleverna får göra där texter används.
 • Juristprogrammet vid Stockholms universitet är landets mest sökta program 2017-10-18 Efter sista anmälningsdag inför vårterminen 2018 stod det klart att 45430 personer har sökt utbildning vid Stockholms universitet. Det kan jämföras med 45041 personer förra året.
 • Internationell vetenskaplig konferens vill öka förståelsen för språkdidaktik 2017-10-18 Måndag-onsdag 18-20 juni 2018 arrangerar Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en internationell vetenskaplig konferens: Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives.
 • Förståelse för hur barn har haft det i historien 2017-10-18 Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria, men även om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara som lärare.
 • Lärarutbildningarna diskuterade utbyte med Ukraina 2017-10-17 Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har haft besök av lärare och rektorer samt representanter från utbildningsministeriet i Ukraina. Institutionen för språkdidaktik var värd för besöket.
 • Seminarium om - In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education 2017-10-09 Under tre intensiva och inspirerande dagar i september var MND värd för en kombinerad internationell doktorandkurs och forskarseminarium inom In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education.
 • Eva Norén - ny ordförande för NoRME 2017-10-09 Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).
 • Bästa läraren ett år efter examen 2017-10-04 Hallå där, Elisabeth Ennerberg, ämneslärare i historia och religion vid Täby enskilda gymnasium, som utnämnts till ”Årets lärare” av sina elever. Ett år efter examen från Stockholms universitet!
 • Uppdaterade låneregler – så påverkar det dig 2017-10-04 När du lånar eller på annat sätt använder material vid Stockholms universitetsbibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.
 • Inspirerande välkomstdag lockade nyantagna studenter 2017-10-03 - Det här är den bästa dagen på terminen för en rektor, att få hälsa nya studenter välkomna, sa rektor Astrid Söderbergh Widding när hon höll tal på Välkomstdagen den 25 augusti.
 • Forskare får motivera sitt val att bli lärare 2017-10-03 Sökande till nästa omgång av KPU för forskarutbildade kommer att få motivera sitt val att bli lärare. På så sätt hoppas universitetet få behålla alla antagna hela vägen fram till examen.
 • Lärarstudenternas nyhetsbrev 2017-10-02 Gratis lunch i Lärarrummet på Gula Villan, massor av kul och påverkansarbete - bara för lärarstudenter
 • Att vilja studenternas bästa 2017-10-02 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film! 2017-10-02 On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.
 • Hedersdoktorer, nya professorer och doktorer hedrades i Stadshuset 2017-10-02 Det var fullsatt i Blå hallen i Stadshuset vid universitetets stora installations- och promotionshögtid. Rektor betonade universitetets självständiga forskning och dess betydelse för det omgivande samhället.
 • Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - ny seminarieserie inom forskarutbildningen 2017-09-29 Den 31 maj 2017 fattade Områdesnämnden för humanvetenskap beslut om att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.
 • Disputation: Christer Langström - Lärande i professionellt samtalsstöd 2017-09-29
 • Ny utbildning för blivande ämneslärare 2017-09-28 Regeringen har beslutat om att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9.
 • Så riskerar EU:s pågående upphovsrättsreform påverka öppen vetenskap 2017-09-28 Många aktörer inom forskarsamhället är bekymrade kring den pågående upphovsrättsreformen. Den framtida lagstiftningen riskerar att drabba de som arbetar med öppen vetenskap negativt.
 • Så kan modersmålet stötta elevernas lärande 2017-09-27 Elever som får använda sig av sitt modersmål, av gester och av konkret material stöttas i sitt lärande på ett helt annat sätt än i ett klassrum som fokuserar på språket. – Många lärare saknar utbildning i tvåspråkighet och vet därför inte hur de ska göra, säger forskaren Zeynep Ünsal.
 • Globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor i skolan 2017-09-27 Hur undervisar vi om världen? Vad är global identitet? Vilka metoder och verktyg finns att tillgå?
 • Nytt samarbete med universitet i Malaysia 2017-09-25 Lázaro Moreno Herrera var huvudtalare vid firandet av att Sultan Idris Education University (Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI), i Malaysia, fyllde tjugo år. Universitetet är ett av landets starkaste vad gäller lärarutbildningar.
 • Investeringar i skola och lärarutbildning i budgeten för 2018 2017-09-20 Sammantaget investerar regeringen 2,4 miljarder kronor i skolan och för fler vägar in i läraryrket.
 • En upplevelse i sig att bo i Lissabon 2017-09-20 Att göra sin VFU utomlands innebär många nya intryck, upplevelser och erfarenheter. Elinor, som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, är väldigt glad över sin tid på Svenska skolan i Lissabon. Åk med öppet sinne och utmana dig själv - det blir kul!
 • Terminspremiär för Lärarrummet i Gula Villan 2017-09-20 Att undervisa och lära i relation till migration och mångkulturalitet: Nihad Bunar, professor vid BUV, talar om nyanländas lärande och om skolans villkor i ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt som gratis lunch serveras.
 • Höstbrev från vicerektor 2017-09-19 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander tar upp aktuella frågor inför hösten.
 • Så når forskningen skolans ledare 2017-09-18 Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.
 • Sara Folkman avhandling med i Förskolan 2017-09-18 Barn i Reggio Emiliainspirerade förskolor känner inte att de blir lyssnade på. Det visar en avhandling av Sara Folkman, som konstaterar att metoder inom Reggio Emilia kan skapa en distans mellan lärare och barn.
 • Lär dig använda referatmarkörer (Film: 2 minuter) 2017-09-14 Har någon lärare sagt till dig att du ska använda fler referatmarkörer? Är du lite osäker på vad en referatmarkör egentligen är?
 • Så planerar du dina studier (Film: 2 minuter) 2017-09-14 Är du ny student? Är du osäker på hur du ska planera dina studier? Titta på den här två-minuters-filmen så får du tips om hur du får tid både till studier och annat.
 • Så lyckas du med hemtentan (Film: 2 minuter) 2017-09-14 Har du precis fått din första hemtenta? Är du osäker på hur du ska göra för att lyckas? Då är detta filmen för dig. I tre enkla steg förklarar vi hur du lyckas med din hemtenta.
 • Disputation: Enni Paul, Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning 2017-09-12 Enni Paul disputerar i didaktik den 19 september 2017, kl. 10.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Anmälan till Rektorsprogrammet HT 2016 2017-09-11 Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.
 • Förskolesummit 2017 2017-09-06 Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar.
 • Utlandspraktik på finländska Drumsö 2017-09-05 Karin Hoppe, grundlärarstudent med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, valde att göra sin tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Drumsö Lågstadieskola. Hon tycker att det internationella perspektivet på lärande är oerhört intressant och lärorikt och uppmanar alla att ta chansen till utlandspraktik. Läs hennes reseberättelse från Finland.
 • Stöder förslagen om stärkt lärarutbildning 2017-09-04 Stockholms universitet ställer sig bakom Skolkommissionens förslag om en långsiktig förstärkning av lärarutbildningarna.
 • Kaxigt och ödmjukt i unga framgångsberättelser 2017-09-01 Ödmjukhet är viktigt i berättelsen om sin egen idrottsframgång. Hos dagens unga idrottstalanger finns även andra sätt att göra sig valbar – att framhålla sig själv som exceptionellt bra.
 • Ny kompetensutveckling för dig som arbetar med nyanlända elever 2017-08-30 Vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, startar hösten 2017 kursen Nyanlända elevers skolframgång. Utbildningen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiet. Sista anmälningsdag är den 8 oktober.
 • Christian Eidevald skriver debattartikel om förskolan i SVD 2017-08-28 I en debattartikel i Svenska Dagbladet, menar Christian Eidevald och Malmö högskolas Ingegerd Tallberg Broman att viktiga satsningar på förskolan har uteblivit. De manar politikerna till ökade ambitioner och insatser.
 • 800 nya lärarstudenter välkomnades 2017-08-25 Närmare 800 lärarstudenter har antagits till de olika lärarprogrammen som startar i höst. Många av dem kom till introduktionsdagen i Aula Magna.
 • Nytt open access-avtal med Springer 2017-08-23 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i över 1600 tidskrifter från Springer.
 • Bildsvep från Förskolesummit 2017 2017-08-22 Mellan den 14 och 15 juni arrangerade för andra gången Stockholms universitet konferensen Förskolesummit i samarbete med Stockholms stad. Evenemanget riktar sig främst till personal verksam i förskolan, med intresse av att ta del av ny forskning inom fältet. Barn- och ungdomsvetenskapliga institution fanns på plats i form av flera föreläsare och med monter, där vi bland annat informerade om våra masterutbildningar.
 • Lärorikt med praktik på Gran Canaria 2017-07-23 Grundskollärarstudenten Nellie gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Svenska skolan på Gran Canaria. Hon uppmanar alla som kan att göra sin praktik utomlands.
 • Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives 2017-07-18 I juni 2018 hålls konferensen Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives vid Stockholms universitet. Värd är Institutionen för språkdidaktik.
 • Tre korta frågor till VAL-alumnen Harri Varonen 2017-06-29 Harri Varonen har läst kompletterande studier inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) vid Stockholms universitet.
 • Hallå där, Magnus Loftsson! 2017-06-26 Mobbningsforskare som nyligen deltagit i den internationella konferensen World Anti-Bullying Forum, som hölls i Stockholm i maj.
 • Mer sammanhållen lärarutbildning 2017-06-22 I höst möts nyantagna lärarstudenter av mer integrerade lärarutbildningar med en tydligare progression. Ambitionen är att ytterligare stärka studenterna inför kommande yrkesliv.
 • Förlängning av Snabbspår för lärare 2017-06-22 Stockholms universitet har fått klartecken att förlänga överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om Snabbspår för lärare i ytterligare två år.
 • Ett år som ansvarig för lärarutbildningarna 2017-06-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Sommarbrev från vicerektor 2017-06-21 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och tar upp aktuella frågor inför sommaren.
 • Så kartlägger Stockholms universitet författar- och publiceringsavgifter för Open Access 2017-06-20 Hösten 2016 fick Stockholms universitetsbibliotek i uppdrag av förvaltningschefen Joakim Malmström att följa upp kostnader för artiklar som publicerats Open Access av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 • Juristen om den öppna vetenskapens juridiska dilemma 2017-06-19 "En av grundpelarna i öppen vetenskap, open science, är hur forskningsdata hanteras. Motståndet mot öppenheten är inte speciellt stort – men däremot sätter juridiken i vissa fall käppar i hjulet", skriver Anders Frick hos IIS Forum Öppna Data.
 • ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-06-19 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.
 • Publicera dig enkelt och slipp lager och administration 2017-06-19 Nu kan du enkelt trycka och distribuera böcker, kompendier, rapporter och annat. All administration kring beställningar och fakturering sköts av Publit.
 • ULV och VAL deltog vid Förskolesummit 2017-06-19 Under två dagar i juni arrangerades Förskolesummit – en återkommande konferens med fokus på kvalitet och utveckling inom förskoleverksamhet.
 • IKT-baserad distansutbildning i tidig post-apartheid Sydafrika 2017-06-15 Jared O. Odero har disputerat på en avhandling om IKT-baserad undervisning i Sydafrika 1994-2002. Här berättar han om studien.
 • Programråd för lärarutbildningarna 2017-06-14 Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen.
 • Flerspråkighet som resurs - Symposium 2015 2017-06-12 Vecka 50 kommer äntligen boken Flerspråkighet som resurs ut. Det är en bok skriven av presentatörer vid det välbesöka Symposium 2015 där de delar med sig av erfarenheter och forskning kring flerspråkiga elevers lärande. Precis som gjordes under symposiet tas här ett brett grepp på frågor om flerspråkighet och vi tror att det är en bok som kommer bli läst och uppskattad av många.
 • Samarbete med Sjöhistoriska museet 2017-06-09 Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”
 • Beslut om projektstöd med fokus på ämnesdidaktik 2017-06-07 Sex ansökningar om sammantaget 482 749 kr inkom till Områdeskansliet för humanvetenskap.
 • Gör modersmål till ett reglerat ämne i skollagen 2017-06-07 - Vi säger ofta att språket är nyckeln till framgång, men det är språk i plural som är vägen framåt. Så formar vi ett Sverige, en kunskapsnation i framkant, skriver modersmålslärare, forskare och professorer i en debattartikel som publicerades på SVT Opinion på Sveriges nationaldag den 6 juni 2017. Sex stycken av undertecknarna har anknytning till Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Webinar - Så fungerar Grow Kudos 2017-06-07 Under en testperiod på ett år (2017) samarbetar vi med Grow Kudos. Det är ett digitalt verktyg för att öka möjligheten för att maximera räckvidden och effekten av att kommunicera dina publikationer.
 • Disputation: Corrado Matta, Avhandling: A Field of Veiled Continuities 2017-06-02 Corrado Matta förvarar sin avhandling i pedagogik den 5 maj kl. 13-15, i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Disputation: Mimmi Waermö, Avhandlingstitel: Dialectics of Negotiagency 2017-06-02 Mimmi Waermö försvarar sin avhandling i didaktik den 12 maj kl. 13-15, i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Disputation: Liza Haglund. Avhandlingstitel: Towards Epistemic and Interpretative Holism 2017-06-02 Liza Haglund disputerar i pedagogik den 29 maj kl 10-12, i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • VR-bidrag för forskarskolor för lärarutbildare 2017-05-31 Vetenskapsrådet inbjuder svenska universitet och högskolor att söka medel för nationella forskarskolor inom utbildningsvetenskap.
 • UHR-medel för utbyte med universitet på Kuba 2017-05-30 Ett utbyte med Universidad de Pinar del Rio på Kuba möjliggörs med medel från Universitets- och högskolerådets program Linnaeus-Palme. Institutionen för pedagogik och didaktik, med huvudsökande professor Lázaro Moreno Herrera, har beviljas 308 000 kronor.
 • Rektor ser kompetensutveckling av personalen som en god investering 2017-05-30 Mattias Odhner Larsson är rektor för Mediagymnasiet i Stockholm. Han har goda erfarenheter av att personalen läser inom VAL – Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.
 • NORMA 17 2017-05-23 Den åttonde nordiska konferensen om matematikutbildning, NORMA 17 kommer att äga rum i Stockholm den 30 maj - 2 juni 2017.
 • Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser 2017-05-22 Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.
 • FoU-dagen - 2017 2017-05-18 Den 17 maj genomförde MND FoU-dagen för nionde året i följd. Under dagen presenterade medarbetarna institutionens forskning och delade erfarenheter av pågående utvecklingsarbeten.
 • Disputation om kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla 2017-05-18
 • Disputation: Vad tycker politiker, lärare och föräldrar om implementeringen av en "skola för alla"? 2017-05-18 I en ny avhandling i specialpedagogik av Inga-Lill Matson prövas om dagens skola är en skola för alla. Enligt Salamancadeklarationen är inkludering och inkluderande undervisning det effektivaste sättet att bygga ett integrerat samhälle, att bekämpa diskriminerande attityder och att åstadkomma skolundervisning för alla. Det innebär att elever bör gå tillsammans och att inga elever går i separata klasser eller grupper. Dock har vi i Sverige olika skolformer för elever med eller utan utvecklingsstörning.
 • Bildsvep från World Anti-Bullying Forum 2017 2017-05-11 Den 7-9 maj 2017 anordnades för första gången World Anti-Bullying Forum i Stockholm - en internationell konferens om ämnet anti-mobbning. På plats fanns bland annat prinsparet, Carl Philip och Sofia, samt utbildningsminister Gustaf Fridolin.
 • Open science ur rektorsperspektiv 2017-05-09 Astrid Söderbergh Widding besöker Frescatibiblioteket och berättar om öppen vetenskap ur sitt perspektiv. Rektor håller vårens sista föreläsning i bibliotekets serie med öppna föreläsningar.
 • Ny avhandling om barns lek 2017-05-08 Mimmi Waermö disputerar på en avhandling om barn i skolår 4 och 5 och deras lek under skoldagens raster med fokus på deras förhandling, deltagande och agens/agentskap. Resultaten visar att barnens förhandling i lekverksamhet här specifikt rör förhandling av medverkan, förhandling av krav och förväntningar samt förhandling av roller och regler.
 • CMINAR-projekt ska utveckla utbildning av vägledare som arbetar med flyktingar 2017-05-08 4-5 maj möts lärare och forskare från fem europeiska universitet vid Institutionen för pedagogik och didaktik för att utveckla utbildningen för vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning mot flyktingar.
 • Hur kan vi garantera en attraktiv yrkesutbildning i en arbetsmarknad i ständig förändring? 2017-05-04 Nu är det sjätte året som Lázaro Herrera Moreno är med att arrangera en internationell konferens om yrkesutbildning och utbildning av yrkeslärare vid Stockholms universitet. - Vi står inför många viktiga utmaningar idag som hur vi kan utbilda dagens unga för en arbetsmarknad som ständigt förändras och garantera en attraktiv yrkesutbildning. Här får de främsta forskarna internationellt inom området chansen att diskutera sin forskning och utbyta erfarenheter, säger Lázaro Moreno Herrera.
 • Hallå där, Mara Westling Allodi 2017-05-03 Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik och ledamot i Skolkommissionen, som presenterat sitt slutbetänkande ”Samling för skolan”.
 • Fortsatta satsningar på lärarutbildningarna 2017-05-02 Arbetet med att stärka lärarutbildningarnas kvalitet fortgår. Denna termin inleds inte mindre än femton utvecklingsprojekt. Flera av dem har fokus på digital kompetens, men också på praktiknära forskningsarbeten under den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare 2017-04-28 Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd i skolan.
 • Att samverka i skolforskning 2017-04-27 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Starkt söktryck till universitetets lärarutbildningar 2017-04-26 Samtidigt som antalet sökande till landets lärarutbildningar har gått ned något ökar antalet sökande till grundlärarprogrammet mot fritidshem vid Stockholms universitet. Generellt är det fortfarande stor konkurrens om platserna till universitetets lärarutbildningar.
 • Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever 2017-04-25 Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän.
 • Deltagare inom ULV och Snabbspåret mötte arbetsgivare på Jobbtorg 2017-04-25 I början av april var det återigen dags för den tidigare succén Jobbtorg. Deltagare inom Utländska lärares vidareutbildning och Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare mötte representanter för arbetsmarknaden.
 • Skolkommissionen vill sprida effektiva arbetssätt 2017-04-21 Resurser till elevhälsan och undervisning i utsatta skolor och spridning av forskningsbaserade metoder kring särskilt stöd. Dessa är några av Skolkommissionens förslag som gynnar elever som har svårt att klara skolan, anser Mara Westling Allodi professor i Specialpedagogik vid Stockholms universitet.
 • Öppen tillgång – forskningens villkor och omvärldens realiteter 2017-04-21 Den 20 april diskuterar Sverker Holmgren hur strukturer för ökad delning av data och öppen tillgång till forskningsresultat kan byggas upp på forskningens villkor och med hänsyn taget till ekonomiska och politiska realiteter.
 • Skolkommissionen presenterar sina förslag 2017-04-21 Skolkommissionen har överlämnat sitt betänkande ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. Där föreslås bland annat en stärkt lärarutbildning.
 • Förutsättningar saknas för språkutvecklande arbete i förskolan 2017-04-20 På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.
 • Dialogtorg: Livslångt lärande i en föränderlig värld 2017-04-20 Forskarstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik bjuder in till presentation och samtal om pedagogik i vår omvärld. Välkommen!
 • Lärarstudent gör VFU i Tokyo 2017-04-20 Karin Bohman går grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hösten 2017 kommer hon att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands, i Tokyo i Japan.
 • Vårbrev från vicerektor 2017-04-12 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander berättar om områdets aktuella frågor.
 • NC kommenterar Språkintro-granskningen 2017-04-10 NC välkomnar Skolinspektionens granskning av språkintroduktion på gymnasieskolan 2017 då rapporten på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga utvecklingsområden som varit kända under en längre period. Många av de utvecklingsbehov som Skolinspektionen pekar på kan bero på otydliga styrdokument och lärares reella förutsättningar att följa och tolka dessa.
 • Juridiska aspekter på Open science 2017-04-10 Jonas Holm föreläser om huvuddragen i nuvarande lagstiftning som har betydelse för forskningsdata, både nationellt och på europeisk nivå, samt de juridiska utmaningar framtidens akademi står inför.
 • Disputation i specialpedagogik om läsutveckling under mellan- och högstadiet 2017-04-10
 • Ny avhandling: Om nyanlända invandrares och tidigt anlända invandrares provresultat i matematik 2017-04-05 Jöran Petersson har undersökt förstaspråkare och andraspråkare svar på matematikprov i årskurs 9. Syftet har varit att dels undersöka om några områden i matematiken är särskilt svåra för andraspråkare och dels om skillnader i provresultat mellan nyanlända och tidigt anlända invandrare.
 • Kanadensiskt besök hos lärarutbildningarna 2017-03-31 Terri Doughty barnlitteraturforskare från Vancouver Island University, British Columbia, Kanada var på besök hos lärarutbildningarna på Stockholms universitet. Samverkan över institutionsgränserna inom lärarutbildningarna öppnar för nya forsknings- och utlandsstudievistelser inom lärarutbildningarna.
 • ”Elever behöver få ta hjälp av sitt modersmål” 2017-03-31 Zeynep Ünsal forskarstuderande vid MND intervjuas i Dagens Nyheter.
 • Barbro Westlund prisas för banbrytande insatser för undervisning i läsförståelse 2017-03-31 Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, tilldelas Natur & Kulturs Ingvar Lundbergpris, som uppgår till 100 000 kronor.
 • Litteratur om att undervisa nyanlända 2017-03-30 De senaste åren har det publicerats ett antal olika böcker som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. I denna artikel tipsar vi om ett urval titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.
 • Disputation: The Role of Adult Literacy in Transforming the Lives of Women in Rural India 2017-03-28 Khaleda Gani Dutt disputerar i internationell och jämförande pedagogik den 4 april 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Disputation: Cultural transformation through HIV/AIDS prevention education in Zambia 2017-03-28 Ellen Carm disputerar i internationell och jämförande pedagogik den 31 mars 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/The Phd-defence will be in English.
 • Avslutning för ännu en grupp deltagare i Snabbspåret 2017-03-24 Nyligen avslutade 60 deltagare sin utbildning inom Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Licentiatseminarium i förskoledidaktik: Sara Folkman 2017-03-24 Torsdagen den 6 april 2017 försvarar Sara Folkman sin uppsats inom förskoledidaktik i sal 103, Frescati Hagväg 20A, Frescati hage.
 • Alarmerande låg andel behöriga sva-lärare 2017-03-23 Andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka och behörigheten i svenska som andraspråk är fortsatt oroväckande låg, visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) uppmanar regeringen och lärosätena att skyndsamt sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk och ger konkreta förslag på lämpliga fortbildningsinsatser.
 • Stadieindelad timplan införs i grundskolan 2017-03-23 Regeringen lägger ett förslag om att garantera eleverna viss undervisningstid i varje ämne i varje stadium. Som en följd av detta föreslås att benämningarna låg-, mellan- och högstadium ska införas i skollagen.
 • Satsningen på barn, migration och integration i full gång 2017-03-22 Universitetsstyrelsen beslutade i november 2016 att tilldela forskningsmedel om 15 miljoner kronor för den tvärvetenskapliga satsningen ”Barn, migration, och integration”. Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen är samordnare och förvaltare av satsningen.
 • Vivi-Ann Långvik, KRC, tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj 2017-03-22 Vivi-Ann Långvik, avgående föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för att ha stöttat Sveriges kemilärare i deras undervisning och därmed deras elever.
 • Instruktionsfilmer: Så söker du och hittar material 2017-03-22 Lär dig att hantera referenser, avgränsa sökningar, samt hitta kurslitteratur och vetenskapliga artiklar m.m.
 • Så skiljer du fakta från bluff 2017-03-20 På Stockholms universitetsbibliotek kan universitetets studenter få tips och råd om att söka och värdera källor.
 • PISA och TIMSS ger en kluven bild av den svenska skolan 2017-03-17 I slutet av 2016 släpptes resultaten av senaste PISA- och TIMSS-mätningarna, som båda visade på en viss uppgång för den svenska skolan. Men vad betyder siffrorna och vad säger undersökningarna om tillståndet i den svenska skolan? Så här svarar professor Mara Westling Allodi (ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd och medlem i Skolkommissionen) på frågan om hur den svenska skolan ska förbättras.
 • Så skapas en idrottstalang 2017-03-16 Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara.
 • Utlysning av stipendium för lärarstudenter och studentkår/studentförening vid SU 2017-03-15 Stipendium ur Folkskoleseminariets Minnesfond.
 • Regeringssatsning på skolforskning 2017-03-14 Regeringen har beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom tillsätts en utredning som ska föreslå långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.
 • Nytt bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling 2017-03-13 Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.
 • Satsning på digitalisering av skolan 2017-03-09 Regeringen har beslutat att göra om läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan i syfte att öka digitaliseringen av skolan.
 • Vilka villkor behövs för att kvinnor ska kunna vara en del av samhällsförändringen i Egypten? 2017-03-08 Vilka förutsättningar behövs för att kvinnor i Egypten ska kunna vara en del i samhällsförändringen och vad motiverar kvinnor att motsätta sig de sociala, kulturella och politiska strukturerna, trots ofta höga personliga kostnader, är fokus i Christine Bendixens doktorsavhandling som hon försvarar den 10 mars.
 • Medel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningar 2017-03-07 Rektor beviljade i februari totalt cirka 4,8 miljoner kronor i medel för kvalitetsutveckling till 15 projekt. I denna omgång gick medlen till lärarutbildningar.
 • Data Management in the Life Sciences 2017-03-06 Föreläsning på engelska med Niclas Jareborg. Niclas will talk about ongoing efforts by national and European infrastructures that aim to facilitate proper data management and Open Access movement for Life Science research data.
 • Jeanette Clayton ser handledarrollen som ett berikande uppdrag 2017-03-06 Jeanette Clayton är en erfaren VFU-handledare och arbetar som lärare i engelska och franska på Viktor Rydbergs gymnasium. Hon kom själv till Sverige från England i vuxen ålder, och har undervisat i över tjugo år. Nu handleder hon deltagare inom Snabbspåret för nyanlända lärare, som är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Ylva Ståhle och Eva Eliasson har beviljats Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningen 2017-03-02 Tre projekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik har erhållit medel från utlysningen Rektors medel för kvalitetsutveckling med inriktning mot lärarutbildningarna.
 • Att bli ”svensk lärare” - en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning 2017-03-02 Larissa Mickwitz och Anki Bengtsson har beviljats 1,2 miljoner från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) för forskningsprojektet: Att bli ”svensk lärare" – en studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. - Vi tycker det ska bli intressant att studera mötet mellan det de har med sig i sin profession som lärare från sitt ursprungsland och den svenska lärarprofessionen. Vad händer i deras professionsutveckling under resan att bli svensk lärare?, berättar de.
 • NC kommenterar gymnasieutredningen 2017-02-28 Nu har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement. I inlägget finns även länk till vårt remissyttrande.
 • På god väg mot framtida övningsskolor 2017-02-28 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Nya forskningsmedel: ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen 2017-02-23 Elisabet Söderberg har beviljats 1.4 miljoner kronor för en studie om "ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen" från Torsten Söderbergs stiftelse. Grattis till det!
 • Disputation: The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice 2017-02-23 Ruhi Tyson disputerar i pedagogik den 6 mars 2017, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40/ Ruhi Tyson will defend his doctoral thesis 6th March 2017, at 13.00 in Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40. Disputationen kommer att hållas på engelska/ The Phd-defence will be in English.
 • Ebook Central 2017-02-21 Nu behöver du skapa ett personligt Ebook Central konto för att kunna ladda ner, skriva ut eller kopiera titlar.
 • Att arbeta med rösten 2017-02-21 Lärarrummet i Gula villan gratis lunch och seminarier för lärarstudenter varje Torsdag.
 • NC kommenterar komvux-utredningen 2017-02-21 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar den utredning om kommunal vuxenutbildning som regeringen tillsatte den 20 februari 2017. Med tanke på den stora ökningen av flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning är det viktigt att frågan om kompetens hos lärare inom komvux och särvux ses över.
 • NC kommenterar "En flexiblare ämneslärarutbildning" 2017-02-19 I promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning Dnr U2016/04953/UH lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Bland annat föreslås att undervisningsämnet svenska som andraspråk ska få kombineras med valfritt annat ämne. Detta förslag menar vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kan riskera ökade brister i likvärdighet om man inte noga överväger att till innehåll och omfattning göra om lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska.
 • Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan 2017-02-15 Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner.
 • Läsa-skriva-räkna-garantin missar flerspråkiga elever 2017-02-13 Att fortsätta blunda för den stora bristen på kompetens gällande flerspråkiga elevers lärande innebär en tandlös garanti för denna elevgrupp, skriver Kristina Aldén och Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), i en debattartikel i Lärarnas tidning.
 • Lärarstudenter från Helsingfors hoppas på framtida utbyten 2017-02-13 Stockholms universitets lärarutbildningar har haft besök av en grupp svenskspråkiga lärarstudenter från Helsingfors. Syftet med besöket var att utveckla ett framtida lärar- och studentutbyte mellan universiteten.
 • Minna gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning i Bryssel 2017-02-10 Minna Billström, som går grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Institutionen för språkdidaktik, gjorde sin tredje VFU-period i Bryssel
 • Driver utvecklingsprojekt om mobilt lärande 2017-02-06 Tore Nilsson, lektor vid Institutionen för språkdidaktik, är en av 2017 års pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet. Han kommer att arbeta med att ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning.
 • Disputation: Skolövergång för nyanlända elever 2017-02-06 Jenny Nilsson Folke disputerar den 10 februari med avhandlingen "Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering".
 • Gunnar Starck-medaljen tilldelas Helena Danielsson Thorell, MND 2017-02-03 Hon får medaljen för att ha utmärkt sig genom framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.
 • Mötesplats barnkultur: Varför ska publiken komma? 2017-02-02 Rebecca Forsberg , regissör, dramatiker och konstnärlig ledare för RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society) är kvällens gäst. RATS Teater gör konstnärliga produktioner med avancerad teknik och ledande forskare från alla områden för att fördjupa dialogen kring brännande samhällsfrågor. RATS är sedan 2016 en forskningsscen vid Stockholms universitet. Med produktioner som Women in science och Antigone i Husby har teatern fått stort genomslag med hjälp av ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) som möter en ung publik. Publiken som de har mött har ställt helt nya krav på delaktighet och har förändrat var och hur mötet ska ske samt har vänt upp och ner på arbetsmetoderna.
 • Mötesplats barnkultur: Se på konst – varför då? 2017-02-02 Rebecka Walan, konstpedagog och intendent på Stockholms läns museum, berättar om konstsamtal och skapande med barn och ungdomar. Hur kan man främja barnens och elevernas lust att berätta och skapa och vad händer när en grupp elever tillsammans ser på ett konstverk?
 • Mötesplats barnkultur: Vad betyder slöjd för unga idag? 2017-02-02 Andreas Sohlberg, enhetschef på Slöjd Stockholm och länshemslöjds-konsulenterna Stina Scott och Elin Danielsson. Med exempel från Reenactment, Gerillaslöjd, Makerrörelsen och Cosplay berättar de om hur slöjden används som redskap för att skapa samhällsförändring och egna upplevelser för unga idag. Vi inbjuder till ett samtal om de olika uttrycksformer som slöjd och handens görande tar sig i olika delar av samhället.
 • Hur låter den nya rikssvenskan om den hade tagits fram idag? 2017-02-01 Idag lanseras en ny rikssvenska - ett initiativ från Lernia i samarbete med språkforskaren Mikael Parkvall, från Stockholms universitet.
 • Disputation: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning 2017-01-31 Katarina Lagercrantz All disputerar i pedagogik den 10 februari 2017, kl. 10.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Ny avhandling: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning 2017-01-31 Katarina Lagercrantz All skriver i sin avhandling om vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux. Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? - Resultatet visar att utbildningen inte bara är en utbildning, utan i hög grad är ett delaktighetsprojekt. För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap.
 • Ny bok: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle 2017-01-31 Daniel Lövheim skriver om hur man under efterkrigstiden försökt lösa problematiken med att rekrytera fler ungdomar till naturvetenskap och teknik samtidigt som man velat värna idén om individens fria val. Krockar dessa idéer? - Å den ena sidan har det funnits ett akut problem som måste lösas med tanke på arbetsmarknad och välfärd, å den andra har man byggt upp ett samhälle som i högre grad än någonsin säger sig vilja respektera den enskildes fria vilja. Vad händer om individerna inte använder denna valfrihet till att välja de i samhällelig mening viktigaste utbildningarna?
 • Nationellt system för tillgängliggörande & långtidslagring av forskningsdata 2017-01-27 Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning.
 • Att navigera på skolmarknaden 2017-01-26 Skolans plats och rykte. Det är faktorer som har stor betydelse för hur ungdomar och föräldrar använder det fria skolvalet. Och som riskerar att leda till både elevsortering och skilda framtidsmöjligheter. En ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap bekräftar bilden av en reform som slagit fel.
 • UKÄ: Studenter med höga gymnasiebetyg stannar kvar på utbildningen 2017-01-26 Studenternas förkunskaper påverkar i vilken grad de klarar av lärarutbildningen. En ny statistisk analys från UKÄ visar att av de studenter på ämneslärarutbildningen som kommit in på högst gymnasiebetyg väljer 85 procent att fortsätta efter första året.
 • Stor ökning av sökande till internationella masterprogram 2017-01-25 Antalet sökande till de internationella masterprogrammen vid Stockholms universitet blev 13 368 jämfört med 11 425 förra året, vilket är en ökning på 17 %. Av dessa är 6921 förstahandssökande.
 • Åsa Sundelin: Var tredje elev vill ha mer syv 2017-01-25 Åsa Sundelin, lektor, uttalar sig i Skolvärlden om en undersökning som visar att mer än var tredje elev inte tycker de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledningen. En rimlig lägstanivå bör införas, tycker hon, eller att studie- och yrkesvägledningen blir ett ämne med egen kursplan som i Finland.
 • "Läsexperten som vill tvinga fram stöd" 2017-01-25 Ulf Fredriksson hävdar att hans åtgärdsgaranti kan förbättra framtida Pisaresultat – men bara om likvärdigheten ökar.
 • Film om att göra VFU på Nya Zeeland 2017-01-24 Att göra VFU utomlands kan lärarstudenten Anna Furu varmt rekommendera. Hon har gjort två veckors VFU i Nya Zeeland vid två olika typer av skolor.
 • Call for papers senast 31 januari: Mötesplats Open Access 2017 2017-01-23 Mötesplats Open Access 2017 (MOA) öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. CFP förlängs till 31 januari.
 • Chatta direkt med biblioteket för snabba svar 2017-01-23 Från och med den 23 januari är du välkommen att kontakta oss via vår nya chatt och få snabb hjälp.
 • Professor i tvåspråkighet gästar Nya Zeeland 2017-01-20 Professor Monica Axelsson vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, har bjudits in som gästprofessor till University of Canterbury i Christchurch, Nya Zeeland.
 • Forskare redo att läsa till lärare 2017-01-19 25 förväntansfulla personer med forskarutbildning välkomnades den första dagen på vägen till ett nytt yrkesliv - som lärare i skolan.
 • Elias Schwieler och Niclas Rönnström är nya docenter i pedagogik 2017-01-17 Vi har fått två nya docenter i pedagogik: Elias Schwieler och Niclas Rönnström. Här berättar de om den senaste forskningen och vad som är på gång just nu.
 • Rektor och ministrar på plats för att fira färdiga deltagare inom Snabbspåret 2017-01-16 Det var med stor glädje som de första deltagarna i Snabbspåret för lärare firade att de avslutat utbildningen vid Stockholms universitet. På plats under avslutningsceremonin fanns förutom deltagarna också rektor och två inbjudna ministrar.
 • Nya lärarstudenter välkomnades 2017-01-13 Knappt fem hundra nya lärarstudenter fyllde Aula Magna på introduktionsdagen av universitetets största programutbildning.
 • International Café 1: Dance and other forms of aesthetical learning in preschools and schools 2017-01-12 During the first International Café for the spring semester 2017 you will meet Åsa Fagerlund who works as a dance developer. One of her tasks is to promote access for children and young people to many forms of creative arts and forms of expression.
 • Åsa Sundelin: Årets vägledare 2016! 2017-01-11 Åsa Sundelin har tilldelats priset årets vägledare av Sveriges Vägledarförening. Vägledarpriset syftar till att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning. Grattis!
 • Arrheniusbibliotekets verksamhet flyttar till Frescatibiblioteket 2017-01-10 Fredagen den 23 december stängdes Arrheniusbiblioteket på grund av en kommande ombyggnation. Bibliotekets samlingar flyttas till Frescatibiblioteket, där Arrheniusbibliotekets kursböcker redan finns tillgängliga.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2017-01-10 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • SR: Somaliska flickor i Sverige om sin framtid 2016-12-22 I sin doktorsavhandling har forskaren Gunnel Mohme undersökt vilka framtidplaner och drömmar som finns i den här gruppen. Det handlar om höga utbildningsambitioner, men också om ett vuxenliv som inte självklart kommer att levas i Sverige. Reportage av Anders Ljungberg och Kenadid Mohamed.
 • Utställning om en varas livscykel 2016-12-21 Studenter på Grundlärarprogrammet 4-6 har inom ramen för den valbara kursen NO och teknik gruppvis arbetat med gestaltning av en varas livscykel. Målgrupp för livscykelanalysen är elever i årskurserna 4-6.
 • Samverkan för en stärkt lärarutbildning 2016-12-20 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Ny Läslyftet-modul om grundläggande litteracitet för nyanlända 2016-12-18 Skolverket har publicerat en ny modul inom Läslyftet med fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning för nyanlända elever. Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild.
 • Nytt stödmaterial om alfabetisering 2016-12-18 Skolverkets stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.
 • Lärarstudenter på sommarjobb i Minnesota 2016-12-15 Concordia Language Villages är en organisation som jobbar med Immersion-språkprogram och med att bygga en global gemenskap. De finns i Minnesota i USA och "den svenska byn" heter Sjölunden. Sommaren 2016 åkte två lärarstudenter från Stockholms universitet dit för att sommarjobba.
 • Julbrev från vicerektor 2016-12-15 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander sammanfattar hösten och önskar en god jul till alla medarbetare.
 • Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.
 • VR-bidrag för forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2016-12-13 Vetenskapsrådet avser att finansiera minst fyra forskarskolor med inriktning mot område relevant för utbildning vid förskola, grundskola och gymnasium. Utlysningen öppnar den 1 mars 2017.
 • Därför är multiplikation svårare än vi tror 2016-12-13 ”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever. Det leder till problem när de ska multiplicera tal i decimalform. En ny avhandling belyser elevers förståelse av det räknesätt som genomsyrar stora delar av matematiken.
 • Förskolan: Förskollärarstudenter gör digitala läromedel 2016-12-09 På Stockholms universitets förskollärarutbildning får studenterna lära sig göra egna digitala läromedel och värdera appar för barn. Universitetslektor Anna Åkerfeldt är intervjuad av tidningen Förskolan.
 • Liten minskning av antalet antagna till Stockholms universitet 2016-12-08 Den 8 december publiceras resultatet av det första urvalet inför vårterminen 2017. Till Stockholms universitet erbjuds 22 171 personer plats, vilket är en minskning med två procent jämfört med föregående vår.
 • Genusvetenskapliga forskningstidskrifter undersöker samtiden 2016-12-08 I Norden finns ett flertal forskningstidskrifter som för genusforskningen framåt. En sådan är forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, som fyller tio i år. I det senaste numret belyses bland annat hur maskulinitetsforskningen kan hjälpa oss att förstå Trumps framgångar. BUV:s Lucas Gottzén är huvudredaktör för tidskriften och menar att maskulinitetsforskningen kan berikas av att ha dialog med flera fält, bland annat genom att titta på kulturella skillnader och transmaskulinitet.
 • Susanne Kjällander i Förskolan: Brist på forskning om IT i skolan 2016-12-08 Digitala verktyg används allt mer i förskolan och ändringar är på gång i läroplanen. Men forskningen kring hur barns lärande påverkas är ytterst begränsad. Därför behövs en nyanserad diskussion om utvecklingen, tycker forskaren Susanne Kjällander i tidningen Förskolan, Lärarnas nyheter.
 • Universitetet nav i samverkan för en likvärdig skola 2016-12-07 Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.
 • Svenska elever bättre i PISA 2016-12-06 Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet.
 • Att göra förskolebarn delaktiga i och genom musik 2016-12-02 Musikverksamheten i förskolan kan vara så mycket mer än att sitta i ring och sjunga. Att erbjuda ett smörgåsbord av olika musikaktiviteter och att låta musiken ta tid är omständigheter som påverkar barns inflytande. Det visar en ny avhandling i ämnesdidaktik.
 • "Föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan" 2016-12-01 Carina Carlhed har deltagit i Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog 2016, som genomfördes i Örebro. Där presenterade hon och avrapporterade sitt forskningsprojekt som kommit fram till att, ”föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan”. Alla studier som finansierats inom ramen för Resultatdialog 2016 finns samlade i en rapport, med populärvetenskapliga sammanfattningar, som finns länkad här.
 • Pisa-undersökningen – Experter vid Stockholms universitet 2016-11-30 Den 6 december redovisas resultaten av PISA, världens största elevundersökning. Den undersöker 15-åriga elevers förmågor inom naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Flera forskare vid Stockholms universitet har medverkat till att ta fram studien och har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som bedömningsfrågor i de ämnen som ingår.
 • Elever bättre i matematik och naturvetenskap 2016-11-30 Den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap. Även gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat.
 • Nu kan du läsa den forskningspolitiska propositionen 2016-11-28 "I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020".
 • Barnkultursymposium 2016 2016-11-25 "Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt förflutna" är årets tema. Vi belyser och diskuterar förhållandet mellan nu och då i barnkulturen.
 • De företräder lärarstudenterna 2016-11-25 Jessica Liander och Jannika Ojeda Meftah är studentkårens nya representanter för universitetets lärarstudenter. Vad vill de uppnå?
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Möten mellan BVC och familjer i multikulturella kontexter 2016-11-24 Ett nytt forskningsprojekt startar 2017 som undersöker möten mellan barnhälsovårdspersonal, barn och föräldrar i olika mångkulturella områden. Frågeställningarna utgår ifrån vilka hinder som kan uppstå i kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare och vilka alternativa strategier som kan främja det förebyggande barnhälsovårdsarbetet. Projektet beviljas anslag inom det strategiska partnerskapet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet.
 • Diskussion om behovet av öppna data 2016-11-23 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Förskolan: Lätt att dra för snabba slutsatser 2016-11-21 I mötet mellan barnet och allt och alla som finns i förskolan sker så mycket mer än det vi lägger märke till vid första anblicken. Med sin forskning utifrån agentisk realistisk teori vill Emelie Westberg Bernemyr ge förskolepersonal verktyg att upptäcka detta.
 • Samordning är nyckeln för bästa förutsättningarna för öppen forskning i Sverige 2016-11-21 Efter besök på både VA-dagen och IFFIS-konferensen är det tydligt att flera aktörer inom forskningssverige står inför liknande utmaningar gällande forskningsinformation och administration.
 • Så lyfter de undervisning för nyanlända 2016-11-18 Digitala verktyg ger både lärare och elever nya möjligheter. Det menar Anna Kaya och Hülya Basaran, som fick Guldäpple-juryns särskilda pris för sin digitalt präglade undervisning av nyanlända elever. Skolvärlden har intervjuat de båda pristagarna.
 • Många är nyfikna och vill bli lärare 2016-11-18 Förutom att man kan vända sig med frågor till lärarstudenter och karriär- och studievägledare finns det möjlighet att gå på seminarium. Både det seminariet som heter Förskollärare – ett roligt jobb med bra arbetsmarknad och Möt framtiden – bli lärare är väl besökta.
 • Förslag för en flexiblare ämneslärarutbildning 2016-11-18 Utbildningsdepartementet skickar nu ut en promemoria med förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9 på remiss.
 • Så ökar lärarnas möjligheter till lärande med montessoripedagogik 2016-11-17 Montessorilärares möjligheter i arbetet beror på hur de ser på den utövade pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik.
 • Stöd till extremt prematurfödda barn 2016-11-15 Mara Westling Allodi har beviljats nya forskningsmedel på drygt 3 miljoner från utlysningen om samverkan mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Projektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.
 • Ny avhandling: Om vittnesmålets möjlighet att rätta det orätta 2016-11-14 ”Att undervisning med vittnesmål som vittnar om historiska sår ska kunna leda till ett jämlikare samhälle eller till att försöka rätta det orätta i historien finns som tanke inom ramen för forskning och samhället. Men fungerar det så? Vad finns det för pedagogiska möjligheter i vittnandet och i vittnesmålet?” Marie Hållander undersöker i sin avhandling hur vittnesmålet kan användas för att skapa förändring. Men hon visar också en paradox – vittnesmålet kan även bygga murar mellan människor.
 • Två skolledare - bra för hälsan och verksamheten 2016-11-14 Webbplatsen Sunt arbetsliv skriver om två skolledare på Hovsjöskolan i Södertälje som deltar i Marianne Döös studie om delat ledarskap. Mer tid frigörs för att rektorn ska kunna driva det pedagogiska arbetet på skolan i den här modellen. De tror att det också kan ha en positiv påverkan på lärarnas hälsa när rektorn kan vara pedagogisk ledare och har tid att delta i klassrummet, prata med lärarna och återkoppla. Sjukfrånvaron har gått ned.
 • Undervisa nyanlända lärare - för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen 2016-11-14 En kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.
 • Skolporten: Höga ambitioner hos somaliska flickor 2016-11-14 Somaliska flickor som bär sjal har höga utbildningsambitioner med sig hemifrån. Det visar Gunnel Mohme i sin avhandling. Gunnel Mohme är intervjuad i Skolporten 2016-11-07.
 • Workshop: Få hjälp formulera idé till pedagogisk idétävling 2016-11-10 Nu öppnar pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet. Vi frågar dig student om dina idéer om hur undervisning och lärande i din utbildning kan förbättras. Du som vill delta i tävlingen men är osäker på hur du ska formulera en idé bjuds här in till öppen workshop där du får stöd att skriva fram din idé.
 • Andrea gjorde en Minor Field Study i Ecuador 2016-11-10 Andrea Martinsson är utbildad förskollärare och före detta student på Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Vårterminen 2015 gjorde hon sin Minor Field Study (MFS) i Ecuador inom ramen för masteruppsatsen i barn och ungdomsvetenskap. Uppsatsen handlar om barns sociala interaktioner och datainsamlingen gjordes på ett barnhem i Ecuador.
 • Så arbetar vi nationellt och på universiteten med Open Science - Del av föreläsningsserie 2016-11-10 Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science.
 • "Få utbildningar är perfekta som de är" 2016-11-10 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • 120 nya platser till lärarutbildningarna nästa läsår 2016-11-10 Universitetet satsar på fler grundlärare när lärarutbildningarna byggs ut.
 • Hallå där... 2016-11-10 Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som utreder den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom universitetets lärarutbildningar.
 • Drömmen om en väg in i svensk skola möjlig genom Snabbspåret 2016-11-09 Tillsammans med flera vänner från sin forna hemstad i Syrien börjar Rana Zino som deltagare i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Framtidens pedagog i staden 2016-11-07 Du som är lärarstudent är välkommen att lära känna arbetsgivare i Stockholms stad. Att jobba som lärare i Stockholms stads skolor innebär att du arbetar för en av Sveriges största arbetsgivare.
 • Ali Osman har beviljats forskningsmedel från Vetenskaprådet 2016-11-03 Ali Osman har beviljats 6.3 miljoner i forskningsmedel från Vetenskaprådet för en studie om "I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning". Carina Carlhed, Institutionen för pedagogik och didaktik, och Niclas Månsson, Mälardalens Högskola medverkar i projektet.
 • Lázaro Moreno Herrera är ny ledamot i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd 2016-11-03 Lázaro Moreno Herrera, professor, har utsetts att sitta med i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd. Skolforskningsinstitutets uppdrag är att verka för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.
 • Bidragsbeslut i utbildningsvetenskap 2016 2016-11-03 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag om totalt 20 miljoner kronor.
 • Professor Per-Olof Wickman invald i Kungliga Vetenskapsakademien 2016-11-03 Professor Per-Olof Wickman vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har blivit invald i klass X för framstående förtjänst om vetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademien.
 • Bidragsbeslut i praktiknära skolforskning 2016 2016-11-02 Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd har fattat beslut om bidrag från institutets första utlysning inom praktiknära skolforskning. Inger Eriksson, professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, är en av dem som beviljas medel.
 • Hej alla lärarstudenter! 2016-11-02 I månadens nyhetsbrev vill vi passa på att slå ett extra slag för studentinflytande på universitetet!
 • Lyckat samarbete med IBM 2016-11-02 Ett gott exempel på hur vi på Korta vägen vid Stockholms universitet samverkar med näringslivet är vår relation till IBM. Genom kvalificerade praktikplatser och förmedlingen av aktuell branschinformation har vi verkligen lyckats! I förra veckan besökte vi tillsammans med en grupp deltagare IBM för ett mingel, vi lyckades även få till en kort intervju med Katarina Egnell som arbetar som Recruitment Partner på IBM.
 • Nationellt möte med Snabbspåret 2016-11-02 I oktober träffades representanter från de sex olika lärosäten som ansvarar för Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.
 • Magiskt att få göra praktik i USA 2016-11-01 Linda Kvist, student på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, fick chansen att göra sin verksamhetsförlagda utbildning i USA.
 • Lärare vill veta mer 2016-11-01 Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet hade en jämn ström av besökare i montern på Skolforum i Älvsjö. Under två dagar som Skolforum pågår är lärarutbildningarnas karriär- och studievägledare på plats för att svara på frågor.
 • Nu har Skolforum 2016 öppnat 2016-11-01 Skolforum pågår 30 oktober till 1 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Lovisa Sumpter MND uppmärksammas av TV i Uganda 2016-10-28 Lovisa Sumpter, docent vid MND är inbjuden som talar till 3d EAUMP CONFERENCE (eastern africa university mathematics programme) i Kampala, Uganda.
 • Hur kan policyn för tidiga insatser och särskilt stöd förbättras i det svenska utbildningssystemet? 2016-10-27 Reflektioner och diskussion från fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i olika utbildningssystem
 • Forskningsseminarium hösten 2016 2016-10-27 Våra forskningsseminarier i specialpedagogik är kostnadsfria och öppna i första hand för doktorander, forskare och lärare med intresse för specialpedagogisk forskning.
 • Utlysning av doktorandmedel från Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg 2016-10-26 Från och med våren 2017 utlyser CKVO medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag är 15 februari 2017.
 • Så lär sig nyanlända mest i skolan 2016-10-25 I en artikel i Sydsvenskan får vi möta elever och lärare i två skolor som har olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk intervjuas också. Hon får besvara frågan om vilken som är den idealiska situationen för en elev som kommer ny till en svensk skola.
 • Varför har pojkar sämre resultat i skolan? 2016-10-25 Ulf Fredriksson deltar i P1 morgon idag och pratar om varför pojkar presterar sämre än flickor i svenska grundskolor. Här kan du lyssna på inslaget.
 • Mötesplats Barnkultur: Danspiration – dansa för Inspiration, Information & Integration 2016-10-24 Carina Pérez berättar om den ideella föreningen Danspiration hon driver. Dans och coachsamtal används som metod för att få ungdomar att stärkas som individer, ge dem en positiv självbild och framtidstro och genom ökad kunskap en stabil värdegrund. Dansen används även som ett forum för integration för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Danspiration är verksamma på grundskolor och asylboenden och samarbetar med Kulturhuset i Stockholm.
 • Disputation: Möjligheter och begränsningar. Om lärares arbete med montessoripedagogik i praktiken 2016-10-24 Per Gynther disputerar i pedagogik den 21 oktober 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Disputation: Myter om gymnasieeleven. En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner 2016-10-24 Maria Terning disputerar i pedagogik den 20 oktober 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Marinering i språket lyfter eleverna 2016-10-21 Möten med andra som talar språket stärker elevernas motivation att lära sig moderna språk. Däremot spelar digitala verktyg en mindre roll för motivationen, enligt en ny avhandling. Erik Cardelús, universitetslektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, berättar för Lärarförbundets tidning Alfa om de slutsatser han drar av sin forskning.
 • På mångkulturell VFU i Bryssel 2016-10-21 Minna Billström, som går grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, gjorde sin tredje VFU-period i Bryssel. Hösten 2016 praktiserade hon på en Europaskola där många olika kulturer kommer samman.
 • Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval 2016-10-21 Att vilja bli konkurrenskraftig och lyckas väl på arbetsmarknaden. Så lyder myten om den ideala gymnasieeleven i de senaste decenniernas politiska texter. Denna föreställning styr hur gymnasieskolan utformas och vilka gymnasieprogram eleverna bör välja, visar en ny avhandling i pedagogik.
 • Ny publikation: Popular Adult and Labor Education Movement in Sweden - History, Content, Pedagogy 2016-10-20 Petros Gougoulakis har publicerat en artikel i tidskriften International Labor and Working-Class History (Cambridge University Press). Den handlar om den svenska arbetarbildningens pedagogiska gestaltning ur ett historiskt perspektiv. "Arbetarbildning användes som en politisk strategi för ett rättvist och jämlikt samhälle, genom ett flertal sammankopplade reformer, som byggde på kunskap och som stöddes av initierade och välinformerade medborgare".
 • Förskoleakademien 2016 2016-10-20 Välkommen till en heldag med öppna föreläsningar kring forskning och utbildning inom förskola fredagen den 21 oktober.
 • Stort intresse bland forskarutbildade att bli lärare 2016-10-19 Totalt 311 forskarutbildade har sökt den korta ämneslärarutbildningen som Stockholms universitet ger i samarbete med KTH. Universitetets övriga lärarutbildningar har något färre sökande jämfört med vårterminen 2016.
 • "Så lär sig nyanlända mest i skolan" 2016-10-17 Intressant artikel i Sydsvenskan som belyser många olika aspekter rörande undervisning av nyanlända elever. I reportaget får vi möta elever och lärare på två olika skolor i Skåne, skolor med olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Intervjuas gör även NCs medarbetare Anna Kaya.
 • Svensk-somaliska flickor utmanar synen på integration 2016-10-17 Höga utbildningsambitioner och karriärdrömmar utanför Sverige. Så utmanar flickor från muslimska familjer av somaliskt ursprung den vedertagna synen på etablering i det svenska samhället. Det visar ny forskning i barn- och ungdomsvetenskap.
 • Anne-Li Lindgren om komplex barnsyn i tidningen Förskolan 2016-10-13 Anne-Li Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola, uttalar sig i artikeln "Synen på barn mer komplex" i tidningen Förskolan.
 • Susanne Kjällander om att plattor inte är monster i tidningen Förskolan 2016-10-13 Universitetslektor Susanne Kjällander välkomnar Skolverkets nationella IT-strategi och funderar över varför många är så tveksamma till lärplattor i förskolan. Tidningen Förskolan.
 • Tre frågor till prorektor om IKT i lärarutbildningen 2016-10-13 I dag skriver tre professorer på DN-debatt om behovet av undervisning i informations- och kommunikationsteknik, IKT, i lärarutbildningen. Clas Hättestrand, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna, kommenterar.
 • INSTÄLLT! Mötesplats Barnkultur: Sommarjobb som arrangör – en väg till delaktighet 2016-10-13 Andreas Sohlberg, vid Slöjd Stockholm och en ung representant berättar om det sommararbete där unga under professionell ledning fick prova på att arbeta som arrangörer. Genom att utbilda, coacha och uppmuntra till att skapa sin egen verksamhet skapas bättre förutsättningar för ökad delaktighet och engagemang.
 • Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti 2016-10-12 Den 27 september överlämnade Ulf Fredriksson sin utredning om en läsa-skriva-räkna-garanti till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen har fått stor uppmärksamhet i media. Utredningens förslag är att "alla skolelever i förskoleklass ska genomgå en obligatorisk kartläggning. Dessutom ska elever i årskurs 1 och 3 ta del av en åtgärdsgaranti".
 • Anna Kaya får pris för lärande för nyanlända 2016-10-11 Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.
 • Världspremiär för film om polarforskning 2016-10-10 Under Forskardagarna är det världspremiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.
 • Film om polarexpeditionen SWERUS till Arktis 2016-10-07 Under Forskardagarna är det premiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.
 • Vägledning i att söka och värdera information 2016-10-06 Besök Sökverkstan i Frescatibiblioteket. Drop-in varje torsdag mellan 10:00 och 11:00.
 • Sektionen för uppdragssamordning flyttar till A-huset 2016-10-05 Sektionen för uppdragssamordning flyttade i början av oktober till Södra huset.
 • Utomhusdagar för F-3 studenter 2016-10-05
 • Open Science vid Stockholms universitet 2016-10-05 Hur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? Besök våra öppna föreläsningar!
 • Nihad Bunar i Lärarnas tidning: »Skolan klarar de nyanlända barnen« 2016-10-05 Betrakta inte nyanlända elever som avvikelser. De ska vara en del av den vanliga skolan, säger professor Nihad Bunar i Lärarnas tidning 2016-01-22.
 • Webbsändningar från Almedalsveckan 2016: Nihad Bunar 2016-10-05 Webbsändningar där Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkat under Almedalsveckan 2016.
 • Hej alla Lärarstudenter! 2016-10-05 Här är studentkårens nyhetsbrev till alla lärarstudenter.
 • Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? 2016-10-04 Juristerna Laurent Fournier och Jonas Holm förklarar i Open Access-bloggen.
 • Mindre Fältstudier i Sydafrika våren 2016 2016-10-04 Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram där du samlar material till ditt självständiga arbete på avancerad nivå i ett utvecklingsland. Att förbereda sig för resan är ett hårt men nödvändigt jobb. Kim Juhlin som går grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik delar här med sig av sina erfarenheter.
 • Lättare för forskare att bli lärare 2016-10-04 Nu är det möjligt för disputerade naturvetare och ingenjörer att söka till en kort variant av lärarutbildning för att bli ämneslärare i högstadiet och gymnasiet. Distansstudier och utbildningsbidrag på 25.000 kronor i månaden underlättar studietiden.
 • Presentation av självständiga arbeten inom masterprogrammet 2016-10-04 Camilla Sjölander Nordin och Kent Nodemar presenterade sina självständiga arbeten, om 30 hp för masterexamen i Matematikämnets didaktik för intresserade på MND.
 • På utbytesstudier i Nya Zeeland våren 2016 2016-10-04 Natalie Jansson, som studerar till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, har Institutionen för språkdidaktik som hemvist. Våren 2016 åkte hon på en termins utbytesstudier i Nya Zeeland. I sin reseberättelse därifrån reflekterar hon bland annat över hur mycket hon utvecklat sina språkkunskaper i engelska.
 • Ida gjorde VFU i Singapore 2016-10-04 Ida Jia-Qi Zhang som läser på Grundlärarprogrammet 4-6 är den första lärarstudent på SU som har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore
 • Svajig bedömning av yrkeskunskaper 2016-10-03 Intervju med Pia Lindström i tidningen Gymnasiet om hennes studie av bedömning av yrkeskunskaper under APL, arbetsplatslärande, inom Vård- och omsorgsprogrammet.
 • Lärande sker hela tiden 2016-10-03 Marianne Döös intervjuas på Pedagog Stockholm om sin forskning kring lärande i arbetslivet. "Så fort du gör något så lär du dig samtidigt. Den kunskapen kan man använda sig av som chef för att fundera på hur det här lärandet kan riktas, vilka som behöver lära ihop och vad som behöver förändras för att det ska ske".
 • Utlysning av medel för kvalitetsutveckling av lärarutbildningarna 2016-09-30 Som en del av rektors medel för kvalitetsutveckling utlyses 6 miljoner mot utvecklingsprojekt inom lärarutbildningarna vid universitetet.
 • Många nyanlända obehöriga till gymnasieskolan 2016-09-29 Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom i gruppen ”okänd bakgrund” där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Bara 3,6 procent av eleverna med okänd bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets betygsstatistik. I denna artikel kommenterar NC statistiken och lyfter fram ett antal olika utvecklingsområden, bl a problematiken kring betygsättning och utmaningarna för språkintroduktionsprogrammet.
 • Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? 2016-09-29 Marianne Döös och Lena Wilhelmson har tillsammans med Erik Berntson på Psykologiska institutionen fått 2,5 miljoner i forskningsanslag från AFA för en studie om Funktionellt delat ledarskap. Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation.
 • Ny bok: Om Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist 2016-09-29 Annica Ullman, utbildningshistoriker, docent, har kommit ut med en ny bok om Carl Jonas Love Almqvist, ”Icke ett teoretiskt luftslott – Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist”. Den ger en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan.
 • Ulf Fredriksson berättar om läsa-skriva-räkna-garantin 2016-09-28 "Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Ulf Fredriksson berättar om bakgrunden till utredningen, rekommendationerna och vad som händer nu.
 • Internationella lärarstudenter välkomnades 2016-09-28 Internationella utbytesstudenter vid Stockholms universitet hösten 2016 välkomnades i början av terminen till lärarutbildningen. De fick bland annat träffa sina faddrar och representanter från Studentkåren.
 • Att få fram talböcker i tid till kursstart är en utmaning 2016-09-28 Hjälp biblioteket att sprida ”Klart till kursstart – obligatorisk kurslitteratur som talbok” till dina kollegor som undervisar.
 • Friskolornas riksförbund besökte snabbspåret 2016-09-27 Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund, besökte Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.
 • Prorektor med fokus på kvalitet 2016-09-27 En inspirerande pedagog med en tydlig bild av lärarrollen. Clas Hättestrand, ny prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna, har prisats för sin undervisning och fokuserar nu på att säkra utbildningarnas kvalitet.
 • Så ska VFU bli ännu bättre 2016-09-27 Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Nu ska lärdomarna utredas. Syftet är att låta alla lärarstudenter ta del av de goda erfarenheterna.
 • Förväntningarna stora inför höstens uppstart av ULV 2016-09-27 Höstterminen 2016 är igång och fler än hundra personer har tackat Ja till att påbörja Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Wei Jia kompletterar sin kinesiska lärarexamen för att bli behörig lärare i Sverige.
 • Anna-Karin Nordin försvarade sin licentiatavhandling 2016-09-26 23 september försvarade Anna-Karin Nordin framgångsrikt sin licentiatavhandling.
 • Lärare och beslutsfattare från Sydkorea besöker institutionen 2016-09-26 Fredagen den 23 september genomförs ett studiebesök från Sydkoreas utbildningsdepartement och en grupp lärare som ska se hur vi arbetar med yrkeslärarutbildningen.
 • Eidevald i Sydsvenskan: Misstankar om övergrepp skrämmer bort män från förskolan 2016-09-26 Att uppmärksamma och försöka förhindra sexuella övergrepp i förskolan är det bästa sättet att få fler män att vilja arbeta där, tror forskaren och förskolläraren Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Sydsvenskan.
 • Höstbrev från vicerektor 2016-09-26 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och berättar vad som är på gång under hösten.
 • NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris 2016-09-25 Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.
 • Disputation: Somaliesvenska flickors konstruktion av barndom 2016-09-23 Fredagen den 14 oktober 2016 klockan 13 disputerar Gunnel Mohme med avhandlingen "Somali-Swedish girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces" i Nordenskiöldssalen, Geovetenskapens hus.
 • Mötesplats barnkultur: Barn och unga producerar – vad betyder det för dem, för oss och för världen? 2016-09-22 Vad betyder det för ungdomar när de får tillfälle att ge sina egna berättelser en digital form och berättelserna möter en publik? Vad har mediepedagogiskt arbete med barn och unga och pedagogen för påverkan inför vilka som sedan söker till konstnärlig högskola eller blir verksamma inom mediefältet? Erika Höghede berättar om ett konstnärligt utvecklingsarbete om mediehuset Fazingo.
 • Ingrid Engdahl P4: Om mer tid i förskolan 2016-09-22 Docent och förskollärare Ingrid Engdahl uttalar sig om mer tid i förskolan i P4 Stockholm.
 • Rekordmånga studenter antagna till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskap 2016-09-21 I år syns en rejäl ökning av nyantagna studenter till Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet.
 • Joakim Landahl deltar i Bokmässan i ett samtal med Gustav Fridolin 2016-09-21 Ett samtal mellan författaren Joakim Landahl, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria och Gustav Fridolin, utbildningsminister. Samtalet leds av Helena Reistad chefredaktör, Pedagogiska magasinet.
 • Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen 2016-09-21 Läsförståelse borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen. Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger läsforskaren Barbro Westlund i en intervju i Skolvärlden. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Ny publikation: Negotiating the Pedagogical Value of School and Work 2016-09-20 Åsa Broberg, Department of Education, Stockholm University, has published a chapter in History of Vocational Education and Training in Europe - Cases Concepts and Challenges (2016), Peter Lang. Title: "Negotiating the Pedagogical Value of School and Work - A Historical Perspective on Pedagogical Development in Swedish VET".
 • Filmade föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens om Barns rättigheter 2016-09-20 Se de filmade föreläsningarna från Rektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. Utgångspunkt är Barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Några av konferensens teman var: Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och Barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.
 • Stockholm University Press firar Peer Review Week 2016-09-20 Mellan den 19 och 27 september är det "Peer Review Week". Det är ett globalt evenemang som uppmärksammar sakkunniggranskning och dess viktiga roll för att säkra kvalitén av forskningsresultat.
 • Christian Eidevald: Varför skriva in i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning? 2016-09-19 Vad är poängen med att skriva in i skollagen att förskolan ska bedriva undervisning? Det undrar Christian Eidevald vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Tidningen Förskolan.
 • "Ångest för matte gör att du lär dig sämre" 2016-09-16 I hela Europa pågår forskning om hur matematikundervisningen ska kunna bli mer lustfylld för att ge bättre resultat. Just nu träffas de här forskarna på en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö.
 • Öppet seminarium: Språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn 2016-09-15 Välkommen till ett öppet forskningsseminarium med professor Monica Melby Lervåg, där hon presenterar och diskuterar ett spännande forskningsprojekt som handlar om språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn med Norska som andraspråk i förskolan.
 • Hur trygg är förskolan? 2016-09-15 Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar inom förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i den nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger?
 • 415 nya platser till universitetets lärarutbildningar 2016-09-14 Regeringen har presenterat fördelningen av den aviserade utbyggnaden av lärarutbildningarna. 750 av de totalt 3600 platserna hamnar i Stockholmsområdet, med majoriteten, 415 platser, vid Stockholms universitet.
 • Var är alla akademiska e-böcker på svenska? 2016-09-14 Det saknas både forum för att mötas och lösningar som gynnar både bibliotek och förlag. Vilka roller och vilket ansvar har bibliotek respektive förlag för att lösa dessa utmaningar? Besök vårt seminarium under Bokmässan i Göteborg!
 • Disputation: Skolad blick på blommor - Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning 2016-09-13 Camilla Gåfvels disputerar i didaktik den 21 september 2016, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Besök från Sydkoreas utbildningsdepartement 2016-09-13 En delegation med lärare och beslutsfattare från Sydkoreas utbildningsdepartement besöker institutionen för att få information om yrkeslärarprogrammet och yrkesutbildning i Sverige.
 • Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-09-08 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Framtida samarbete diskuterades vid besök från Kap Verde 2016-09-08 Ett framtida samarbete mellan University of Cape Verde och Stockholms universitets lärarutbildningar har diskuterats vid ett besök av en delegation från Kap Verde.
 • Barns rätt till respekt 2016-09-07 Barnrättsdag eftermiddagen den 12 september med öppna föreläsningar till minne av barnläkaren Janusz Korczaks gärningar. Fri entré och ingen anmälan.
 • Bok: Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? 2016-09-05 Boken tar upp frågeställningar kring män i förskolan och sexuella övergrepp i förskolan, och är skriven av Christian Eidevald, Helena Bergström och Anna Westberg Broström vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Bok: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund 2016-09-05 Mie Josefson och Christian Eidevald medverkar med ett varsitt kapitel i "Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund" med Bim Riddersporre och Barbro Bruce som redaktörer.
 • Ingrid Engdahl intervjuad kring heltid på förskola för storasyskon 2016-09-05 Stockholms stads satsning på heltid i förskolan för äldre barn till föräldralediga har mött en våg av kritik. Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hävdar att många timmar kan vara bra – om personalbehovet möts upp.
 • Nu har vi tillgång till Statista 2016-09-01 Statista innehåller mer än en miljon olika statistiska sammanställningar inom över 80 000 olika ämnen.
 • Disputation: Lärares ledarskap i mötet med ’alla’ barn 2016-08-31 I en ny avhandling i specialpedagogik beskriver och analyserar forskaren Maria Olsson innebörder av lärares ledarskap med grund i lärares erfarenheter från deras pedagogiska vardagspraktiker. I studien har en deltagarorienterad ansats använts, där nio lärare samt Maria Olsson har genomfört en forskningscirkel. Lärarna arbetade i olika skolformer; förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I cirkelsamtalen har lärarna rest frågor om sitt ledarskap i mötet med barnen i deras barngrupper.
 • Disputation i specialpedagogik om lärares ledarskap 2016-08-31
 • SU Open i golf avgjort på Lidingö GK 2016-08-31
 • Lärarstudenter till tusen! 2016-08-30 Strålande sol och medryckande tradjazz välkomnade de nya lärarstudenterna till universitetets största programutbildning.
 • Lucas Gottzén: Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet 2016-08-29 Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren/docent Lucas Gottzén vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Nya utsikter för färdiga studenter inom Utländska lärares vidareutbildning 2016-08-29 Nyligen firade studenter inom Utländska lärares vidareutbildning att de tar examen vid Stockholms universitet. De har skilda bakgrunder och har haft olika lång väg för att bli behöriga lärare genom den kompletterande utbildningen. Gemensam nämnare är att de med dubbla examen och ytterligare kulturella erfarenheter har mycket att bidra med i svensk skola.
 • Introduktionsdag för nya lärarstudenter 2016-08-23 En gemensam introduktion hålls på förmiddagen för alla nya lärarstudenter i Aula Magna kl. 10.00-11.15. På eftermiddagen fortsätter introduktionen för respektive lärarprogram separat.
 • Vill du vara med och ta emot utbytesstudenter? 2016-08-19 Inför varje ny termin söker vi lärarstudenter som vill engagera sig genom att vara fadder, delta i välkomstfika eller arrangera aktiviteter. Du får nya perspektiv på dina studier och tränar dig i språk. Anmäl intresse till din hemvists internationella koordinator: international@buv.su.se / international@isd.su.se / international@mnd.su.se
 • Viktigt att student anmäler flytt till studieorten 2016-08-16 Universitet och högskolor slår snart åter upp sina portar. Den som flyttar till en ny stad för att studera ska göra flyttanmälan till Skatteverket. Risken är annars att studenten går miste om både förmåner och rättigheter. Det är enkelt att göra flyttanmälan direkt på skatteverket.se.
 • Ny Lic-uppsats: Hur bedömer man bäst yrkeskunskaper? 2016-08-12 Pia Lindström har skrivit en lic-uppsats om bedömning av yrkeskunnande vid APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Här berättar hon om sina resultat i studien, vilka svårigheterna är och vad som kan göras bättre och hur. Läs en intervju med Pia Lindström.
 • Lucas Gottzén intervjuad i SR Studio Ett kring festivaler 2016-08-12 Lucas Gottzén, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen pratar om unga, maskulinitet och våld i relation till sommarens debatt kring sexuellt våld på festivaler i Sveriges Radio P1 Studio Ett.
 • Försöksverksamhet för fler lärare utvärderas av UKÄ 2016-08-09 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får i uppdrag att utvärdera genomförande och resultat av kompletterande pedagogiska utbildningar för ämneslärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen.
 • Lärosäten ska utbilda forskare till lärare 2016-07-28 Regeringen har beslutat vilka universitet, däribland Stockholms universitet, som får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Forskare och förskolan - Susanne Kjällander 2016-07-06 Vad spelar de digitala läroplattorna för roll i dagens förskola?
 • Så påverkas du av systembytet på biblioteket 27 juni – 4 juli 2016-07-04 Under denna vecka är det inte möjligt att låna, låna om eller köa på böcker. Fjärrlåne- och inköpsfunktionen är inte heller tillgänglig.
 • Stor brist på förskollärare och grundlärare i fritidshem 2016-07-01 Arbetsförmedlingen rapport "Var finns jobben?" visar att det kommer att råda stor brist på förskollärare och grundlärare i fritidshem både på fem och tio års sikt.
 • Delta i pilotprojekt för lagring av forskningsdata 2016-07-01 Vi utgår från forskarnas behov, utmaningar och specifika förutsättningar.
 • Beställningar av inköp och fjärrlån under sommaren 2016-07-01 Under ett par veckor i juli har vi låg bemanning. Hantering och återkoppling kring beställningsförslag kan ta någon dag extra i anspråk.
 • Stort intresse för utvecklad samverkan 2016-06-29 Lärarutbildningen är den största enskilda utbildningen vid universitetet. Skolan är den största externa organisationen som har behov av och har intresse för Stockholms universitet. Därav vikten av att ta reda på vilka behov och intressen som skolhuvudmännen faktiskt har.
 • Initiativ inför kommande direktiv i forskningspropositionen 2016-06-27 - Vi vill stödja forskarna så att detta inte blir ett krav utan en möjlighet, säger Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek.
 • Open access och öppen forskning är en lärosätesfråga 2016-06-27 Vad behöver lärosätena göra för att främja open access-publicering och öppen forskning? Hur ska infrastruktur för forskningsdata byggas upp?
 • ”Vi arbetar aktivt med utmaningar kring män i förskolan” 2016-06-23 Det finns en stark medvetenhet om jämställdhet i förskolan. Samtidigt behöver män i förskolan vara ”rätt sorts män” för att uppfattas som önskvärda. Först när vi kommit till rätta med dessa strukturer kan vi hoppas på färre avhopp och att fler män söker sig till utbildningen. Det menar forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald.
 • Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande 2016-06-23 - Öppna dörrarna och släpp in dina kollegor, uppmanar oss Pär Larsson, i en ny bok om Kollektivt lärande i arbetslivet. Han forskar om organisationsutveckling med särskilt fokus på skolor. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete.
 • Sommarbrev från vicerektor 2016-06-20 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar områdets verksamhet och aktuella frågor inför sommarledigheten.
 • Översikt avseende programmering i förskola och grundskola 2016-06-20 Susanne Kjällander, Anna Åkerfeldt och Petra Petersen är lärare och forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. De tog nyligen fram en översikt om forskning och erfarenheter kring programmering i förskolan och grundskolan på uppdrag av Skolverket. Tyngdpunkten ligger på Sverige, men rapporten innehåller även internationella utblickar och perspektiv.
 • Magisterpromotion 23 oktober 2015 2016-06-15 I Aula Magna promoverades den 23 oktober rekordmånga, cirka 350, nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.
 • Snabbspår för nyanlända lärare 2016-06-15 För att nyanlända lärare och förskollärare snabbare ska kunna etablera sig lanserar regeringen och arbetsmarknadens parter ett snabbspår. Nationell samordnare för projektet blir Stockholms universitet.
 • VAL gav Helena förskollärarexamen och en ny trygghet i sin yrkesroll som förskollärare 2016-06-14 För att säkra sin yrkeskarriär valde Helena Gutenberg vidareutbildning av lärare, VAL, för att få en examen som förskollärare.
 • Ny bok: Förskolans århundrade 2016-06-14 Att lära känna förskolans historia – idéhistoriskt, politiskt, kulturellt, pedagogiskt och socialt – är betydelsefullt för utvecklingen av en professionell identitet. Boken ger en bild av den svenska förskolans institutionella framväxt, uppdrag, organisering och styrning. Universitetslektor Birgitta Hammarström Lewenhagen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet är författare.
 • Så ska lärarutbildningens kvalitet stärkas 2016-06-08 För att stärka arbetet med kvaliteten i lärarutbildningarna inrättas ett tiotal programråd, utifrån lärarprogram, inriktning eller ämnesområde.
 • FoU-dagen - 2016 2016-06-07 Den 25 maj genomförde MND ”FoU-dagen” för åttonde året i följd. Dagen är en möjlighet att ta del av institutionens forskning och utbildningsområden.
 • Hallå där... 2016-06-07 Jessica Schedvin, som just avslutat sina studier till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk.
 • Nu blir det enklare för dig att beställa böcker och tidskrifter 2016-06-02 Aldrig har det varit så enkelt att få tag i den där boken eller artikeln du saknar. I fredags lanserade vi ett nytt beställningsformulär där du fyller i den bok, artikel eller tidskrift som du saknar. Vi fixar resten.
 • Open Access på Stockholms universitet 2016-06-02 Stockholm University Press är ett universitetsdrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter open access med forskaren i fokus.
 • Ekonomi går före barns rättigheter i asylärenden, Skolporten 2016-05-30 Ensamkommande barns berättelser ifrågasätts konsekvent i asylprocessen och i slutänden förefaller det som att budgeten går före ställningstagandet för barns rättigheter. Daniel Hedlund är intervjuad i Skolporten kring sin avhandling.
 • Naturvetenskapligt basår 2016-05-27 Åsö vuxengymnasium erbjuder naturvetenskapligt basår i samarbete med Stockholms universitet.
 • Kambodjas utbildningsminister på besök: Satsar på utbildning och att fler barn genomgår grundskolan 2016-05-26 Den 26 maj var en delegation från Kambodja, Sida och Skolinspektionen på besök vid institutionen. De var särskilt intresserade av lärarutbildningen, aktuella reformer och en internationell jämförelse mellan utbildningsmodeller. Utbildning är ett av den kambodjanska regeringens prioriterade områden och ett av de viktigaste målen är att fler barn genomgår grundskolan.
 • Stockholms universitet och KTH får uppdrag att anordna lärarutbildning för forskare 2016-05-26 Regeringen har i dag beslutat att Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.
 • Projektet Letterbox Club 2016-05-26 The Letterbox Club startade som ett litet aktionsforskningsprojekt i England. Syftet var att stödja familjehemsplacerade (fosterhemsplacerade) barns matematikutveckling och läsförståelse.
 • Stipendium till förtjänt student 2016-05-25 I samband med magisterpromotionen delas ett stipendium och diplom ut till en "förtjänt student". Det går till Anna Wallgren som tidigare varit vice kårordförande.
 • Med språkkunskaper öppnas sinnet 2016-05-25 Varför väljer så många bort språkstudier? Det frågar sig Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2016-05-25 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Lär dig mer om Open Access 2016-05-25 Vi vill öka kännedomen om Open Access och detta kommer vi att göra under ett par veckor framöver via vår artikelserie ”Lär dig mer om Open Access”.
 • Behöver du hjälp med att hitta artiklar? 2016-05-25 Här hittar du en instruktionsvideo som visar dig hur du gör för att hitta en artikel utifrån referenslistan.
 • Föräldraskap med särskilda utmaningar – om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning 2016-05-25 Att få vara med och ta del av några föräldrars upplevelser och erfarenheter under en lång tid har varit mitt privilegium. Mellan åren 1996 och 2004 intervjuade jag 30 föräldrar om sina upplevelser av att bli förälder när barnet har en funktionedsättning. Det skedde i olika projekt och resulterade 2007 i en avhandling med titeln "Ett barn är oss fött". Ända sen dess har jag haft en önskan om att få intervjua föräldrarna på nytt, vilket blev verklighet 2012/2013. Då intervjuades 18 av dessa 30 föräldrar. Det betyder att intervjuerna skedde mellan 8 till 16 år senare.
 • Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access? 2016-05-20 Svenska forskare anställda vid statligt drivna universitet, har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.
 • Vad är Open Access? 2016-05-17 Open Access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.
 • Skolkommissionens delbetänkande "Samling för skolan" ur ett specialpedagogiskt perspektiv 2016-05-16 2015 års Skolkommissions delbetänkande föreslår nationella målsättningar och utvecklingsområden för att vända negativa trender i det svenska utbildningssystemet, till exempel i frågan om elevernas kunskapsutveckling, utbildningssystemets likvärdighet och läraryrkets attraktionskraft. En viktig idé i delbetänkande är att åstadkomma en samhällelig samling kring skolan som kan göra det möjligt att genomföra en långsiktig och varaktig utveckling - på flera fronter i utbildningssystemet.
 • Stor satsning på barn, migration och integration 2016-05-16 Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • Välkommen till terminens fjärde Nyhetsbrev för lärarstudenter! 2016-05-16 Den blomstertid nu kommer! Visst känns det i luften att sommarlovet är på ingång? För många av oss innebär det snart examen...
 • Förlängda lån på böcker fram till 17 augusti 2016-05-16 Det innebär att om du lånar eller lånar om från och med den 15 maj får du garanterad lånetid fram till den 17 augusti i år.
 • BUV-alumner samlades i maj 2016-05-13 Över 80 personer var anmälda till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens alumnkväll den 12 maj 2016. De samlade alumnerna minglade med macka och kaffe under äppelblommorna och tog del av spännande föreläsningar och workshops om barn och unga.
 • Bättre prognoser för att möta behovet av sva-lärare 2016-05-12 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar att Skolverket i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Vår förhoppning är att detta leder till ökad samverkan mellan olika lärosäten samt mellan lärosäten och kommuner för att råda bot på den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk.
 • Inspelningar från Mötesplats Open Access 2016-05-11 I slutet av maj arrangerade vi, i samarbete med Kungliga biblioteket, konferensen Mötesplats Open Access, i Aula Magna vid Stockholms universitet. Nu finns alla inspelningar tillgängliga.
 • Julia Gillard's Presentation on the Global Partnership for Education for All 2020 2016-05-10 On May 19, 2016, Julia Gillard visits Stockholm University to present and discuss the Global Partnership for Education for All 2020. She is also interested in discussing and learning to know more about teacher education and Stockholm University. Julia Gillard is Chairwoman of the Global Partnership for Education and the former Prime Minister of Australia as well as the former Minister for Education, Minister for Employment and Workplace Relations and Minister for Social Inclusion in Australia.
 • Humanvetenskapliga området satsar på barn, migration och integration 2016-05-10 Stockholms universitet planerar en satsning på 15 miljoner kronor för en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.
 • Trippelpremiär för vandringsdramat EXIL 2016-05-02 Den 27 april är det trippel-premiär för ”EXIL – Fria poeter på flykt”. EXIL är ett vandringsdrama som låter dig möta exilpoeters texter om frihet, i mobilen genom fysiska platser i Kista, på Frescati och i Norrköping.
 • Debattartikel: "Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige" 2016-04-28 Daniel Hedlund forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen skriver i debattartikel i Aftonbladet 27/4: Ensamkommande barn riskerar att inte bli förstådda av Migrationsverket.
 • Replik: ”Organisatoriska förändringar löser inte problemen” 2016-04-27 Organisatoriska förändringar löser inte problemet med den vetenskapliga förankringen i lärarutbildningen. Det skriver universitetets prorektor Hans Adolfsson i en replik i Dagens Nyheter.
 • Nihad Bunar i Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet 2016-04-27 Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar. Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet, avsnitt 31 år 2015.
 • "Ge nyanlända en bättre start i skolan" 2016-04-22 Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • Uppsatskväll 2 maj - Lär dig mer om referenshantering 2016-04-20 Välkommen till Studenthuset den 2 maj, mellan 16 - 20, för universitetets uppsats-kväll för studenter.
 • Hedersdoktorer 2016 2016-04-20 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Humanvetenskapliga området har i år sex hedersdoktorer.
 • Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet 2016-04-20 Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.
 • Fler väljer lärarutbildningar i matematik och naturvetenskap i första hand 2016-04-19 Till höstterminen 2016 har antalet förstahandssökande ökat både till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Biblioteket har flera testperioder på olika databaser 2016-04-18 Just nu har vi flera testperioder på olika databaser inom tyska, ekonomisk utveckling, klimatförändringar, mänskliga rättigheter och flyktingfrågor m.m.
 • Stockholms universitets hedersdoktorer 2016 2016-04-15 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur.
 • Utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet 2016-04-15 Som ett led i strävan att utveckla och förnya fakultets- och institutionsövergripande samarbeten vid Stockholms universitet, startar Utbildningshistoriska seminariet våren 2016.
 • Vårbrev från vicerektor 2016-04-14 Humanvetenskapliga områdets vicerektor Karin Helander summerar årets första månader och berättar om nya satsningar.
 • Två dagars finskt-svenskt erfarenhetsutbyte om övningsskolor 2016-04-14 I början av april besökte personal från det finska övningsskoleförbundet och dess rektorsförbund sina motsvarande kollegor vid Stockholms universitet. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring övningsskolor samt att jobba vidare med att utveckla lärarstudent- och personalutbyten länderna emellan gällande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.
 • Missade du årets upplaga av Specialpedagogikens dag? 2016-04-13 Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Temat för årets upplaga var "Nyanlända", då vi bjudit in föreläsare från Nya Zeeland, USA och flera svenska lärosäten, samt representanter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Länsstyrelsen. Evenemanget spelades in av UR och kan ses via www.urplay.se och www.urskola.se (Sök på programtitel eller medverkande)
 • Ny bok: Pedagogisk miljö i tanke och handling 2016-04-13 Pedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor. Konkreta exempel – med koppling till teori och läroplan – illustreras med ett stort antal bilder. Christian Eidevald, Karin Hultman, Lovisa Gustafsson och Agneta Wallander från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet medverkar i antologin Linda Lindér är redaktör för.
 • Skolverket: Stor brist på utbildad personal i förskolan 2016-04-12 Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.
 • International Café about the United Nations Sustainable Development Goals 2016-04-08 At the second International Café exchange students and local students at the Teacher Education Departments were introduced to the new United Nations Sustainable Development Goals. We also got the chance to put our knowledge about global issues to the test using quizzies from Professor Roslings Gap minder project. At the end of the seminar the students got to do a lesson plan for future pupils.
 • Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen? Lucas Gottzén i SR P1 2016-04-08 I Sveriges radio P1:s program "Kropp och själ" med temat våldsamt beteende och vad som får en människa att slå en annan människa, medverkar Lucas Gottzén, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten 2016-04-08 Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2016-04-08 Sedan senaste nyhetsbrevet har vi haft fullt upp, det är nästan svårt att veta var vi ska börja. Mycket har till exempel hänt på studentinflytandefronten.
 • NC kommenterar rapporten om språkintroduktion 2016-04-07 Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) rapporten och poängterar att det är dags för regering, lärosäten och huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att höja utbildningens kvalitet och säkerställa lärarnas kompetens.
 • Mångsidig makthavare i skolans värld 2016-04-05 Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är en av de tyngsta makthavarna inom skolans värld, mycket tack vare flitig närvaro i sociala medier och som debattör. Anna Kaya intervjuas i Stockholms universitets personaltidning Universitetsnytt, nr 2 2016.
 • Open Space Session på Mötesplats Open Access 2016 2016-04-05 Utöver en mängd intressanta föredrag och talare på årets MOA har vi en forskarpanel om open access-publicering med forskar- och redaktörsperspektiv samt en spännande Open Space Session med hela femton presentationer.
 • Sista chansen att anmäla sig till Mötesplats Open Access 2016-04-04 Mötesplats Open Access (MOA) är en årlig och nationell konferens som samlar deltagare med fokus på hur vi gemensamt ska arbeta framåt med att öka spridning och tillgänglighet av forskningsresultat.
 • Om Open Access inom konstområdet 2016-04-04 - Inom akademin delar man ofta upp forskning och publiceringar i olika delar för att skapa fler poäng inom bibliometri och om man skulle göra så konstområdet skulle hela systemet förlora sin trovärdighet, säger Johan Öberg (Forskningsrådgivare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet).
 • Förskoleartikel utsedd som banbrytande inom miljö och hållbarhet 2016-04-01 Artikeln "Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project" av docent Ingrid Engdahl är utsedd av Springer inom kampanjen "Change the World, One Article at a Time" där de samlat de mest banbrytande artiklarna publicerade under 2015.
 • En spännande VFU-månad på Teneriffa 2016-04-01 Anna Karlsson, student på grundlärarprogrammet, flyttade som liten runt mellan olika länder och tänkte alltid att hon skulle vilja bli lärare och jobba utomlands. Hon gjorde sin tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på kanarieön Teneriffa och rekommenderar nu alla som har möjlighet och intresse att göra sin praktik i en svensk utlandsskola.
 • Pris till internationellt samarbete 2016-04-01 Samarbetet Inspire Alliance mellan University of Illinois at Urbana-Champaign och universitet i Stockholm vinner 2016 års Andrew Heiskell award for International Partnerships.
 • Forskande lärare kan vända utvecklingen 2016-03-31 Forskarskolan De främmande språkens didaktik, FRAM, är slut. Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, uppmanar i en artikel i Alfa, Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk: Ta vara på de forskande lärarna!
 • Hur skapa incitament för att öka synlighet och spridning av forskning? 2016-03-31 - Vår presentation fokuserar inte bara på Open Access-frågan utan också mer generellt kring hur man kan skapa breda incitament på ett universitet för att öka synligheten och spridningen av forskning, säger Hanna Voog.
 • Uppdragsutbildning: Migranters inkludering i utbildningen och övergångar till arbetslivet 2016-03-30 Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare från grund-, gymnasium och vuxenutbildning som arbetar med nyanlända var på kurs hos oss den 15-16 mars. Det är en av de uppdragsutbildningar som genomförs på Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Att tillgängliggöra forskningsdata 2016-03-30 - Även om det är hett att prata om forskningsdata är det mycket som ska falla på plats innan forskare tillgängliggör sina data i stor skala, säger Monica Lassi från Lunds universitet.
 • Hur når vetenskap den stora allmänheten? 2016-03-29 - Vårt föredrag handlar om att visa upp den fulla räckvidden som Open Access kan skapa när det handlar om att nå den stora allmänheten. Detta vill vi diskutera med avstamp i hur Open Access används på Wikipedia av Wikipedias skribenter, berättar Sara Mörtsell.
 • Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj 2016-03-23 I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.
 • Femton ämnen rankas inom topp hundra 2016-03-22 Stockholms universitet har femton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2016.
 • Astrid Söderbergh Widding – ”Ge open access och öppen forskning den uppmärksamhet den förtjänar” 2016-03-18 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är en av flera framträdande personer när det gäller arbetet med open access i Sverige. Nu lyfts hon fram hos SPARC Europe som en Open Access Champion.
 • Hur vill du möblera din studieplats på biblioteket? 2016-03-16 Du kanske undrar varför det är tomt på entréplan utanför Bergdahlrummet på biblioteket? Det beror på att vi nyligen frigjort yta för fler studie- och läsplatser för våra besökare.
 • Antalet sökande till sommarkurserna minskar 2016-03-16 Den 15 mars var sista dag att i tid göra en anmälan till sommarterminen vid Stockholms universitet. Totalt har 13 623 individer sökt till kurserna sommarterminen 2016, vilket är en minskning med 26 % jämfört med sommarterminen 2015 då 16 255 individer sökte.
 • Dessa insatser behövs för nyanlända elever 2016-03-15 En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten. I denna artikel föreslår Nationellt centrum för svenska som andraspråk ett antal tänkbara insatser för att förbättra utbildningen för nyanlända elever så fler elever når ökade resultat och gymnasiebehörighet.
 • Låg andel behöriga lärare i svenska som andraspråk 2016-03-15 Även om andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer är behörigheten i svenska som andraspråk fortsatt oroväckande låg. Nationellt centrum för svenska som andraspråk uppmanar regeringen och lärosätena att sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk.
 • Utlysning av utbytesplatser till NTU, Singapore läsåret 2016/17 2016-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed tolv terminsplatser till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, läsåret 2016/17. Ta chansen att studera i Singapore, uppleva Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska!
 • Ny lista över publikationer om Högre utbildning 2016-03-09 Tematisk sammanställning av publikationer om högre utbildning (2010-) publicerade av forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Upphovsrätten, biblioteken och EU-parlamentet – Vad händer i Bryssel? 2016-03-09 - Vi har bara skrapat ytan på de möjligheter som digitalt tillgänglig information kan erbjuda forskarvärlden. Det ställer dock lagstiftningen, som tillkommit tryckpressens tid och kontext, inför stora utmaningar, skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet.
 • Förbättrad sökfunktion i digital utbildningskatalog 2016-03-08 Den 8 mars får den digitala utbildningskatalogen SISU en förbättrad sökfunktion och ett nytt utseende. I samband med detta får katalogen även nya webbadresser.
 • Hur stöttar vi forskare och studenter? 2016-03-07 På Stockholms universitetsbibliotek har vi nyligen startat ett projekt med syfte att lära oss hur biblioteket på ett mer integrerat sätt får en naturlig roll i studenters och forskares arbetsvardag. Vårt mål är du ska få en bättre upplevelse och ökad nytta av bibliotekets tjänster.
 • Lärarutbyte vid National Institute of Education i Singapore 2016-03-04
 • På gång på Vetenskapsrådet 2016-03-03 - De frågor vi tar upp berör forskarsamhället i stort, forskarna själva, universitetsbibliotek men även förlag och tidskrifter, skriver Lisbeth Söderqvist och Jonas Gurell inför Mötesplats Open Access 2016.
 • Öppna, slutna och dolda data: Erfarenheter från en forskares horisont 2016-03-03 "- Vi behöver värdesätta och belöna öppna data, så att forskningen närmar sig det kumulativa kunskapsbygge som den borde vara, säger Gustav Nilsonne (forskare inom neurovetenskap vid Stockholms universitet och Karolinska institutet)".
 • Produktiva frågor – podd med Cecilia Caiman 2016-03-02
 • Så används surfplattan i förskolan 2016-03-01 Med surfplattor i förskolan utvecklas barnens muntliga kommunikation. Till skillnad från i hemmet blir barnen producenter snarare än konsumenter. Men läsandet och skrivandet fortgår med papper och penna. Det visar Susanne Kjällanders forskningsprojekt.
 • Sweden’s asylum process for unaccompanied Children 2016-02-29 22 participants from more than 15 countries joined the first International Café to listen to the presentation by Nasim Ahmadzadeh; case officer at the asylum investigation unit for unaccompanied asylum seeking children from the Swedish Migration Agency.
 • Idrott och hälsa - nytt ämne för fritidshemslärare 2016-02-26 Stockholms universitet breddar intaget för de som vill utbilda sig till grundlärare i fritidshem. Idrott och hälsa blir nu ett valbart ämne, vid sidan om musik och bild.
 • Nedmontering av bokhyllor på entréplan på biblioteket 2016-02-25 Idag påbörjar vi nedmontering av de bokhyllor som står tomma på entréplan vid Bergdahlrummet.
 • Lärarbesök på Illinois Institute of Technology, Mathematics & Science Education i Chicago 2016-02-19 28 september – 9 oktober 2015 besökt Lotta Billing och Karin Landtblom, båda lärarutbildare vid MND, Illinois Institute of Technology (IIT) Mathematics and science education (MSED) i Chicago. Syftet med resan var att undersöka möjligheten för studenter från MND att göra utbyten med universitet utomlands, i det här fallet MSED, IIT.
 • Bibliotekets forskarstöd & publiceringsstöd 2016-02-19 Känner du till bibliotekets tjänster och stödfunktioner för dig som forskar vid Stockholms universitet? Vi erbjuder både avhandlings- och publiceringsstöd samt ger dig personlig rådgivning.
 • Därför gör surfplattorna succé i förskolorna 2016-02-19 Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning inom forskningsprojekt Plattan i mattan. "I förskolan blir barnen en producent istället för en konsument", säger forskaren Susanne Kjällander. Computer Sweden 2016-02-18.
 • Disputation: Specialpedagogik och barns tidiga skolår 2016-02-19
 • EU-dag vid Stockholms universitet 2016-02-19 Nu ger sig EU-kommissionen ut på Sverigeturné och besöker fyra universitet runt om i Sverige. Första stopp är Stockholms universitet den 7 mars.
 • Specialpedagogik och barns tidiga skolår 2016-02-18 I en ny avhandling i specialpedagogik beskriver doktoranden Johanna Lundqvist ett femtiotal barns utbildningsvägar från förskola till klass ett. Fokus är insatser för barn i behov av anpassningar och särskilt stöd, användningen av inkluderande undervisning, övergångar mellan tidiga skolår och barns upplevelser av tidiga skolår. Ett annat fokus i avhandlingen är hur barns upplevelser av tidiga skolår kan insamlas och analyseras.
 • Störningar på bibliotekets nät och system torsdagen den 18 februari 2016-02-17 På torsdag kommer det att bli störningar i bibliotekets nät och system på grund av planerat underhåll.
 • Enormt givande att göra fältstudier i Kina 2016-02-16 Mikael Audell, som studerar till ämneslärare vid Institutionen för språkdidaktik, var hösten 2015 Minor Field Study-stipendiat i Kina. Läs hans berättelse om att göra fältstudier i ett land där språkbarriär och kulturella skillnader lätt kan orsaka missförstånd.
 • Fantastiskt lärorikt med VFU i London 2016-02-16 Höstterminen 2015 gjorde grundlärarstudenterna Gashawa och Karin sin VFU II vid Svenska skolan i London. Här berättar de om sina upplevelser och ger praktiska tips till dig som är intresserad av att göra din verksamhetsförlagda utbildning i London.
 • Om du inte möter din livs kärlek på biblioteket kan du garanterat hitta en vän 2016-02-16 På söndag är det alla hjärtans dag och enligt rapporteringen från vårterminens välkomstdag för nya studenter vid universitetet, kan du möta din livs kärlek på vårt universitetsbibliotek.
 • Driftavbrott ProQuest databaser 14 februari 2016-02-12 ProQuest stänger för systemunderhåll mellan 4 och 10 på förmiddagen den 14 februari.
 • Låt leken spela större roll - Skolportens favoritavhandling 2016-02-12 Medvetenhet om olika lekpraktiker och mod att utmana dessa. Så kan personal på fritidshemmen utveckla sin förmåga att främja lek, konstaterar Eva Kane i sin avhandling. Skolportens lärarpanel har utsett Eva Kanes avhandling som den mest läsvärda de senaste månaderna.
 • Lek själva - för barnens skull 2016-02-11 Hur personalen på fritids tänker kring lek sätter gränser för vad barnen kan göra. Men det finns ett enkelt sätt att utmana invanda arbetssätt och utveckla verksamheten – lärare och fritidspedagoger kan själva börja leka. Det menar forskaren och lärarutbildaren Eva Kane.
 • Italiensk lärarstudent trivdes bra i Stockholm 2016-02-09 Andrea Gavazzi, lärarstudent som studerar svenska vid Università degli Studi di Genova i Italien, tillbringade höstterminen 2015 som Erasmusstudent vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Välkomstträff för internationella lärarstudenter 2016-02-05 Lärarutbildningsinstitutionerna vid Stockholms universitet anordnade i början av vårterminen 2016 en välkomstträff för internationella lärarstudenter och deras faddrar.
 • Inspelade föreläsningar från Symposium 2015 2016-02-04 Nu kan man ta tal av föreläsningar från Symposium 2015 i efterhand. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.
 • Lärarstudenter förbereddes för sin VFU i utlandet 2016-02-04 Lärarstudenter från Stockholms universitet som valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet bjöds i slutet av januari in till ett förberedelseseminarium på Den Globala Skolan. Är du intresserad av att göra din VFU i utlandet hösten 2016? Ansök senast 15 mars!
 • Disputation om interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration 2016-02-03 Åsa Sundelin disputerar i pedagogik den 28 januari 2016, kl. 13.00 i Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
 • Ny bok: Etik, integritet och dokumentation i förskolan 2016-02-01 I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan. Författare är professor Anne-Li Lindgren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
 • Bli inspirerad av Kristinas & Malins blogg 2016-01-25 Lärarstudenterna Kristina Drewsen och Malin Mattson genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Gran Canaria. Läs deras blogg och bli inspirerad!
 • Verksamhetsförlagd utbildning i Wien 2016-01-25 Höstterminen 2014 gjorde Daniel Vulic, grundlärarstudent med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, sin andra verksamhetsförlagda utbildning (VFU II) vid Svenska skolan i Wien.
 • Kraftig ökning av antalet sökande till naturvetenskapliga masterprogram 2016-01-19 Antalet sökande till höstens naturvetenskapliga internationella masterprogram vid Stockholms universitet (personer utan svenskt personnummer) uppgick till 966. Jämfört med ansökningsomgången till höstterminen 2015 är det en ökning med hela 142 procent. För hela universitetet är ökningen 62 procent.
 • Kartläggningsmaterial för nyanlända nu i bedömningsportalen 2016-01-15 När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet och materialets steg 1 och steg 2 har nu publicerats i Skolverkets bedömningsportal.
 • Nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever 2016-01-15 Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.
 • God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever 2016-01-15 Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen. Det visar en doktorsavhandling som läggs fram den 28 januari och som kastar ljuset på nyanlända ungdomars möjlighet till inkludering med utgångspunkt från studie- och yrkesvägledande samtal.
 • InClude-konferens 2016 i Göteborg 2016-01-14 Tema: Utbildning på flykt - lärosätenas samhällsansvar. Vad är lärosätenas ansvar för integrationsprocessen och flyktingmottagande och vilken handlingskraft finns i högre utbildning för social mobilitet kopplat till migration och flyktingar?
 • Debattartikel: ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap” 2016-01-14 En relativistisk kunskapssyn har fått fäste i skolvärlden och skoleleverna lämnas i sticket. I stället måste skolan vara tydlig med vad vetenskapen säger. Det skriver bland andra Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter.
 • Regeringens insatser och åtgärder med fokus på nyanlända 2016-01-13 Vid ett presseminarium den 11 januari 2016 gav statsråden vid Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic en samlad bild av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet med fokus på nyanlända.
 • Shu-Nu Chang Rundgren ny professor i didaktik 2016-01-10 Institutionen för pedagogik och didaktik gratulerar Shu-Nu Chang Rundgren som har utsetts till professor i didaktik. Hennes forskningsområde omfattar bland annat kommunikation och interaktion gällande vetenskapsfrågor i samhället.
 • Podd om att intervjua barn och ungdomar 2016-01-08 I det tredje avsnittet av Ung Media Sveriges utbildningspoddar lyfts frågan om barn och ungas plats i medier. Johanna Lindholm, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Sophie Arnö, chefredaktör för Rädda Barnens tidning "Barn" intervjuas.
 • Dåliga skolresultat påverkar hälsan 2015-12-17 Forskare vid Stockholms universitet kan i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och livssituationen långt fram i livet.
 • Julbrev från vicerektor 2015-12-15 HS-områdets vicerektor Karin Helander önskar god jul och gott nytt år och summerar ett händelserikt år.
 • HS-området byter namn till Humanvetenskapliga området 2015-12-15 Den 1 januari 2016 byter det humanistisk-samhällsvetenskapliga området namn till Humanvetenskapliga området.
 • Ketil Thorgersen beviljad VR-medel för uppstart av tidsskrift 2015-12-11
 • Kompetenshöjande insatser för lärare påverkar resultat positivt 2015-12-11 Kompetenshöjande insatser för lärare har en positiv effekt på elevernas betyg och på klassrumssituationen. Det visar en ny IFAU-rapport som är en utvärdering av Skolverkets kompetenshöjande insatser i tio skolor med låga kunskapsresultat. En av insatserna är Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Ny podd om varför förskoleappen Tripp, Trapp, Träd kom till 2015-12-09 I den här podden berättar Maria Nordmark och Andreas Agdestein, konceptutvecklare respektive projektledare, historien om varför UR gjorde TTT-appen samt hur de har jobbat med att utveckla och testa den. Appen har som mål att vara ett pedagogiskt verktyg i förskolan, och är utvecklad i samarbete med förskolor med Susanne Kjällanders (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) forskning som grund.
 • Forskare och skolan - Maria Andrée 2015-12-08 Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée berättar i webbfilmen om hennes forskning som fokuserar på elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena.
 • Tidskrifter flyttas till magasin - Fler studieplatser i biblioteket 2015-12-03 För att frigöra yta för fler studie- och läsplatser kommer biblioteket under december att flytta större delen av tidskrifterna på entréplan till magasin. Arbetet beräknas vara klart till vårens terminsstart.
 • Avsevärt mycket bättre kvalitet på VFU 2015-12-01 Lärosätena har lagt ner betydande resurser på att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det konstaterar UKÄ i en ny uppföljning.
 • Vetenskapen ett maktmedel för lärarna 2015-11-30 Lärare saknar ofta det professionella urskiljandet, att utifrån en vetenskaplig grund se vad som kan hjälpa eleverna. Som det är nu finns alltid de som vet lika bra eller bättre än lärarna. Det menar Per-Olof Wickman, professor i didaktik.
 • Högskolesverige samlades till konferens i Aula Magna 2015-11-24 Den 23–24 november deltog närmare 600 personer från högskolesverige i en konferens om högre utbildning i Aula Magna. Bakom konferensen stod Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Stockholms universitet.
 • Vi ses på Saco studentmässa 2015-11-24 Funderar du på att bli lärare? Då vill vi gärna träffa dig den 2-4 december på Saco studentmässa. Kom till vår monter C01:11 eller till våra seminarier.
 • Hallå där, Jöran Petersson, forskare med Tintin-intresse 2015-11-23 Jöran Petersson, doktorand och lärarutbildare i matematik som på fritiden skriver populärvetenskapliga artiklar om vetenskapen i Tintin-böckerna.
 • Säkerhetsläget på universitetet 2015-11-20 Information med anledning av den höjda terrorberedskapen nationellt och den ökade polisiära närvaron vid publika platser i Stockholm, däribland Stockholms universitet.
 • Sofie rekommenderar Svenska skolan i Lissabon för din VFU 2015-11-19 Sofie Markstedt är student på grundlärarprogrammet F-3. Hösten 2015 gjorde hon sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Svenska skolan i Lissabon i Portugal. Läs hennes reseberättelse och inspireras av hennes erfarenheter.
 • Vad hände på Skolforum? 2015-10-28 26-27 oktober pågick Skolforum 2015.
 • Forskningsministern besöker universitetet 2015-10-27 Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besöker Stockholms universitet den 28 oktober. På agendan står presentationer och gemensam diskussion om verksamheten vid Stockholms universitet.
 • Dagens elever bättre på världskartan 2015-10-26 Dagens grundskoleelever är betydligt bättre på att hitta världsdelar på en karta jämfört med elever för 45 år sedan. Det slås fast i en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet som undersöker olika aspekter av kartkunskap och kartförståelse.
 • Att tänka och göra lek på fritids 2015-10-26 Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.
 • Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltar i årets Skolforum 2015-10-21 Skolforum är en mötesplats för lärare, lärarstudenter och skolledare. Över 200 seminarier kommer att ges varav några kommer att hållas av föredragshållare som jobbar med lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-10-16 - från Stockholms universitets studentkår
 • Projekt om universitetspedagogik och språk 2015-10-15 Under hösten 2015 genomförs vid Stockholms universitet projektet Universitetspedagogik och språk, som inkluderar en föreläsningsserie om språklig bedömning.
 • Webbfilm med John Loughran 2015-10-15 Professor John Loughran, dekan vid Monash University i Melbourne inspirerar medarbetarna vid Stockholms universitet som arbetar med lärarutbildning.
 • En didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi på universitetet 2015-10-14 Veronica Flodin försvarar sin avhandling med titeln ”En didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi på universitetet. Med genbegreppet som exempel”, fredagen den 23 oktober klockan 13.00 i Nordenskiöldsalen, Stockholms universitet.
 • Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning 2015-10-09 Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.
 • Forskardagarna 7-8 oktober 2015 2015-10-07 Forskardagarna anordnas av Stockholms universitet för att ge studenter, elever och allmänhet en möjlighet att ta del av färsk och spännande forskning från ett av Sveriges ledande lärosäten.
 • Bedömning av naturvetenskapligt kunnande - som deltagande i praktike 2015-10-05 Jens Anker-Hansen försvarar sin avhandling med titeln ” Assessing Scientific Literacy as Particiapation in Civic Practice” , fredagen den 2 oktober klockan 13.00 i Nordenskiöldssalen, Stockholms universitet.
 • Lovisa gjorde sin VFU i Fuengirola 2015-09-29 Lovisa Lindgren, som går Kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet och ska bli ämneslärare i svenska och spanska, gjorde sin andra VFU-period på Svenska skolan i Fuengirola. Hon rekommenderar alla som är intresserade att ansöka om att göra sin lärarpraktik utomlands.
 • Att lära naturvetenskap på teckenspråk 2015-09-28 Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik.
 • Engelskt uttal testades på ForskarFredag 2015-09-25 På ForskarFredag 2015 i Stockholm fanns forskaren Mara Haslam från Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet på plats i utställningsdelen. Hon lät besökarna testa om de kunde höra skillnader mellan ljud som är viktiga i engelskt uttal. Här förklarar Mara mer om perception och uttal och du kan även göra det perceptionsquiz som presenterades på ForskarFredag.
 • Så kan teknikundervisningen främja elevernas lärande 2015-09-21 Själva undervisningsmaterialet kan begränsa möjligheten för eleverna att lära sig det de ska i teknik. Det är en aspekt av flera som identifieras i en ny avhandling som fokuserar på vad det innebär att kunna teknik på lågstadiet.
 • Disputation Camilla Lindahl - Tecken av betydelse 2015-09-18 Camilla Lindahl försvarar sin avhandling: ”Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum” fredagen den 25 september klockan 13.00 i G-salen, Stockholms universitet.
 • Informella relationer avgör skolinflytande 2015-09-15 De elever som lyckas påverka skolundervisningen har upparbetade informella relationer med sina klasskamrater. De elever som av olika skäl saknar detta har sämre möjligheter att påverka undervisningens form och innehåll. Det visar en ny avhandling av Kristina Lanå, lektor vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, som lagts fram vid Göteborgs universitet.
 • Studentambassadörer inspirerar och rekryterar 2015-09-09 – Jag tycker om det personliga mötet med människor. Det är roligt att, åtminstone på ett litet hörn, kunna påverka deras framtida val på ett positivt sätt, säger Elleonore Lindgren som är studentambassadör vid Stockholms universitet.
 • Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer tre klar 2015-09-08 Nu är den tredje lägesrapporten för Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor klar. Det är ett femårigt projekt som startades våren 2012 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.
 • ESERA 2015 Conference 2015-09-04
 • Helena Eriksson försvarade sin licentiatavhandling 2015-09-04 3 september försvarade Helena Eriksson framgångsrikt sin licentiatavhandling.
 • Tankeväckande om VFU i utlandet 2015-09-02 För att våra lärarstudenter skall få de verktyg som behövs för reflektion och kvalitet i deras VFU i utlandet anordnades med Den Globala Skolan ett eftermiddagsseminarium för utresande lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen höstterminen 2015.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter 2015-09-02 Från Stockholms universitets studentkår.
 • Stipendietiden blev ett lärofyllt lärande 2015-08-31 Lärarstudenten och Minor Field Study-stipendiaten Martina Brodin vid Institutionen för språkdidaktik delar med sig av sina intryck och upplevelser från Turkiet.
 • Disputation: Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren. 2015-08-28 Eva Björkholm disputerar i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.
 • Inte bara svenska på språkintroduktionen 2015-08-26 - Det är viktigt att nyanlända elever på gymnasiets språkintroduktion inte bara lär sig svenska, menar Monica Lindvall, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • Fler sökande till lärarutbildningar i matematik och naturvetenskap 2015-08-21 Till höstterminen 2015 har antalet sökande ökat både till ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Rektorsråd kommenterar artikel om andraspråksinlärning 2015-08-14 B-O Molander, rektorsråd för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, menar att det redan åligger lärosätena att ta med ett flerspråksperspektiv eftersom ett av målen i examensordningen är att ”visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”.
 • Forskare och skolan - Joacim Ramberg 2015-08-13 Hur organiserar de svenska gymnasieskolorna de specialpedagogiska resurserna? Det är en fråga som ligger varmt om hjärtat på forskare Joacim Ramberg, vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Lärarlyftet gav trygghet och personlig kick 2015-08-01 – Lärarlyftet breddade inte bara min kompetens utan gav mig en personlig kick och trygghet i förhållande till föräldrar, rektorer och inte minst till eleverna. Det säger Erik Sjöberg som läst Samhällsorienterade ämnen för lärare årskurs 1–3 inom Lärarlyftet.
 • Ta del av Förskolesummit 2015 på webben 2015-07-17 Den 11-12 juni samlades ledande forskare, praktiker, chefer och politiker för en två dagars-konferens om förskolan. 25 föreläsningar och 13 utställningar genomfördes och material från konferensen finns nu samlat på en ny webbsida.
 • Grundlärarstudenter får stipendium för VFU i Thailand 2015-06-26 Tre grundlärarstudenter med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 har erhållit stipendier från Folkskoleseminariets minnesfond för VFU i utlandet höstterminen 2015. De kommer att göra sin VFU på svenska skolor i Thailand.
 • Forskare och förskolan - Ingrid Engdahl 2015-06-25 Ingrid Engdahl som både är forskare, universitetslektor och biträdande prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen intresserar sig för de yngsta barnen, deras vardagsliv och att bygga framtiden tillsammans med dem.
 • Blivande faddrar träffade lärare från USA 2015-06-12 Under en junivecka 2015 gästades Stockholms universitet av en grupp grundskolelärare från USA. En kväll, under gemytliga former, delade lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen frågor och erfarenheter om professionen med den amerikanska gruppen. Lärarstudenterna från Stockholms universitet hade anmält sitt intresse för att vara faddrar åt utbytesstudenter.
 • Att samtala med elever i behov av särskilt stöd 2015-06-12 Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.
 • Ämneslärarstudent på VFU i Spanien 2015-06-11 Clara Palm, som går Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska som andraspråk och spanska, gjorde sin VFU i Fuengirola i Spanien.
 • Sommarbrev från vicerektor 2015-06-10 Nu är det bara några veckor kvar till midsommar och dags att sammanfatta vårens omfattande arbete på området och i områdesnämnden. Särskilt fokus har lagts på att stärka de fakultetsövergripande strukturerna och söka former för samverkan och samordning.
 • Förenklad syn på hälsa i skolan 2015-06-05 Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.
 • VFU på Teneriffa 2015-06-04 Alisa Muradian som går Grundlärarprogrammet 4-6 tog chansen och gjorde VFU III på svenska skolan på Teneriffa.
 • FoU-dagen 2015 2015-06-03 Den 3 juni genomförde MND ”FoU-dagen” för sjunde året i följd. Dagen är en möjlighet att ta del av institutionens forskning och utbildningsområden .
 • Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner 2015-06-01 Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor. Det är tre viktiga resultat i Joacim Rambergs avhandling som undersöker det specialpedagogiska stödet i Sveriges alla gymnasieskolor.
 • Junipriset till Karin Helander 2015-05-26 HS-områdets vicerektor Karin Helander tilldelas Junipriset 2015 för sina gärningar inom barnkulturforskning. Junipriset är ett barnkulturpris instiftat av Junibacken. Prissumman är 100 000 kr.
 • Så kan textsamtal bli stöd för lärandet 2015-05-25 Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En ny avhandling i språkdidaktik belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.
 • Alla får ett gemensamt förhållningssätt 2015-05-05 I ett långsiktigt samarbete mellan Hultsfreds kommun och Nationellt centrum för svenska som andraspråk utbildas samtliga lärare och skolledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 19 2015-05-05 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Crosstalks: Hjärnan – en stad 2015-05-05 Hur återhämtar sig hjärnan efter en stroke? Hur bygger man en mänsklig hjärna? Vad är RNA-modellering? Och på vilket sätt liknar hjärnan en stad? Den mänskliga hjärnan var fokus i det senaste avsnittet av Crosstalks, som både spelades in i Aula Magna och direktsändes därifrån torsdagen den 23 april.
 • Så samspelar syskon kring medier i hemmet 2015-05-04 Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder.
 • Validering, heldagskonferens 2015-04-30 På initiativ av Valideringsprojektet har personer från samtliga lärosäten i Sverige, som arbetar med validering inom Lärarlyftet, bjudits in till en heldag för att skapa goda förutsättningar genom att utbyta information, erfarenhet och arbeta i workshops.
 • Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren 2015-04-30 Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.
 • Fjorton ämnen rankas inom topp hundra 2015-04-29 Stockholms universitet har fjorton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2015.
 • Frescatibiblioteket nytt namn på Huvudbiblioteket 2015-04-29 Stockholms universitetsbiblioteks huvudbyggnad i Frescati har den 1 februari 2015 bytt namn till Frescatibiblioteket.
 • Ämneslärarstudent i språk på utbyte i Illinois 2015-04-23 Klara Skogmyr Marian, som är ämneslärarstudent i språk, var läsåret 2013-2014 utbytesstudent på University of Illinois at Urbana-Champaign i USA. Läs hennes studentrapport med bland annat tips till dig som funderar på att åka iväg på utbyte.
 • Grundlärarstudent på VFU i London HT 2014 2015-04-22 Natalie Jansson, som går Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, gjorde höstterminen 2014 sin verksamhetsförlagda utbildning i London. Här berättar hon om sina erfarenheter.
 • Vill bli lärare trots alla svarta rubriker 2015-04-20 - Jag är alltid så glad när jag kommer hem efter att ha jobbat i skolan. Hufvudstadsbladet i Finland har talat med studenter vid Institutionen för språkdidaktik som är nöjda med sitt yrkesval.
 • Minskat anslag till universitetet i vårbudgeten 2015-04-16 Regeringens vårbudget innebär 20 miljoner mindre i utbildningsanslag till Stockholms universitet för år 2015. Ökningen av platser inom lärarutbildningarna blir dessutom mindre än väntat.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 14 2015-03-30 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Påskbrev från vicerektor 2015-03-26 Karin Helander skickar en påskhälsning och sammanfattar sina första månader som HS-områdets vicerektor.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v.13 2015-03-25 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Ämneslärarstudent på utbytesstudier i Hong Kong HT 2014 2015-03-24 Lydia Sundh, på ämneslärarprogrammet engelska och franska, hade möjlighet att genom Engelska institutionen genomföra sin tredje termin som utbytesstudent vid City University i Hong Kong. Läs mer om vad också du som ämneslärarstudent i engelska har möjlighet till.
 • Konferens om digitalt stöd för validering 2015-03-23 Presentationer och workshops varvas med tillfällen till erfarenhetsutbyte. Processtödet för validering som lanserades inför VT15 presenteras och det nya digitala stöd som erbjuds inför HT15 introduceras.
 • Störst fel när elever översätter med dator 2015-03-18 Elever tror sig ha nytta av datorns översättningsredskap när de skriver uppsats i ett främmande språk. Men det blir precis tvärtom. Det visar Kent Fredholms licentiatuppsats.
 • Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang 2015-03-16 Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.
 • Studenter på Instagram 2015-03-13 Under våren gästas universitetets Instagram-kanal av studenter som visar sin vardag i bilder under en veckas tid.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 11 2015-03-10 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Ingvar Lindqvistdagen 2015 2015-03-05 Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • Disputation: Johan Sandahl 2015-02-27 Disputation i ämnesdidaktik.
 • Funderar du på utlandsstudier? 2015-02-25 Under din utbildningstid kan du välja att skaffa dig internationell erfarenhet genom utbytesstudier vid något av våra utländska utbytesuniversitet i Europa eller i övriga världen.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 9 2015-02-24 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan 2015-02-23 I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.
 • Perfekt svenska inte nödvändig för utländska lärare 2015-02-19 Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar som språkbyte. Men viktigast är inte ett perfekt språk, enligt en ny avhandling av Aina Bigestans.
 • Universitetsbiblioteket återinvigt 2015-02-19 Fler studieplatser och grupprum samt bättre möjligheter att använda egna datorer. Det är något av vad det nyrenoverade biblioteket kan erbjuda.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 8 2015-02-16 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt 2015-02-16 Vid Stockholms universitet pågår just nu ett forskningsprojekt där doktorander dokumenterar de ungas vardag med videokamera. Syftet är att ta reda på hur barn och ungdomar samspelar med varandra i förskolan och på högstadiet. Den kunskapen ska ligga till grund för nya strategier att förebygga mobbning och kränkningar i skolan.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 7 2015-02-11 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan 2015-02-09 Nyanställda utländska lärare ser den svenska skolan med delvis nya ögon och tvingas hantera utmaningar i form av språkbyte och annorlunda elev-lärarrelationer. Aina Bigestans avhandling kastar nytt ljus på skolan som verksamhetsmiljö.
 • Nytt namn för huvudbiblioteket 2015-02-09 Från och med den 1 februari 2015 har Stockholms universitetsbiblioteks huvudbyggnad i Frescati bytt namn till Frescatibiblioteket.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 6 2015-02-02 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Förslag på en mer flexibel ämneslärarutbildning 2015-02-02 Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 föreslås kortas med en termin samt avse två eller tre undervisningsämnen.
 • Disputation: Resultatinriktad individualisering 2015-01-30
 • Nytt bokningssystem för grupprum 2015-01-29 Grupprum på universitetsbiblioteket och Studenthuset kommer från och med den 19 februari att bokas i ett nytt bokningssystem.
 • Nya studenter lät sig inspireras på Välkomstdagen 2015-01-27 Snön yrde i luften när nyantagna studenter strömmade till Aula Magna för att delta i Välkomstdagen för vårterminen 2015. I entrén möttes de av färgglada ballonger och en mässa där olika avdelningar på universitetet fanns representerade.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 5 2015-01-26 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Tidskrävande process att lära sig svenska i vuxen ålder 2014-12-19 En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur några vuxna andraspråkstalare reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning och språkinlärning.
 • Övningsskolenytt 2014-12-16 Under hösten överlämnades den efterlängtade övningsskoleskylten till projektets skolor och förskolor. Den mottogs med glädje och ibland med "skål i bubbel".
 • Forskare och skolan - Ulla Ek 2014-12-10 Ulla Ek är professor emerita i specialpedagogik på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon bedriver forskning som handlar om barn i skolan med uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 49 2014-12-02 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Anslag för forskning om hur undervisning ska utveckla riskbedömning 2014-12-02 Forskaren Karim Hamza beviljas närmare fyra miljoner kronor av en Wallenbergstiftelse för att studera hur undervisning i naturvetenskap kan hjälpa elever att utveckla förmågan att göra riskbedömningar.
 • Uppsatsskrivande i annan miljö och kultur 2014-12-01 Martina Brodin, Institutionen för språkdidaktiks första Minor Field Study-stipendiat, är nu i full gång med sitt materialinsamlande i Turkiet och sänder en glad hälsning därifrån.
 • Så skapar gymnasieelever uppfattningar om genus och nation 2014-11-27 Tidigare forskning om individers lärande har kritiserats för att bygga på antagandet att individer är likgiltiga inför det ämne som behandlas i undervisningen. En ny avhandling i pedagogik av Jonas von Reybekiel Trostek vid Stockholms universitet visar däremot hur olika normer kommer till uttryck i gymnasieelevers och högskolestudenters lärprocesser.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 48 2014-11-24 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Forskare och skolan - Catrine Björck 2014-11-19 Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Catrine Björck tar reda på hur bildlärare jobbar med digital utrustning i skolan.
 • Nyhetsbrev för lärarstudenter v. 47 2014-11-18 - från Erik Blohmé (studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår)
 • Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap 2014-11-18 När syften, normer och värden blir en delad angelägenhet i klassrummet finns förutsättningar för att eleverna utvecklar smak för naturvetenskap. Det visar en avhandling i didaktik av Per Anderhag vid Stockholms universitet.
 • Nya forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2014-11-06 Vetenskapsrådet (VR) har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Av totalt 269 inkomna ansökningar har 29 beviljats bidrag. En av dessa går till forskaren Christian Lundahl för projektet ”Från Paris till Pisa. Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015”.
 • Lärdomar från Monash 2014-11-05 Krönika av rektorsråd B-O Molander.
 • Disputation: Normativa aspekter av individers begreppsbildning 2014-11-03
 • Strategier och förändringsmyter – ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete 2014-10-17 Nu finns en ny och reviderad upplaga av boken Strategier och förändringsmyter som används flitigt som kurslitteratur på rektors- och lärarutbildningar runt om i landet. Boken redovisar forskning om vanliga strategier för skolutveckling: organisatorisk förändring, nätverk, IT, lokala projekt, ledare och fortbildning. Författarna analyserar ur ett organiseringsperspektiv förändringarnas orsaker, intentioner och möjligheter att genomföra dessa.
 • Forskare och skolan - Barbro Westlund 2014-10-16 Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Barbro Westlund drivs av sin nyfiken på hur man bedömer elevers läsförståelse.
 • Språkliga hinder svåra att utmana för matematiklärarstudenter 2014-10-13 Vad är viktigt för blivande matematiklärare? Vilka möjligheter och hinder möter de i sin utbildning? Det har Kicki Skog undersökt i sin avhandling om lärarstudenters möjligheter till inflytande och makt att påverka sin situation.
 • Så ska lärares yrkeserfarenhet valideras 2014-10-13 Lärare som är legitimerade men inte behöriga ska kunna få sin yrkeserfarenhet validerad. Stockholms universitet har regeringsuppdraget att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för valideringen.
 • Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden? 2014-10-09 Sveriges unga akademi bjuder in till tvärvetenskapligt seminarium.
 • Underbar skola, underbara lärare... 2014-07-06 Lärarstudenten Linda genomförde sin sista praktikperiod på den svenska skolan i Fuengirola i södra Spanien. Hon önskar att fler får vara med om en sådan rik vistelse. Läs hennes inspirationsbrev.
 • - Fantastiskt välkomnande med maorisk sång 2014-07-04 Lärarstudent Anna Furu, som går Lärarprogrammet med engelska och svenska som andraspråk åk 7–9 och gymnasiet, gjorde höstterminen 2013 två VFU-veckor på Nya Zeeland.

Kontakt

Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
Växel telefon: 08-16 20 00
Pressekreterare lärarutbildningarna: 0732-70 43 19
Universitetets presstelefon:
08-16 40 90

Institutioner som bedriver lärarutbildning

Studievägledning för lärarstudenter
Lärarstudenter ska ta kontakt med studievägledaren på sin programansvariga institution.

Allmän studie- och karriärvägledning
I Studenthuset finns allmän studie- och karriärvägledning för Stockholms universitet.
Kontaktuppgifter och aktuella öppettider

Lärarutbildningens nyhetsbrev
Möt lärare

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube