Nästa höst inleder universitetet den utbyggnad som regeringen aviserat för lärarutbildningarna. Nu står det klart att fördelningen av de inledande 120 nya platserna blir: förskollärarutbildningen (+35 platser), grundlärarprogrammet mot fritidshem inriktning idrott och hälsa (+20 platser), grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1-3 (+25 platser), grundlärarprogrammet mot årskurs 4-6 (+20 platser) samt Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik (+20 platser).

– Det blir en jämn utbyggnad mellan de olika utbildningarna som motsvarar det höga intresse som finns för just dessa program. Även om vi sett färre sökande den senaste sökperioden är det långt fler som väljer att söka en lärarutbildning än som blir antagna, säger Clas Hättestrand, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna.

 

415 nya platser till universitetets lärarutbildningar