Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsade lärarstudenterna välkomna till en av universitetets största utbildningar, och landets största lärarutbildning.

– Jag är glad att se er alla som bestämt er för att bli lärare. Ni kommer att spela en stor roll i att forma framtidens medborgare, vilket också är universitetets viktigaste samhällsfunktion. Och ni kommer att utbilda framtidens universitetsstudenter!

Introduktionshögtiden fortsatte med en kavalkad av universitetets företrädare som informerade om olika delar i utbildningen och de många olika resurser och pedagogiska verktyg som finns tillgängliga för att underlätta studentlivet. Inte minst de olika studentföreningarna och Centrala lärarstudentrådet som bidrar till studentinflytande och social samvaro.

 

Två förväntansfulla nya lärarstudenterna i vimlet. Yrsa Hägglund har jobbat ett år som förskollärare och vill nu utbilda sig till yrket för att säkra framtida lön och anställning. Christian Johansson har en civilingenjörsexamen från KTH. Han ville egentligen bli lärare först, men tar chansen nu genom att gå den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) i matematik och naturvetenskap.

Studentorkestern Kårsdraget stod för den musikaliska underhållningen.

 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Verksamhetsförlagd utbildning

Medieverkstan

Lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår

Centrala lärarstudentrådet

Lärarstudenternas Klubbmästeri

Universitetsbiblioteket - Ny student

Studie- och språkverkstaden

Studenthälsan