Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.
Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.

Trenden med fler sökande till kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, håller i sig. Totalt närmare 640 sökande till höstens KPU är den högsta siffran sedan utbildningen startade 2012 – med undantag för en tillfällig topp 2016 då antagningen breddades och det högre studiebidraget hade införts.

– Det är glädjande siffror och inte helt överraskande eftersom KPU på många sätt är en bra och effektiv utbildningsform, säger Clas Hättestrand, prorektor med ansvar för övergripande lärarutbildningsfrågor vid universitetet.

– Vi arbetar också just nu med flera projekt för att kunna erbjuda KPU till ännu fler studenter, bland annat genom att skapa bryggkurser för de som nästan, men inte helt, har alla nödvändiga ämneskurser.

Välavlönat arbete efter tre terminer

De som vill läsa till ämneslärare inom humaniora och samhällsvetenskap söker sig fortfarande i större utsträckning till den reguljära ämneslärarutbildningen. Men när det gäller naturvetenskapliga ämnen är det i höst lika många antagna till den kortare kompletterande utbildningen som till det längre ämneslärarprogrammet. Björn Birgersson, ordförande i det naturvetenskapliga områdets lärarutbildningsberedning, ser ett trendbrott.

Björn Birgersson. Foto: Gunilla Nordin.
Björn Birgersson. Foto: Gunilla Nordin.

– Tidigare var KPU i första hand ett sätt att yrkesväxla, men vi ser fler och fler som under, eller kort efter, sina akademiska studier väljer att utbilda sig till ämneslärare via KPU. Färre studenter tycks villiga att läsa långa programutbildningar i en följd.

– Den positiva löneutvecklingen inom lärarkåren bidrar nog till att fler lockas att söka den förhållandevis korta utbildningen, som redan efter ett och ett halvt års studier i princip leder fram till ett tryggt, stimulerande och välavlönat arbete, säger Björn Birgersson.

Fler examineras från KPU

Jämfört med den reguljära ämneslärarutbildningen är avhoppen från KPU färre, något som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppmärksammade förra året. De som utbildar sig genom KPU har redan tillräckliga ämnesstudier i minst ett relevant skolämne när de påbörjar utbildningen. Äldre studenter med tidigare studievana hoppar av i lägre grad, konstaterar UKÄ.

Att fler examineras från KPU och att avhoppen är färre på den korta utbildningen är också universitetets erfarenheter. Mellan 2011 och 2018 gick åtta av tio ämneslärarexamina i naturvetenskapliga ämnen till en KPU-student. Det har fått till följd att ämneslärarutbildningen nu ses över.

Fler flexibla ämneslärarutbildningar

– En arbetsgrupp jobbar med att se över ämneslärarutbildningen i de naturvetenskapliga ämnena för att se hur vi på bästa sätt kan utnyttja det faktum att KPU-utbildningen både lockar fler och mer motiverade studenter som slutför sin utbildning.

– Ett förslag som jag personligen anser hoppfullt är att man inom befintliga kandidatprogram kan skapa lämpliga spår som ger förutsättningar för att utveckla en mer flexibel ämneslärarutbildning med KPU, säger Björn Birgersson.

De som studerar KPU har möjlighet till studiemedel med en högre bidragsdel. Men det är inte det högre bidraget i sig som ligger bakom ökningen av antalet KPU-studenter. Det bedömer Centrala Studiestödsnämnden, CSN, som har följt upp bidraget på nationell nivå. Endast drygt hälften av KPU-studenterna har studiemedel.

För personer med forskarexamen finns även sedan 2017 möjlighet att ställa om till läraryrket genom att gå en speciell KPU med högre studietakt och på distans. Forskar-KPU vid Stockholms universitet har utbildningsstart på våren och ingår inte i statistiken i denna text.
 

Varför valde du KPU?
 

Johan Fagerhem.

Johan Fagerhem, går första terminen KPU med inriktning matematik:

"Jag letade efter snabbast möjliga väg att få lärarlegitimation. Vidareutbildning av lärare, VAL, funkade inte för mig så KPU var enklast. Jag har jobbat på skola tidigare och läst på KTH, men har ingen tjänst just nu utan vill lägga tiden på studierna. Det är verkligen en blandning av olika studenter på utbildningen, med olika bakgrund".

 


 

Andrea Simonelli.

Andrea Simonelli, går tredje terminen KPU med inriktning svenska som andraspråk:

"Att bli lärare har alltid varit tanken, men jag orkade inte plugga mer efter språkvetarprogrammet. Men nu är det dags. Jag vill jobba med vuxna, på komvux. Jag är språkvetare i botten, har läst engelska och ryska på kandidatnivå. Tidigare jobbade jag som översättare, men mest som bartender. Förhoppningsvis blir jag en lyhörd lärare som ser alla i klassrummet och inte bara de som är bra".


Fakta KPU

  •     KPU är en påbyggnadsutbildning för den som redan har ämnesstudier i relevanta ämnen på akademisk nivå och vill komplettera dessa med professionskunskap för att få en ämneslärarexamen.
  •     Omfattar 90 hp, varav 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och 60 hp utbildningsvetenskapliga ämnen.
  •     Går att läsa med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, beroende på omfattningen av ämnesstudierna. Läs mer om KPU vid Stockholms universitet.

Andra korta utbildningar till lärare:
Forskar-KPU, för personer med forskarutbildning,
VAL, för den som arbetar som lärare men ännu inte har lärarexamen,
ULV, för lärare med utländsk lärarexamen.
 

Relaterade länkar:
CSN (2019): Fler studerande använder högre bidraget för att bli ämneslärare.
UKÄ (2018): Fler ämneslärare inom naturvetenskap genom KPU.