När ansökan till höstens utbildningar stängde hade 2593 ansökningar gjorts till universitetets lärarutbildningar i första hand. Det är det högsta antalet förstahandssökande på fem år.

– Det är glädjande att se att den uppgång i antalet sökande till lärarutbildningarna som vi såg redan förra året nu fortsätter. Vi står redo att ta emot nya studenter på lärarutbildningarna och bidra till att utbilda ännu fler lärare, säger Clas Hättestrand, prorektor och ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor.

Den största ökningen har skett till grundlärarprogrammen som har fått närmare 26 procent fler förstahandssökande jämfört med förra hösten, medan förskollärarprogrammet ser sex procent färre sökande i första hand.

Rekordmånga 407 000 personer har anmält sig till höstens högskoleutbildningar nationellt. Det är en ökning med 13 procent jämfört med höstterminen 2019, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.


Fördelning av antalet anmälningar till lärarprogram, 1:a hand hösten 2020 (hösten 2019 inom parentes)


Förskollärarprogrammet: 326 (348)

Grundlärarprogrammet inriktning F-3: 383 (303)

Grundlärarprogrammet inriktning 4-6: 237 (192)

Grundlärarprogrammen fritidshem: 288 (228)
       bild och form: 96 (61)
       idrott och hälsa: 164 (141)
       musik: 28 (26)

Kompletterande pedagogisk utbildning
humaniora/samhällsvetenskap: 296 (240)
matematik/naturvetenskap/teknik: 172 (128)

Yrkeslärarprogrammen: 349 (292)

Ämneslärprogrammen gymnasiet: 418 (376)
Ämneslärarprogrammen årskurs 7-9: 124 (108)


Se statistik på UHR:s webb.