Barbro Westlund har arbetat som klasslärare i 25 år och disputerade 2013 på avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse". Hon har bland annat gett ut boken "Att undervisa i läsförståelse" (2009). I regeringens projekt Läslyftet är Barbro Westlund en ofta anlitad föreläsare och hon är medförfattare till Skolverkets kunskapsöversikt "Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad?" (2016).

Juryns motivering:

”Barbro Westlund tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2017 för sina banbrytande insatser för aktiv läsförståelseundervisning och sin förmåga att översätta internationell forskning till svensk klassrumspraktik. Som erfaren lågstadielärare och disputerad forskare är hon lika förtrogen med läsförmågans tekniska sida som språkförståelsens och sammanhangets betydelse för hur en text kan avkodas. Barbro Westlund inspirerar och ger konkreta verktyg och har bidragit till att höja hela lärarkårens beredskap att undervisa i läsförståelse.”

Ingvar Lundbergpriset:

Det årliga priset tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan också ges till en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa. Priset är uppkallat efter Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Barbro Westlund är den fjärde mottagaren av Ingvar Lundbergpriset.

Juryn som utser pristagaren består av: Elisabet Nihlfors (professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet), Ulf Fredriksson (docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet), Lotta Olsson (kritiker, skribent, Dagens Nyheter), Marie Trapp (lärare, Nyköpings kommun) samt Ann-Charlotte Smedler (professor, prefekt, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet).