Studentorkestern Kårsdraget, som har anor sextio år tillbaka i tiden, underhöll i Aula Magna.


Den traditionsenliga introduktionsdagen i Aula Magna inleddes av att vicerektor Astri Muren välkomsttalade. Sedan informerade företrädare för utbildningarna om innehållet, och studentrepresentanter om livet som student.
 

Flera lärarstudenter i vimlet intygade att de hittat rätt yrke:

Jasmina

”Jag har egna barn som är två och tre år gamla och som började i förskola i somras. När jag var där tyckte jag det verkade som ett roligt jobb. Jag älskar barn och vill vara med i deras utveckling. Jag passar nog som lärare för att jag är trevlig, lättsam och har barnasinnet kvar.”

Jasmina, som ska bli förskollärare.

 

Oscar

”De ämnen jag var mest intresserad av i skolan var historia och geografi. Det behövs lärare och jag vill vara med och påverka de unga. Jag passar nog som lärare för att jag har varit i armén länge och kan bidra med ordning och reda. Jag sökte till flera lärosäten på måfå och sen blev det Stockholms universitet.”

Oscar, som ska bli gymnasielärare i historia och geografi.

 

Veronika

”Jag började studera psykologi efter gymnasiet men kände sen att jag inte ville det egentligen. Efter det har jag jobbat, bott i Norge i tio år och fått två barn. När barnen kom kände jag att det är arbete med barn som är målet i livet. Jag har ett genuint intresse för läraryrket. När det gäller de egna barnen räcker inte tålamodet så långt, men i min yrkesroll är jag säker och strukturerad så jag hoppas bli en bra lärare.”

Veronika, som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.
 

Under dagen informerades det om:

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Verksamhetsförlagd utbildning

Medieverkstan

Lärarstudenter vid Stockholms universitets studentkår

Centrala lärarstudentrådet

Lärarstudenternas Klubbmästeri

Universitetsbiblioteket - Ny student

Studie- och språkverkstaden

Studenthälsan