Följande forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag:

  • Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, för projektet ”Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång”.
  • Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner”.
  • Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning”.

Totalt beviljat belopp är 146 815 000 kronor för hela bidragsperioden 2017-2020. Av de 279 ansökningar som kom in har 25 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 9 procent.


Se samtliga beviljade bidrag på vr.se