Stockholms universitet ligger främst bland medelsförvaltarna både beträffande projektbidrag och forskarskolor. Även det beviljade totala beloppet är det högsta, 85 128 224 kr.

Följande forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag:

  • Anders Böhlmark, Institutet för social forskning, för projektet ”Utbildningssegregation i Sverige: Dynamik, Mekanismer och Effekter”.
  • Iben Christiansen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, för projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken”.
  • Klara Dolk, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, för projektet ”Förskolans möte med ”tiggare”. Social utsatthet om en etisk och pedagogisk fråga”.
  • Fredrik Hertzberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella överväganden och prioriteringar”.
  • Gunilla Jansson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, för projektet ”Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning”.
  • Anders Stenberg, Institutet för social forskning, för projektet ”Långsiktiga kausala effekter av gymnasieutbildning”.

Följande forskarskolor beviljas bidrag:

Totalt inkom 281 ansökningar inom utbildningsvetenskap. 255 av ansökningarna gällde projektbidrag och 26 gällde ansökningar för forskarskolor. Beviljandegraden för projektbidrag var 15 procent och forskarskolor var 35 procent.

Se samtliga beviljade bidrag på vr.se.